Siirry sisältöön
Myynti
Myyntiosaaminen on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla

Myyntiosaaminen on tietoa, taitoa ja asennetta. Korkeakoulut ovat oikeita ympäristöjä myyntiin liittyvän akateemisen tiedon opiskeluun. Oppilaitosympäristössä ei kuitenkaan pystytä opettamaan eri toimialojen myyntiin liittyviä erityispiirteitä. Siksi Haaga-Helian myynnin koulutusohjelmassa on alusta lähtien tehty tiivistä yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa.

Kirjoittajat:

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.11.2021

Myynti on yrityksen elinehto. Myyntiosaamista tarvitsee jokainen yrityksen sisällä, tehtävästä riippumatta. Myyntiosaaminen ja myynnin ymmärrys on eriarvoisen tärkeää, jotta yritys pystyy yhtenä rintamana tuottamaan asiakkaille arvoa, josta nämä ovat valmiita maksamaan. Myynti kotiuttaa yrityksen asiakkaalle rakentaman arvon tulokset liikevaihtona.

Parhaimmillaan asiantunteva konsultoiva myyntityö itsessään on jo rahan arvoinen palvelu. Lisäksi myyntiosaamista tarvitaan yrityksen kaikissa asiantuntijatehtävissä omien ajatusten ja näkemysten myyntiin kuin myös oman osaamisen myymiseen työnhakutilanteissa.

Myynnin osaajille on kysyntää

Myyjäksi ei tarvitse syntyä, myyntiä voi oppia. Myyntiosaaminen on yritysten yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. McKinseyn tutkimuksen mukaan (2016) yksi asia, joka erottaa nopeasti kasvavat, menestyksekkäät yritykset muista, on fokus myyntiosaamisen kasvattamisessa. Tutkimukset osoittavat myös että korkeakoulutetut myyjät oppilaitoksista, joissa on formaali myynnin opetuksen linja, pääsevät muita parempiin tuloksiin myyntityössä ensimmäisenä vuotenaan työmarkkinoilla (Bolander, Bonney & Satornino 2014).

Työmarkkinoilla myynnin osaajille on kysyntää. Työ- ja elinkeinoministeriön barometri osoittaa, että myynnin osaajista on tällä hetkellä Suomen markkinoilla jopa pulaa (Ammattibarometri 2021). Tutkimuksen mukaan kansainvälisillä työmarkkinoilla jopa 60 % korkeakoulutetuista päätyy myynnin tehtäviin uransa alkuvaiheissa (Stevens & Kinni 2007). Suomessa myyjä on kaikkein yleisin ammattiryhmä (tilastokeskus 2017). Myyntiosaaminen siis todellakin avaa ovat työelämään.

Myynnin koulutuksessa paljon on muuttunut

Haaga-Helia on kouluttanut vaativan myynnin osaajia tutkintona vuodesta 2007 alkaen ja myynnin koulutusohjelmasta on valmistunut yli 550 myynnin ammattilaista. Kun Haaga-Helia aloitti myyntityön tutkintokoulutuksen ensimmäisenä Suomessa ei missään korkeakoulussa ollut juurikaan myynnin opetusta. Yhdessä tiedekorkeakoulussa myynnin koulutus kuitattiin silloin kirjatentillä yhdestä amerikkalaisesta myynnin oppikirjasta.

Haaga-Helia kokosi ja koordinoi ammatti- ja tiedekorkeakoulujen verkostoa oppilaitoksista, joissa myynti on oppiaineena. Verkoston tavoite on jakaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia myynnin koulutukseen, tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön liittyen. Verkoston edellisessä kokouksessa oli edustettuna yhteensä jo 12 korkeakoulua.

Myynnin opetus on valtakunnallisesti hienosti laajentunut ympäri maamme ja myynnin korkeakouluttajilla on yhteinen missio nostaa myyntityön arvostusta ja suomalaisen myyntiosaamisen tasoa.

Myyntiosaaminen on tietoa, taitoa ja asennetta. Korkeakoulut ovat oikeita ympäristöjä myyntiin liittyvän teorian ja akateemisen tiedon opiskeluun. Oppilaitosympäristössä ei kuitenkaan pystytä avaamaan eikä opettamaan eri toimialojen myyntiin liittyviä erityispiirteitä eikä kertomaan eri yritysten tarjoamista uramahdollisuuksista myyntityön tradenomeille.

