Siirry sisältöön
Matkailu
Tekoälyn merkitys matkailuliiketoiminnassa kasvaa

Vuosittain tammikuussa järjestettävä ENTER-konferenssi kokoaa yhteen tuoreimman tutkimustiedon matkailuliiketoiminnan ja teknologian risteyskohdasta. Vuoden 2024 kuumin puheenaihe matkailuliiketoiminnan ja teknologian tutkimuksen risteyskohdassa oli tekoäly.

Kirjoittajat:

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Julkaistu : 09.02.2024

Vuoden 2024 ENTER-konferenssin teemana oli Challenging the Next 30 Years of Tourism. Aihe on osuva, sillä konferenssi järjestettiin tänä vuonna kolmattakymmenettä ensimmäistä kertaa. Konferenssin järjestäjänä toimii kansainvälinen katto-organisaatio International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT), ja se kokoaa yhteen vuosittain satoja matkailuliiketoiminnan ja teknologian risteyskohdassa työskenteleviä tutkijoita ja asiantuntijoita.

Konferenssipaikkana Turkin Izmir oli osuva, sillä matkailu on kaupungille merkittävä työllistäjä. Kaupunki hakee myös paraikaa hyväksyntää Unescon maailmanperintökohteeksi.

Tekoälystä on moneksi

Tapahtuman kuumin puheenaihe matkailuliiketoiminnan ja teknologian tutkimuksen risteyskohdassa oli – arvattavasti – tekoäly. Konferenssin yli 70 sessiosta peräti 32 käsitteli tekoälyä tavalla tai toisella. Myös allekirjoittaneella oli konferenssissa kaksi esitystä. Molemmat käsittelivät tekoälyä – totta kai!

Ensimmäiseksi esittelin AlgoAmmatti-hankkeessa tekemämme tutkimuksen (2023) tuloksia. Tutkimme LEGO Serious Play -ideointityöpajojen avulla algoritmisen henkilöstöjohtamisen käsitettä, eli käytännössä sitä, miten tekoäly tulisi integroida osaksi työntekijän polkua. Tutkimuksen tuloksena esitämme suosituksia ihmisen ja tekoälyn yhteispeliin, eli siihen, millaiset henkilöstöjohtamisen päätökset sopisivat tekoälyn tekemiksi ja millaiset tulisi jättää ihmisille.

Toinen esityksistäni oli posteriesitys vasta alkuvaiheessa olevasta tutkimuksesta, joka toteutetaan yhdessä japanilaisen Wakayaman yliopiston tutkijatiimin kanssa. Tutkimuksen on määrä kartoittaa ikäihmisten ajatuksia kestävästä matkailuliiketoiminnasta ja havainnollistaa näitä tulevaisuuskuvia generatiivisen tekoälyn (text-to-image, text-to-video) avulla. Tutkimus toteutetaan kevään ja kesän 2024 aikana. Makupaloja tulevasta on tarjolla projektia varten rakentamastamme virtuaalisesta galleriasta.

Digitalisaatiosta digitaaliseen humanismiin

Tekoälyn lisäksi digitalisaatio puhututti myös laajemmin. Erityiseen keskiöön nousivat erilaiset digitaaliset kosketuspisteet matkailijan palvelupolun varrella. Tutkijat esimerkiksi selvittivät, millaisia matkasuunnitelmia suuret kielimallit (esim. GPT-4 Turbo) tuottavat suhteessa matkatoimistoihin, miten moniaistisia VR-elämyksiä tulisi integroida osaksi matkailijan polkua tai miten mielikuvat matkakohteista ylipäätään rakentuvat sosiaalisen median sisällön kautta.

Teknologia kehittyy kovaa vauhtia, ja mukana pysyäkseen tutkijat peräänkuuluttivatkin matkailuyrityksille ketteryyttä ja kokeilukulttuuria. Ajatus jatkuvasta a/b-testauksesta ja tekemällä oppimisesta tuntuu olevan tätä päivää. Kaiken teknologiahypen keskellä konferenssiesityksissä toistui ilahduttavasti eettisten kysymysten pohdiskelu. Konkreettisesti tämä näyttäytyi esimerkiksi keynote-puhuja Hannes Werthnerin koordinoiman Wienin digitaalisen humanismin manifestona, joka peräänkuuluttaa monialaisempaa ja moninaisempaa teknologian kehityskulttuuria.

Monialaisen tarkastelun lisäksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kun työn tekemisen tapa ja työn ja vapaa-ajan raja hämärtyvät. Kiinnostava esimerkki tästä on esimerkiksi erilaiset digital nomad -viisumit, joilla pyritään helpottamaan globaalien etätyöläisten liikkumista.

Kansainvälisen ajatuksenvaihdon keskiössä

Konferenssi mahdollisti monialaisen keskustelun ja ajatustenvaihdon kansainvälisesti keskeisellä foorumilla. Konferenssiin osallistuminen tuki myös Haaga-Helian laajempaa TKI-strategiaa, sillä matkan järjestelyistä vastasi Ulysseus Eurooppa-yliopisto, jonka tekoälyhubina Haaga-Helia toimii. Konferenssin keskeisimmät esitykset kokoavan konferenssijulkaisun julkaisijana toimii Springer myöhemmin keväällä.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock

Lähteet

Tuomi, A. & Ascenção, M. 2023. Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa. AlgoAmmatti-hankkeen loppuraportti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.