Siirry sisältöön
Opiskelu
Kirjoittamisen ohjaus tukee tavoiteajassa valmistumista

Sujuva kirjoitustaito antaa opiskelijalle hyvät valmiudet edetä opinnoissa ja valmistua tavoiteajassa. Näkemyksemme mukaan kirjoittamisen tukitoimia olisi tarpeen lisätä ja monipuolistaa, ja tarjota niitä jo opintojen alkutaipaleella.

Kirjoittajat:

Katriina Kolu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Birgitta Nelimarkka

lehtori, opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2021

Jokaisen tulisi tunnistaa opiskelija, jolle kirjoittaminen tuottaa vaikeuksia. Näin voidaan ennakoida, etteivät kirjoittamisen ongelmat ole esteenä opintojen sujuvalle etenemiselle.

Tavoiteaikainen valmistuminen haastaa ammattikorkeakoulut monella tavalla. Aiemmin tähdättiin 55 opintopisteen suoritukseen lukuvuoden aikana. Nyt pyrkimyksenä on saada opiskelijat valmistumaan kolmessa ja puolessa vuodessa, jos opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Rahoitusmallia kuvataan tarkemmin OKM:n tiedotteessa.

Jotta opiskelija pysyy tavoiteajassa, hän tarvitsee ohjausta ja tukea etenemiseensä. Sujuva kirjoitustaito antaa opiskelijalle hyvät valmiudet edetä opinnoissa ja valmistua tavoiteajassa.

Kannustamisen ja vertaistuen voima

Opiskelijan kykyä kirjoittaa asiatekstiä tulisi jokaisen opettajan ja ohjaajan seurata opintopolun alusta asti. Korkeakoulussa kirjoittamiseen liittyy saumattomasti erilaisia osataitoja, kuten tieteellisten tekstien kriittinen lukeminen ja referoiminen, lähteisiin viittaaminen sekä asiatyylisen tekstin tuottaminen. Joillekin opiskelijoille akateeminen kirjoittaminen aiheuttaa suuria vaikeuksia.

Kirjoittamisen ohjauksessa tarvitaan kärsivällisyyttä, ja opiskelijaa pitää kannustaa jatkamaan kirjoittamista mahdollisista haasteista huolimatta. Usein auttaa, kun ohjaaja kuuntelee ja osoittaa kiinnostusta opiskelijan työtä kohtaan.

Kirjoittamisen aloitus on monen haaste. Teoksessa Kupliva kirjoittaminen (Strellman ym. 2020) perehdytään tehokkaaseen kirjoittamiseen. Erilaiset ideointitekniikat ja omaa työskentelyä tukevien työtapojen tunnistaminen auttavat kirjoittamisen alkuun pääsemisessä.

Opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Vertaistuki on voimavara, jota tulisi hyödyntää kirjoittamistaidon kehittämisessä opintojen aikana.

Kirjoittamisen tukitoimia tarpeen lisätä ja kehittää

Opinnäytetyövaiheessa on tarjolla kirjoittamisen ohjausta ja tukea: erityyppisiä työpajoja, tukikursseja, henkilökohtaista tekstinohjausta sekä kirjaston tarjoamaa tiedonhaun koulutusta ja lähteisiin viittaamisen oppaita.

Isossa organisaatiossa on kuitenkin usein haasteena, että tieto on hajallaan eri paikoissa ja kanavissa. Opettajien ja ohjaajien olisikin tärkeää olla ajan tasalla, millaista apua kirjoittamiseen on tarjolla.

Näkemyksemme mukaan kirjoittamisen tukitoimia olisi tarpeen lisätä ja monipuolistaa, ja tarjota niitä jo opintojen alkutaipaleella. Meidän tulisi löytää erityisesti ne opiskelijat, joilla on eniten haasteita. 

Esimerkiksi suomea toisena kielenä puhuvien opiskelijoiden määrä kasvaa vuosi vuodelta. Monet opiskelijat tarvitsevat lisätukea kirjoittamiseen esimerkiksi lukihäiriönsä takia. Hyviä käytänteitä kirjoittamisen ohjauksesta ja tukitoimista on jo käytössä, ja niitä pitää edelleen kehittää.  

Lähteet: 

  • Strellman, U. & Svinhufvud, K. 2020. Kupliva kirjoittaminen. Iloa ja tehoa työelämän teksteihin. Art House. Helsinki.