Siirry sisältöön
Opiskelu
Innovoinnin mahdollistaminen etäopetuksessa

Miten saada opiskelijat innovoimaan uutta liiketoimintaa toimeksiantajalle? Kuinka tukea vuorovaikutusta ja ryhmätyöskentelyä etäopetuksen aikana? Suunnittelimme ja toteutimme kolmen opintojakson yhteisen etäopetuskokonaisuuden näihin tarkoituksiin.

Julkaistu : 26.08.2021

Keväällä 2021 olimme suuren haasteen edessä. Miten saada opiskelijat innovoimaan uutta liiketoimintaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle? Kuinka voisimme tukea vuorovaikutusta ja ryhmätyöskentelyä etäopetuksen aikana?

Oppiminen etäopetuksessa vaatii mm. toimivan oppimisalustan sekä selkeät tavoitteet ja ohjauksen. Oppiminen tapahtuu ihmisten välillä myös etäopetuksessa, joten opetuksen käytänteiden tulisi tukea hyvin opiskelijoiden keskinäistä sekä opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Nämä mielessämme suunnittelimme ja toteutimme kolmen opintojakson yhteisen etäopetuskokonaisuuden, jossa eri oppiaineet tukivat toisiaan.

MS Teams vuorovaikutuksen mahdollistajana

Sujuvan työskentelyn mahdollistamiseksi otimme käyttöön kaikille kolmelle opintojaksolle yhteisen Microsoft Teams-alustan sekä Moodle oppimisympäristön. Moodle ja MS Teams muodostivat erinomaisen oppimisympäristöjen kokonaisuuden. Moodle rakennettiin selkeäksi, jotta opiskelijoiden oli helppo löytää sieltä eri opintojaksoihin liittyvät materiaalit sekä tehtävät. MS Teams taas mahdollisti pysyvän työskentelyalustan opiskelijoista muodostettaville 5-6 hengen opiskelijatiimeille sekä eri opintojaksojen etäluennoille.

Opiskelijatiimien toimintaa pystyimme seuraamaan helposti heidän omien kanaviensa kautta. Pystyimme myös tukemaan ja ohjaamaan jokaista opiskelijatiimiä erikseen. Ei enää kadonneita dokumentteja, vaan kaikki oli tallessa Teamsissä. Keskustelut opiskelijatiimien omilla kanavilla oli kokemuksiemme mukaan intensiivistä ja vuorovaikutteista. Kaikkien oppiminen edistyi, kun opiskelijoilla oli yhteinen työskentelyalusta ja he saivat tukea toisiltaan eikä pelkästään opettajilta.

Fasilitointi innovoinnin tukena

Opiskelijatiimit innovoivat uutta liiketoimintaa hyödyntäen erilaisia fasilitointimenetelmiä, kukin opiskelija omalla vuorollaan. Fasilitointi on ryhmätilanteiden ohjaamista asetettua tavoitetta kohti ja sopii erinomaisesti innovoinnin yhteyteen. Erilaisten fasilitointimenetelmien avulla voidaan osallistaa ryhmän jäseniä sekä edesauttaa ajattelemista innovaatioprosessin eri vaiheissa.

Etätapaamisten rakenteen suunnittelimme opiskelijapalautteen perusteella selkeäksi ja tukemaan opiskelijoita fasilitaattoreina. Neljän tunnin kokonaisuudet jaettiin kahteen osaan, joista molemmat osat alkoivat kaikille yhteisellä fasilitointimenetelmien osuudella. Tämän jälkeen opiskelijat pääsivät harjoittelemaan menetelmää käytännössä omilla Teams-kanavillaan. Lopuksi seuraavalla kerralla vuorossa olevat opiskelijafasilitaattorit jäivät suunnittelemaan ja saamaan ohjausta fasilitoinnin toteuttamiseen. Koska rakenne pysyi samana koko opintojakson aikana, tiesivät opiskelijat, mitä milloinkin tapahtuu ja opetuksessa oli helppo pysyä mukana.

Ryhmätyöskentelyn edistäminen

Opiskelijat kokivat ryhmätyöskentelyä edistäviksi asioiksi opiskelijatiimien säännölliset Teams-tapaamiset sekä alussa sovitut yhteiset tavoitteet ja aikataulut. Myös tehtävien selkeät ohjeistukset ja työnjako sekä fasilitoinnin oppiminen edistivät työskentelyä.

Opiskelijat hyötyivät kolmen opintojakson yhteisestä alustasta, sillä näin heillä oli kaikkien kolmen opettajan tuki sekä sama opiskelijatiimi kaikilla opintojaksoilla. Opettajana oli hienoa seurata opiskelijatiimien ryhmätyöskentelyn kehittymistä ja lopulta nähdä heidän tuottamansa lopulliset innovaatiot.