Siirry sisältöön
Myynti
Oman jutun löytäminen myyntityön kentältä avain menestykseen

Myyntityön kenttä on laaja. Se pitää sisällään monenlaisia työrooleja hyvin monenlaisissa organisaatioissa. Itselle sopivan myynnin roolin löytäminen, jossa omat vahvuudet pääsevät loistamaan, tukee vahvasti työssä menestymistä ja viihtymistä.

Kirjoittajat:

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja asiakkuudet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.05.2023

Haaga-Helian 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakso toimii tutkimusmatkana B2B-myynnin maailmaan. Opintojakson tavoitteena on avata mahdollisuus opiskelijoille käytännössä kokeilla erilaisia myynnin rooleja ja löytää juuri se oma juttu. Mutta ennen kuin päästään siihen asti, täytyy ensin murtaa myynnin myyttejä.

Myynti luo hyvää

Myyntityö voi siihen liittyvien stereotypioiden vuoksi tuntua vieraalta. Meistä harva haluaa, että meille myydään. Ajatus siitä, että tuntematon henkilö tulee ja myy meille jotain, mitä emme tarvitse, tuntuu vastenmieliseltä. Samalla ajatus myyjän roolin omaksumisesta harvalle tuntuu innostavalta.

Myyntityön ei kuitenkaan ole tarkoitus olla tuputtavaa tai pakottavaa, asiakkaan kustannuksella voittoa hakevaa toimintaa. Myyntityön tavoitteena on arvon luominen asiakkaalle ja asiakkaan palvelu. Myyntityö on ennen kaikkea aktiivista kuuntelua ja oikeiden kysymysten kysymistä.

Myynti on analyyttistä, konsultoivaa työtä, joka itsessään on jo rahanarvoinen palvelu. Myyntityön avulla voidaan tukea asiakasta, löytää juuri hänelle oikeat ratkaisut, jotka tuottavat konkreettisia hyötyjä asiakkaalle – myyntityössä luodaan hyvää.

Erilaiset vahvuudet korostuvat erilaisissa myynnin rooleissa

Myynnin kenttä on todella laaja. B2C-myynti verrattuna B2B-myyntiin on aivan omanlaisensa. B2C-myynnissä keskimäärin korostuu enemmän tarve korkealle myynnin volyymille. Katteet syntyvät suurista myyntimääristä. Yksittäiselle asiakkaalle harvoin jää yhtä paljon aikaa kuin B2B-myynnissä, jossa keskimäärin palvellaan pienempää asiakasjoukkoa, joiden keskiostos on selkeästi korkeampi ja asiakassuhteet pidempiä.

B2B-myyntityökin vaihtelee roolin ja organisaation mukaan. Asiakkaana saattaa olla niin apteekkari, IT-johtaja kuin vaikka ravintolapäällikkö. Erilaisilla asiakkailla on erilaiset tarpeet ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa vaativat niin markkinoiden kuin asiakkaan tuntemusta. Tehtävänä saattaa olla uusasiakashankinta, nykyisen asiakassuhteen hoitaminen tai vaikka uusien kumppaneiden tai markkinoiden kartoitus.

Kokeilemalla kohti omaa uraunelmaa

Myyntityössä menestymistä tukee sen oman jutun löytäminen, roolin ja organisaation, jossa omat vahvuudet pääsevät loistamaan. Kun omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet ovat linjassa oman työroolin ja organisaation kanssa, työtyytyväisyys kasvaa. Työtyytyväisyys taas vaikuttaa oman työn tuottavuuteen, ja tätä kautta myös työssä menestymiseen.

Jotta voi löytää sen oman jutun, täytyy monesti päästä asioita testaamaan käytännössä. Vaikkapa sitä, millainen on IT-myyntiorganisaatio. Myyntityö isossa, kansainvälisessä päivittäistavaroita tuottavassa yrityksessä on toisenlaista. Start-up myyntitiimissä myyntityötä tehdään pienessä, mutta nopeasti kasvavassa yrityksessä. Muun muassa näihin uramahdollisuuksiin tämän kevään Haaga-Helian 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakson opiskelijat pääsevät tutustumaan.

Opintojakson puitteissa aina yksi tai kaksi opiskelijaa pääsee mentoroitavaksi ja käytännössä testaamaan B2B-myyntityötä tietyssä organisaatiossa. Opintojakson aikana kokemuksia jaetaan ryhmän kesken aktiivisesti. Opiskelijat toimivat koko ryhmän silminä ja korvina eri myynnin organisaatioissa.

Samalla organisaatiot saavat mahdollisuuden tutustua tuleviin myynnin huippuammattilaisiin ja ammentamaan heiltä uusia ideoita sekä jakamaan omaa asiantuntemustaan. Ja Haaga-Helian missio avata ovia työelämään toteutuu.