Siirry sisältöön
Opiskelu
Ammatillista itseluottamusta uuden oppimisen avulla

Kun työelämä vie mennessään, toisinaan opiskelut jäävät siitäkin huolimatta, että oppimishaluja olisi. Työelämässä ja tietyillä aloilla saatetaan saada nopeasti lisävastuuta, mikä motivoi ennestään työhön keskittymistä. Pienikin lisäkoulutus voi kuitenkin vaikuttaa myönteisesti itseluottamukseen.

Kirjoittajat:

Susanna Perikangas

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.06.2024

Työntekijä, joka kokee työssään epävarmuutta, hakeutuu uuden tiedon ääreen jossain määrin epämukavan tunteen kautta, mutta ehkä toisaaltaa hakeakseen myönteisiä kokemuksia. Vaikka olemme luonnostamme uteliaita, toimintaan se ei aina johda. (Siefen 2021.)

Jokaisen on silloin tällöin hyvä tietoisesti pysähtyä oman tekemisen ja osaamisen äärelle. Opiskelu juuri aikuisiässä on usein antoisaa, sillä opiskeltavat asiat aukeavat uudella tavalla, kun taustalla on jo työkokemusta.

Uuden oppiminen voi pelottaa

Monilla aloilla on niin työntekijöitä kuin vuorovastaavia, esihenkilöitä ja johtajia, jotka eivät syystä tai toisesta ole halunneet, voineet tai uskaltaneet opiskella enempää kuin oppivelvollisuus on velvoittanut. Lisäksi monilla aloilla tekemistä arvostetaan koulutusta enemmän. Toisaalta, aloille saatetaan tulla niin nuorena, että tutkinnon suorittamiselle ei ole edes vielä ollut mahdollisuutta.

Ihmisistä tulee mukavuudenhaluisia, kun oma työ osataan hyvin. Toisaalta uuden oppiminen voi pelottaa, sillä se saattaisi osoittaa keskeneräisyyden. (Siefen 2021.) Työntekijä saattaa kuitenkin kokea epävarmuutta koulutuksen puutteen vuoksi ja tämä taas vaikuttaa itseluottamukseen.

Ammatillinen itseluottamus on tärkeää ihan jo hyvinvoinnin kannalta, sillä ammatin avulla luomme identiteettimme. Lisäksi se vaikuttaa tapaamme liittyä ympärillä olevaan yhteisöömme. (Rauhala, Leppänen & Heikkilä 2013.)

Ammatillinen itseluottamus kasvuun itsereflektion kautta

Hankkeiden Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-aloille sekä Inkluusion vahvistaminen MaRa-aloilla koulutusmoduuleissa olemme huomanneet positiivisen muutoksen ammatillisen itseluottamuksen kasvussa. Jo uuden oppiminen tai olemassa olevan tiedon vahvistuminen saa monen ammatillisen itsetunnon hieman paremmaksi.

Yksi aikuisopiskelija, joka oli päässyt vastuullisiin tehtäviin ilman koulutusta, kertoi, kuinka paljon hänen ammatillinen itsetuntonsa kasvoi jo lyhyen opintojakson aikana. Hän pääsi pohtimaan omaa työtään ja tekemistään sekä tekemään erilaisia oivalluksia.

Juuri itsereflektio on avainasemassa siinä, kuinka ammatillinen itsetunto vahvistuu ihan konkreettisesti. Itsereflektion kautta ihminen huomaa osaavansa asioita ja toisaalta oivaltaa ihan konkreettisia asioita, joissa voi vielä kehittyä. Itsereflektion avulla hän ymmärtää sen, että hänellä on kaikki mahdollisuudet oppia lisää.

On koskettava ajatus, että lyhytkin oppimiskokemus voi saada aikaan onnistumisen ja sitä kautta pieniä myönteisiä muutoksia työelämään. Onnistumisten kautta ihmisen itseluottamus ja hyvinvointi kasvaa. Oppiminen ei useinkaan vaadi laajojen teorioiden läpikäymistä, tenttejä tai pitkien raporttien kirjoittamista. Siihen riittää usein muutama kysymys toisen ihmisen esittämänä, omien ajatusten jäsentely ranskalaisin viivoin ja ajatustenvaihto toisen ihmisen kanssa.

Yksikin lyhyt avoimen ammattikorkeakoulun kurssi voi herättää kipinän opiskella lisää. Ja on se opiskelu sitten mitä tahansa, niin maailmaa avartuu taas hieman enemmän. Uuden oppiminen lisää asioita tietopankkiimme, oma osaaminen kehittyy ja ammatillinen itseluottamus kasvaa.

Hankkeissa Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-aloille sekä Inkluusion vahvistaminen MaRa-aloilla mahdollistamme uuden oppimisen työn ohella tarjoamalla 1-2 opintopisteen opintokokonaisuuksia erityisesti MaRaMa-alan esihenkilöille. Tavoitteena on tukea MaRaMa-alan lähiesihenkilötyön ja työntekijäymmärryksen kehittämistä. Hankkeet ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA).

Tutustu hankkeiden tarjoamiin koulutuksiin

Lähteet

Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia: Organisaation psykologinen pääoma. Talentum. Helsinki. E-kirja. Luettu: 10.5.2024.

Siefen, H. 2021. Uteliaisuuden taito: Kun oppiminen on tietämistä tärkeämpää. Tuuma. Jyväskylä. E-kirja. Luettu: 10.5.2024.

Kuva: Shutterstock