Siirry sisältöön
Myynti
Miksi itsetuntemus on oppimistavoitteena myynnin koulutuksessa

Kun saa käyttää vahvuuksiaan ja tehdä töitä niiden asioiden parissa, jotka kiinnostavat ja innostavat, voi ihminen paremmin.

Kirjoittajat:

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.05.2022

Itsensä johtamisen taidot ja itsetuntemus korostuvat tulevaisuuden työelämässä. Ne ovat taitoja, joita ilman on haasteellista pärjätä työelämässä ja opinnoissa. Itsensä johtamisella tarkoitetaan itseohjautuvuutta, taitoa työskennellä itsenäisesti ja johtaa omaa työtään. (Opetushallitus, Osaaminen 2035 -raportti 2019.)

Itsetuntemus taas tarkoittaa ymmärrystä siitä kuka on, mitä haluaa ja miten voi itse siihen vaikuttaa. Itsetuntemus on myös sitä, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Niin itsensä johtamisen kuin itsetuntemuksen tukeminen on kiinteä osa Haaga-Helian myynnin opiskelijoiden opinto-ohjelmaa.

Miten näitä taitoja voi opettaa myynnin opiskelijoille?

Myyntityön koulutusohjelman neljännen lukukauden lopussa opiskelijat pääsevät tutustumaan B2B-myynnin tehtäviin ja mentoroitavaksi B2B-myynnin organisaatioihin osana 21 päivää yritysmyynnissä -opintojaksoa. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat erilaisiin myynnin rooleihin erilaisissa yrityksissä ja eri toimialoilla.

Opintojakson toisena tavoitteena on auttaa ja kannustaa opiskelijaa itsetuntemuksen kehittämiseen ja oman urapolun löytämiseen. Heti opintojakson alussa opiskelija saa tehtäväkseen urasuunnittelutehtävät, joiden avulla opiskelija tunnistaa omat vahvuudet ja löytää häntä kiinnostavat ja innostavat asiat tulevaa työelämää ajatellen.

Jos saa tehdä asioita, joista nauttii ja joita tehdessä saa käyttää vahvuuksiaan, on todennäköisesti unelmatyössä tai ainakin lähellä sitä. Motivaatio työhön lisääntyy ja työstä tulee merkityksellistä.

Urasuunnittelutehtävässä opiskelijat pohtivat mm. seuraavia asioita.

  1. Henkilökohtaiset ja ammatilliset vahvuudet toisten silmin. Opiskelijaa pyydetään kysymään läheisiltään, kollegoiltaan ja esihenkilöltään vahvuuksia esimerkein
  2. Omat vahvuudet esimerkein itsenäisesti pohtien
  3. Saavutukset ja tunnustukset CV:tä ja omaa työ- ja harrastushistoriaan läpikäyden
  4. Työhön liittyvät motivaattorit
  5. Unelmakartta, jossa tehtävänä on myös katsoa vähän kauemmaksi tästä päivästä ja unelmoida asioista, jotka kiinnostavat ja innostavat.

Lisäksi opintojakson lopussa kukin opiskelija saa vielä opettajan kanssa henkilökohtaisen coaching-tapaamisen, jonka tuloksena syntyy usein ensimmäinen ajatus omasta urapolusta.

Chally Assessment -arviointi omien myynnillisten vahvuuksien tunnistamiseen ja urapolun löytämiseen

Tänä keväänä opintojakson opiskelijoilla oli myös mahdollisuus tehdä Chally Assessment -itsearviointi, joka kertoo minkälaisia myynnillisiä vahvuuksia opiskelijalla on ja mikä voisi olla paras myyntirooli, jossa opiskelija voisi menestyä omilla vahvuuksilla.

Chally Assessment™-arviointimenetelmä perustuu laajamittaiseen, jatkuvaan tutkimustyöhön. Tietokanta sisältää yli 40 vuoden ajalta n. 1.000.000 myyntihenkilön ja myynnin esimiehen tulokset ja mittaukset. Erittäin korkean korrelaation taustalla on yli 400 validointitutkimusta. Chally-arvioinnin purussa tänä keväänä meillä oli apuna Joel Falcken, jonka yritys Big People edustaa Chally-arviointeja Suomessa.

Kaikki opiskelijat suosittelivat Chally -arvioinnin käyttöä jatkossa osana myynnin koulutusta. Opiskelijoista 46 % koki, että he saivat hyötyä raportista itsetuntemuksen kehittämiseen ja 54 % koki saaneensa jonkin verran hyötyä.

Itsetuntemuksen kehittäminen on elämän pituinen matka

On rohkeutta uskaltaa tutustua itseensä, oppia tuntemaan itsensä ja luottamaan omiin vahvuuksiin. Jokainen meistä on paras versio itsestään. Kun saa käyttää vahvuuksiaan ja tehdä töitä niiden asioiden parissa, jotka kiinnostavat ja innostavat, voi ihminen paremmin.

Itsetuntemuksen kehittäminen ei lopu koskaan vaan on läpi elämän kulkeva kehityspolku. Jos saamme opiskelijoissa syttymään edes pienen kipinän itsetuntemuksen kehittämiseen, olemme jo onnistuneet. Tarvitsemme tulevaisuudessa yhä enemmän työelämän taitajia, jotka osaavat johtaa itsenään yhä moniulotteisemmassa ja muuttuvassa maailmassa.

Kuva: www.shutterstock.com