Siirry sisältöön
Opiskelu
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut muuttuvat merkittävästi
Julkaistu : 13.12.2019

Miltei joka kolmas opiskelija oireilee psyykkisesti opintojensa aikana (KOTT 2016). Esille tulleita oireita ovat uniongelmat, keskittymisen haasteet, jännittyneisyys, ahdistuneisuus ja masentuneisuus. Oireiden voimakkuus ja kesto vaihtelevat lievistä ja lyhytkestoisista vakavampiin mielenterveydenhäiriöihin. Tämän vuoksi opiskelijoiden hyvinvointipalveluihin panostaminen on tärkeää.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki koskee vain toisen asteen oppilaitoksia. Laissa määritellään muun muassa psykologien ja koulukuraattorien toimintaa oppilaitoksissa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia. Suomen Psykologiliiton ja THL:n hyväksymä suositus on korkeintaan 600–800 oppilasta tai opiskelijaa yhtä psykologia kohti.

Sen sijaan ammattikorkeakouluopiskelijoita koskee vain THL:n suositus tarjota oppilashuoltoa vastaavia hyvinvointipalveluita. Esimerkiksi Haaga-Heliassa on vain yksi opintopsykologi ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja noin kymmentä tuhatta opiskelijaa kohti . Resursoinnin mittakaavassa on huomattava ero toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä.

Ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuolto

Laki velvoittaa kunnat tarjoamaan opiskeluterveydenhuollon palveluita. Tähän saakka Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta on vastannut kunta, jossa kampus sijaitsee eli Helsingin, Porvoon ja Heinolan kaupungin järjestämä opiskeluterveydenhuolto. Jokaisella kampuksella on ollut tietty määrä terveydenhoitajia mitoitettuina per opiskelijamäärä. Lääkärin palveluita opiskeluterveydenhuolto ei ole sisältänyt, ja ne ovat olleet tarjolla terveysasemilta.

Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa pääkaupunkiseudun opiskelijoille psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita opiskeluterveydenhuollossa kolmena päivänä viikossa. Porvoon kampuksella on osa-aikainen psykoterapeutti käytettävissä terveydenhoitajan lähetteellä. Muuten opiskelijat ovat oman kotikunnan mielenterveys- ja päihdepalveluiden varassa. Kotikuntien tarjoamissa palveluissa on alueellisia eroja hoitoon pääsyssä ja palveluiden järjestymisessä.

Haaga-Helian tarjoamat hyvinvointipalvelut

Opiskelijoiden hyvinvointipalveluita tarjotaan Haaga-Helian ja Helsingin seurakuntayhtymän toimesta. Haaga-Helia on tarjonnut psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita yli kymmenen vuoden ajan, ja työn painopiste on ollut ennaltaehkäisevässä työssä. Opintopsykologin toimi on ollut kokopäiväinen muutaman viimeisen vuoden ajan. Helsingin seurakuntayhtymä tarjoaa oppilaitospastorin korkeakoululle, jonka työnkuvaa on sekä yksilöiden että yhteisön kanssa tehtävä työ.

Erityisesti psyykkisen oireilun suhteen palveluille on ollut kysyntää. Ennaltaehkäisevää tukea sekä ohjausta- ja neuvontaa mielenterveyteen liittyen on saanut näiden palveluiden kautta. Osa opiskelijoista tarvitsee jatkohoitopaikakseen kunnan tarjoamia mielenterveyspalveluita, jotka ovat ajoittain ruuhkautuneita.

Muutos opiskeluterveydenhuollon toteutukseen

Vuoden 2021 tammikuussa ammattikorkeakouluopiskelijat liitetään YTHS:n palveluiden piiriin. YTHS:llä on pitkät perinteet erityisesti opiskelijoiden mielenterveystyön tukemisessa. Kasvu YTHS:n opiskelijamäärässä tulee muutoksen myötä olemaan suuri. Toiveet ja odotukset opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ovat varovaisia, koska palveluiden järjestäytyminen ja vakiintuminen vievät oman aikansa.

Muutos tuo ammattikorkeakouluopiskelijat tasa-arvoisempaan asemaan yliopisto-opiskelijoiden kanssa sen suhteen, että kuntien tarjoamien terveyspalveluiden lisäksi valittavana ovat myös YTHS:n palvelut. YTHS selkeyttää palveluita opiskelijalle, sillä lääkäri- ja mielenterveyspalvelut ovat saatavilla samasta paikasta. Toiveena on, että muutoksen myötä YTHS:n resursoinnissa on huomioitu opiskelijoiden psyykkisen avun tarve, jotta sitä kautta opiskelijat saisivat tarvitsemansa avun sujuvasti.

Muutoksen myötä Haaga-Helian tarjoamat hyvinvointipalvelut tulevat säilymään ennallaan YTHS:n palveluiden rinnalla. Hyvinvointipalveluissa tuetaan psyykkistä terveyttä ja YTHS vastaa psyykkisten häiriöiden arvioinnista ja hoidosta. YTHS-muutoksen rinnalla keskeisenä kysymyksenä on, että voisiko Haaga-Helian hyvinvointipalveluiden resursoinnilla tarvittaessa kohdistaa lisää tukea opiskelijoiden hyvinvointiin.

Lähteet:

Psykologiliiton lausunto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

Yths

Finlex oppilas- ja opiskelijahuoltolaki