Siirry sisältöön
Matkailu
There is no business like snow business

Suomalaiseen lumikulttuuriin perustuvia käyttäytymismalleja voitaisiin paljon monipuolisemmin hyödyntää matkailuyritysten tuotekehityksessä.

Kirjoittajat:

Antti Petteri Kurhinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Niina Moilanen

lehtori
Senior Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.10.2022

Maapallon arktisten alueiden asukkaiden, kuten suomalaisten, jokapäiväiseen elämään useiden kuukausien ajan vuodessa kuuluvat yhä lumi, jää ja kylmyys. Näiden elementtien keskellä eläminen on jättänyt pohjoisten kansojen kulttuuriin monenlaisia piirteitä ja käyttäytymismalleja.

Kuitenkin ilmastotieteilijöiden mukaan on vääjäämätöntä, että esimerkiksi lumiraja nousee ilmaston lämpenemisen myötä kohden pohjoista myös Suomessa. Mielestämme on tärkeää sekä tiedostaa että elvyttää perinteiseen kylmään ja lumiseen ilmastoon perustuvia yhteisöllisiä käyttäytymismalleja (=lumikulttuuri), koska tulevaisuudessa yhä harvemmalla on mahdollisuus kokea näitä.

Lumikulttuurin parempi hyödyntäminen matkailupalveluissa

Miten suomalaisten kollektiivista lumikulttuuria voitaisiin käyttää monipuolistamaan matkailupalveluita? Saadaksemme lisävaloa tähän kysymykseen teimme autoetnografisen tutkimuksen, jolla halusimme selvittää miten lumi, jää ja kylmyys ovat osa suomalaisten kollektiivista käyttäytymistä ja miten suomalaiset kokevat nämä elementit arkipäivässään.

Tutkimuksemme tuloksena pystyimme jakamaan suomalaisten kollektiiviset lumikulttuuriin perustuvat käyttäytymismallit yhdeksään kategoriaan: 1. lumileikit, 2. arkipäivän lumiaskareet, 3. metsästys ja kalastus talvella, 4. talveen liittyvät eläimet, 5. lumirakennelmat, 6. lumikoristeet ja -veistokset, 7. liikkuminen ja urheilu talvella, 8. talvihyvinvointi ja 9. ruoka ja juoma.

Nämä kaikki kategoriat tarjoavat pohjan elämyksellisten matkailutuotteiden kehittämiseen sekä kotimaisille että ulkomaisille turisteille.

Live like a local -matkailupalveluissa korostuu paikallinen kulttuuri

Kestävän matkailun sosiokulttuurinen vastuullisuus korostaa paikallisyhteisön ottamista mukaan matkailupalveluiden järjestämiseen sekä paikallisen kulttuurin sisällyttämistä olennaiseksi osaksi elämystuotteita.

Lumikulttuuriin perustuvien matkailupalveluiden kehittäminen tukee myös osaltaan paikallisen kulttuurin säilymistä, paikallista matkailuelinkeinoa sekä synnyttää myötätuntoa luontoa ja sen vaalimista kohtaan. Paikalliseen kulttuuriin perustuvien matkailutuotteiden avulla voidaan myös vahvistaa sekä elvyttää perinteisiä tapoja, joiden siirtymisessä sukupolvelta toiselle on ollut katkoja.

Suomalainen lumikulttuurista enemmän irti

Tutkimuksessamme selvitimme myös netnografisella havainnoinnilla, miten suomalaiset matkailualanyrityksen ovat käyttäneet lumikulttuuria luodessaan matkailijoille suunnattuja tuotteita.

Tämän havainnoinnin perusteella voimme todeta, että suomalaisten matkailualan yritysten lumikulttuuriin perustuvat tuotteet kuvastavat selkeästi vain tiettyjä tässä tutkimuksessa luoduista kategorioista. Erityisesti suomalaiset matkailuyrityksen tarjoavat tuotteita, jotka liittyvät liikkumiseen ja urheiluun talvisessa luonnossa sekä lumen ja jään käyttöön hyvinvointipalveluissa.

Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että suomalaiseen lumikulttuuriin perustuvia käyttäytymismalleja voitaisiin paljon monipuolisemmin hyödyntää matkailuyritysten tuotekehityksessä. Tällaisia uusia talvimatkailutuotteita voisivat olla erilaiset työhyvinvointi- ja ryhmäytymisaktiviteetit lumirakentamisesta työyhteisöille, lumen luominen erilaisin laittein perheille maaseutumatkailuyrityksissä, verkkokalastus paikallisten ohjaamana tai talvisten hevoskyytien lisääminen matkailijoiden elämyksiksi.

Kuva: www.shutterstock.com