Siirry sisältöön
Myynti
Mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksia myyntityössä lisää työmotivaatiota

Me ihmiset olemme kaikki erilaisia. Tämä pätee myös myyjiin. Eri ihmiset ja persoonallisuudet viihtyvät erilaisissa myyntiorganisaatioissa ja erilaisissa tehtävissä. Jos saamme nauttia meitä innostavasta työstä ja tehdä töitä yrityksessä, jossa voimme hyvin, olemme varmasti onnellisempia ja tuottavia.

Kirjoittajat:

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja asiakkuudet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.12.2022

Haaga-Helian missio on avata ovet työelämään. Oven avautuminen työelämään opiskelujen päätyttyä on hieno asia, mutta yhtä tärkeää on löytää itselleen oikeanlainen työpaikka.

Myyntityön koulutusohjelmaamme kuuluu opintojakso, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan monimuotoiseen yritysmyyntiin 21 päiväksi kumppaniyrityksissä. Opintojakson tavoitteena on auttaa myynnin opiskelijaa kirkastamaan itselleen oikea urapolku ja tunnistamaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.

Yhteistyökumppanit tuovat myynnin opit teoriasta käytäntöön

Opintojakson opiskelijat ovat opiskelleet lähes kaksi vuotta myyntiä luokkahuoneessa tai viimeiset pari vuotta kotona Teamissa. Opintojaksolla he pääsevät jalkautumaan oikeaan b2b-myyntiä tekevään yritykseen, tutustumaan sen yritysmyynnissä toimivan myyjän ammattiin, erilaisiin myynnin toimintaympäristöihin sekä myyjien toimenkuviin ja tehtäviin. Opintojakson aikana opiskelijat myös jakavat kokemuksiaan omasta yrityksestään kollegaopiskelijoille ja saavat urasuunnitteluun liittyvää valmennusta meiltä ohjaajilta.

Ilman mainioita kumppaniyrityksiä ei kyseistä opintojaksoa olisi mahdollista toteuttaa. TD Synnex (ent. Tech Data) on yksi opintojakson aktiivisista yrityskumppaneista. Yritys on ollut mukana opintojaksolla vuosia, ja myös tänä syksynä 2022.

HR Manager Saila Skurnik TD Synnexiltä perustelee yhteistyötä seuraavasti

Meillä on pitkä ja erittäin hyvä yhteistyö Haaga-Helian kanssa ja TD Synnexille on tullut myynnin opiskelijoita työharjoitteluun jo noin kymmenisen vuotta kaksi kertaa vuodessa. Tämä on meille erinomainen mahdollisuus saada innostuneita ja motivoituneita käytännön myyntityötä opiskelleita nuoria tutustumaan IT-alan myyntiin.

Skurnik kertoo, että yritys on rekrytoinut useita haagahelialaisia työharjoittelun kautta ja myös myöhemmin, vaikka työharjoittelua ei olisikaan taustalla. Tällä hetkellä TD Synnexillä on töissä 9 myyntityönkoulutuksen käynyttä haagahelialaista. Skurnikin mukaan he ovat kokeneet saavansa tunnettuutta TD Synnexille työnantajana, koska myyntityönopiskelijoiksi valmistuneet ovat ottaneet yhteyttä myös myöhemmin LinkedINin kautta ja kysyneet avoimina olevista positioista.

Onnistuneesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Roomeo Sahin työskenteli TD Synnexillä syksyllä 2022. Roomeo kertoi oppineensa paljon opintojakson aikana. Hän oivalsi, että yritysmyynti on paljolti asiakassuhteen luomista eikä perinteistä “raakaa” myyntiä, jollaiseen hän itse on tottunut. Tämän lisäksi Roomeo on tutustunut moneen uuteen mahtavaan ihmiseen ja TD Synnexiin yrityksenä.

Opintojakson ohjaajina me opettajat tutustumme erilaisiin yritysmyyntiä tekeviin yrityksiin startupeista isoihin kansainvälisiin yrityksiin. Pysymme ajan tasalla siitä, mitä myynnin maailmassa tapahtuu. Joka lukukausi saamme ainakin yhden uuden yrityksen tai toimialan mukaan. Moni yritys haluaa myös olla mukana lukukaudesta toiseen.

Palkitsevaa on kuulla opiskelijoilta heidän kokemuksiaan ja oppejaan kumppaniyrityksistä ja nähdä, miten koulussa opittuja asioita on onnistuttu soveltamaan käytännössä. Onnistuneessa yhteistyössä kaikki osapuolet voittavat ja yhteistyö luo arvoa niin opiskelijoille, yrityskumppaneille kuin oppilaitoksellekin.

Kuva: www.shutterstock.com