Siirry sisältöön
Opiskelu
Aivan mahtava reissu, ja motivoiva

Keskustelimme, kuinka voisimme helpottaa monimuoto-opiskelijoiden ruotsin opiskelun tuskaa. Ruotsin opiskelu koetaan usein vaikeaksi, varsinkin kun koulun ruotsin tunneista on jo kulunut aikaa. Ratkaisuksi päätimme kokeilla ruotsin opiskelun liittämistä Ahvenanmaalle suuntautuvaan opintomatkaan.

Kirjoittajat:

Mikko Ilmari

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sanna Vuorio

lehtori

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.06.2023

Vietimme toukokuussa 2023 neljä päivää Ahvenanmaalla opiskellen ruotsia, ryhmäytyen, liikkuen luonnossa, paikallisiin alan toimijoihin tutustuen ja oppimisen elämyksiä keräten. Svenska för arbetslivet –opintojakso aloitettiin ryhmän kanssa jo tammikuussa, ja opiskelijat olivat erittäin motivoituneita heti alusta alkaen yhteisen reissun häämöttäessä horisontissa. Fokus siirtyi luontevasti lopputenteistä kielen aitoon hyödyntämiseen tulevalla matkalla ja sen järjestelyihin.  

Opiskelijoiden näkökulma 

Opiskelijoiden puheissa toistuu usein suoranainen pelko ruotsin opiskelua kohtaan. Tällä toteutuksella opiskelijat kuitenkin vaikuttivat rentoutuneilta, ja ruotsia tai sen käyttämistä ei jännitetty liikaa. Opiskelijat jopa intoutuivat puhumaan ruotsia esimerkiksi reissuun osallistuvien WhatsApp-ryhmässä ilman opettajan ehdotusta.  

Ryhmässä vallitsi turvallinen ilmapiiri, jossa monet uskalsivat käyttää kielitaitoaan. Pienistä ja suurista onnistumisista (kuten arjen asioinnit, tarjousten pyytäminen yrityksistä, vierailut yrityksissä ja kurssiin liittyvät tehtävät) iloittiin yhdessä ja toisen uskalluksesta saatiin rohkeutta omaankin tekemiseen. 

Kaksi opiskelijaa suoritti samalla täydentäviä asiantuntijaosaamisia hoitamalla matkajärjestelyjä. Selvitystyötä joutuivat kaikki muutkin opiskelijat tekemään, sillä matalasesongin takia ravintoloiden ja muiden palveluiden ajankohtaisia tietoja jouduttiin selvittämään päivittäin. 

Kurssin tentit saimme järjestettyä kätevästi matkan aikana. Opiskelijoilla oli myös aikaa valmistautua niihin yhdessä toisiaan tsempaten. Suulliseen kokeeseen valmistautuminen venyi osalla jopa niin myöhään, että heitä pyydettiin opintoretken WhatsApp-ryhmässä (kaikella rakkaudella) menemään treenaamaan kauemmas yöpymistiloista. Kurssin viimeiset suoritukset saatiin tehtyä paluumatkalla konferenssikannella, mikä mahdollisti varsin korkean suoritusprosentin. 

Monimuoto-opiskelijoille tyypillisen Teams-kokoustulvan sijaan pääsimme pitämään suulliset loppukeskustelut paikan päällä kaikessa rauhassa. Kahdenkeskisissä keskusteluissa tuli myös esiin minäpystyvyyden kehittyminen matkan aikana. Oli ilo kuulla, kuinka moni opiskelija koki tulleensa itsevarmemmaksi kielen käyttäjäksi reissun aikana. Erästä opiskelijaa siteeraten

Mä olen jo kolmessa tunnissa oppinut aivan törkeen paljon. Jos saisin olla täällä vielä kaksi viikkoa, niin ruotsi sujuisi kuin vettä vaan.

 Opettajien näkökulma 

Kielenopettajalle tämä reissu oli erittäin antoisa. Opettajan ei tarvinnut erikseen perustella opiskelijoille kielen opiskelun merkitystä ja tarpeellisuutta, vaan opiskelijat oivalsivat sen itse ruotsinkielisessä ympäristössä. Opetuksen keskiöön nousi kyky ilmaista itseään, eikä fokus ollut kieliopillisissa virheissä. 

Opon näkökulmasta tämänkaltainen opintomatka mahdollistaa ennen kaikkea informaalin vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamisen opiskelijoiden kanssa, sekä heidän välilleen. Lukuisia erilaisia opintoihin liittyviä kysymyksiä ehdittiin ratkoa milloin kajakissa, milloin pyörän satulassa. Samoissa tilanteissa oli myös aikaa keskustella kieltenopiskelusta – tai melkeinpä kaikesta maan ja taivaan väliltä.

Tähän loppuun haluamme jakaa evästykset opettajille siitä, mihin mahtava opintomatka kulminoitui.

  • Opiskelijoiden lukuisat mahdollisuudet käyttää kielitaitojaan autenttisissa tilanteissa. 
  • Turvallinen ja innostava oppimisen ilmapiiri.  
  • Ruotsin opiskelu elämää varten, ei loppukoetta varten.