Haaga-Helian myynnin koulutusohjelma on alusta lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä eri alojen kumppaniyritysten kanssa. Yritysyhteistyön keskeisin muoto on 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakso. Se toteutetaan puolen vuoden välein uuden opiskelijaryhmän ja sovitun yritysjoukon kanssa.

Kirjasta luettu teoria ei muutu käytännön taidoksi harjoittelematta

Syksynä 2021 Haaga-Helian 25 myynnin opiskelijaa aloitti tutustumisen 24:än B2B-myynnin yritykseen työskentelemällä yhdessä itse ja opiskelijakollegoiden kokemusten kautta. Opintojakson puitteissa opiskelijat pääsevät tutustumaan kumppaniyritysten B2B-myynnin organisaatioihin, myynnin tehtäviin ja myyntityöhön kentällä. Yrityksille opintojakso toimii mainiona kanavana tutustua myynnin opiskelijoihin ja kasvattaa omaa työnantajakuvaansa heidän keskuudessaan.

Opiskelijoille opintojakso on kokemuksemme mukaan todella merkittävä heidän ammatillisen identiteetin kasvun ja urasuunnittelun näkökulmasta. Monet opiskelijat ovat tämän opintojakson aikana löytäneet itseään kiinnostavan alan ja yrityksen. Suurin osa opintojakson kumppaniverkostossa olevista yrityksistä on palkannut tämän yhteistyön seurauksena Haaga-Helian valmiita myyntityön tradenomeja.

Oli sitten kokemusta myynnistä tai ei, jokainen opintojaksolle osallistuva saa varmasti jotain. Itse olen esimerkiksi omaa verkostoani kasvattanut merkittävästi ja se nousee varmasti arvoon arvaamattomaan näin pienessä maassa kuin Suomi, toimii sitten jatkossa oikeastaan millä alalla tahansa. – Lasse Tuukkanen

Mielestäni opintojakso on Haaga-Helian moton ytimessä eli avaa ovet työelämään. Tulee todella odottava fiilis tulevasta työelämästä, valmistumisen jälkeen. – Vivianna Varila

Uuteen yritykseen tutustuminen avasi silmiä ja myöskin ovia tulevaan. – Pinja Kenias

21 päivää yritysmyynnissä opintojakso on antanut todella paljon uutta informaatiota yritysmyynnin maailmasta ja antanut myös paljon ymmärrystä siihen kuinka varsinkin start-uppien arki kulkee. Olen saanut todella paljon lisää kontakteja ja tukea oppimiseeni. Olen todella kiitollinen mahdollisuudesta päästä yrityksiin oppimaan, minne en ehkä olisi itse edes yrittänyt päästä tai osannut edes etsiä. – Joonas Vuorela

Yrityksien kiinnostus ja innostus uuden myynnin ammattilaisen tutustuttamiseen yrityksen myyntityöhön on käsinkosketeltava.

Meillä on todella selkeät konseptit toimia, jonka vuoksi kokemattomat henkilöt saadaan nopeasti ajettua sisään. Monesti myynnin konkarit, joilla on pitkä kokemus vaatii valtavan pois opettelun perinteisistä tavoista. Haaga-Helian yhteistyön ansiosta olemme onnistuneet sitouttamaan lukuisia tekijöitä harjoittelun jälkeen yhtiöön, joilla on perusteet tekemisestä kunnossa, jonka pohjalta on helppo lähteä jalostamaan heidän osaamistaan.
– Mikael da Costa, tuotepäällikkö ja yrityksen perustaja, Leadoo Marketing Technologies

Haaga-Helian myyntityön opiskelijat ovat valloittaneet Tech Datan asiakkaiden ja työntekijöiden sydämet. Nämä mahtavat opiskelijat tulevat työharjoitteluun aina täynnä intoa ja uusia ideoita. Moni heistä on työllistynyt Tech Datan myyntiorganisaatioon, jossa on paljon mahdollisuuksia luoda myynnillistä uraa ja erikoistua IT-tuotteiden, ratkaisujen ja -palvelujen kiehtovassa maailmassa.
– Saila Skurnik, HR Manager, Tech Data Finland Oy

21 päivää yritysmyynnissä- opintojakso edustaa erinomaisesti työelämälähtöisyyttä opiskelussa. Opintojakso on käytännön yritysyhteistyötä, jossa sekä yritykset, opiskelijat että oppilaitos hyötyvät.

Lähteet: