Siirry sisältöön
Opiskelu
Ammatillisessa opettajakoulutuksessa harjoitellaan kameran käyttöä verkossa

Haaga-Helian ammatillisen opettajakoulutuksen verkkoryhmässä opiskelu tapahtuu pääosin verkkoympäristössä. Tukeaksemme yhteisöllistä toimintaa, käytämme kaikki kameroita.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Päivi Rajaorko

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.03.2024

Kaikki opiskelijat eivät aina ole innostuneita kameran käyttöön. Heillä voi olla negatiivinen asenne avata omaa kameraansa verkkoympäristössä (Candarli & Yuksel 2012).  Castelli ja Sarvary (2021) havaitsivat, että opiskelijat eivät käytä kameroitaan useista eri syistä, mukaan lukien heikko Internet-yhteys ja heidän fyysisen taustansa näkeminen muiden silmissä. Toisaalta osalla opiskelijoista voi olla teknisiä haasteita käyttää kameraa ja näin opiskelija ei koe taitojensa olevan niin hyviä ja hän jättää kameran käytön vähemmälle. Opiskelijoilla ei ehkä ole tukea, taitoja tai mahdollisuuksia, joita tarvitaan muuttuvan koulutusympäristön uusiin vaatimuksiin siirtymiseen.

Tekniset haasteet voivat olla yksi este, mutta on myös opiskelijoita, jotka eivät halua olla yhteydessä muiden opiskelijoiden kanssa. He kokevat itselle paremmaksi tavaksi opiskella verkko-opintoja itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. (Kiikeri, Uusiautti & Purtilo-Nieminen 2024.)

Kameran käyttö lisää yhteisöllisyyttä ja oppimista

Kameran käyttö verkko-opetuksessa on usein valinnaista, mutta suosittelemme sen käyttöä eteenkin oppimiskokemuksen parantamiseksi.  Yksi suurimmista eduista kameran käytössä on sen vaikutus yhteisöllisyyteen. Kun opiskelijat ja opettajat näkevät toisensa kameran kautta, se luo todentuntuisemman oppimisympäristön, lisää vuorovaikutusta ja auttaa vähentämään etäisyyttä osallistujien välillä. Tämä on erityisen tärkeää etäopetuksessa, jossa fyysinen läsnäolo puuttuu. Jopa mikroilmeet vaikuttavat opiskelijoihin positiivisella tavalla (Johnson & Knoster 2023).

Kun kaikki osallistujat ovat näkyvillä kameran kautta, voivat he helposti tunnistaa toisensa ja käyttää eleitä ja ilmeitä viestinnän välineenä. Tämä edistää avointa keskustelua ja vuorovaikutusta, mikä on tärkeää oppimisprosessin kannalta. 

Vertaisten, eli muiden opiskelijoiden kanssa opiskelun, on todettu lisäävän positiivisia tunteita opiskelijoiden kokemuksiin. Positiiviset tunteet taas lisäävät oppimista, sitoutumista sekä motivaatiota. Johnsonin & Knosterin (2023) tutkimuksessa ne opiskelijat, jotka pitivät kameraansa päällä suurimman osan ajasta, kokivat enemmän oppimista, kuin opiskelijat, jotka pitivät kameran pois suurimman osan ajasta.

Kamerankäyttö verkkotapaamisissa on harjoittelua opettajana olemiseen

Ammatillisten opettajaopintojen aikana harjoittelemme verkkotapaamisissamme kameran käyttöä. Jokaisella opettajaopiskelijalla on käytössään kamera verkkotapaamistemme aikana ja jokainen osaa ladata itselleen esimerkiksi taustakuvat. Keskustelemme kameran käytön tärkeydestä heti opintojen alussa.

Kun opettajaopiskelijat ymmärtävät miksi kameraa käytetään opiskelussa, lisää se myös halukkuutta käyttää kameraa vapaaehtoisesti. Samalla harjoittelemme opettajana olemista, sillä tutkimusten mukaan verkko-opinnoissa opiskelijoiden opiskelun ilo lisääntyy, jos opettajalla on kasvot näkyvissä (Kiikeri, Uusiautti & Purtilo-Nieminen 2023).

Oma kokemuksemme on, että opiskelijoiden kameran käyttö lisää myös opettajan sosiaalista läsnäolon tunnetta ja näin motivoi opettajaa investoimaan energiaansa ohjaus- ja opetustoimintaan.

Lähteet

Candarli, D., & Yuksel, H. G. 2012. Students’ perceptions of video-conferencing in the classroom in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 357–361.

Johnson, Z., & Knoster, K. 2023. Student Camera Use in Synchronous Classrooms: A Two-Study Exploration of CTML’s Embodiment Principle. Journal of communication pedagogy (Print), 7, 91-110.

Kiikeri, P., Uusiautti, S., & Purtilo-Nieminen, S. 2024. Students’ Thriving and Well-Being in Online Learning Environments in Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 11(1), 119–145.

Kiikeri, P., Uusiautti, S., & Purtilo-Nieminen, S. 2023. Finnish vocational education and training (VET) students’ perceptions of the joy of studying in an online learning environment. International journal of adolescence and youth, 28(1).

Kuva: Shutterstock