Siirry sisältöön
Liikunta
Yrittäjyys työllistää liikunta-alalla

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.03.2023

Kun liikunta-alan opiskelija aloittaa työelämän, ura alkaa usein ohjaustöiden parissa. Työnantajia saattaa olla saman aikaisesti useita. Liikunta-alan ammattilainen voi työskennellä tuntitöissä samaan aikaan muun muassa ryhmäliikunnanohjaajana, hyvinvointivalmentajana, hiihdonopettajana, some-markkinointitehtävissä tai valmentajana. Tuntityöt ovat hyvä tapa ansaita opiskelurahoja, verkoistoitua työelämään sekä testata vaikka kevytyrittäjyyttä.

Kevytyrittäjyys on monella ensimmäinen kosketus yrittäjyyteen. Kevytyrittäjä ei tarvitse omaa y-tunnusta, vaan laskuttaminen tehdään valmiiden palveluiden avulla (esim. ukko.fi), ja palveluntarjoaja huolehtii pakollisista maksuista. Kevytyrittäjyyspalvelut tarjoavat myös y-tunnuksen käyttöön ilman perustamismaksua. Kevytyrittäjyyden jälkeen kynnys oman yrityksen tai toiminimen perustamiseen on usein pienempi.

Ammattikorkeakoulun yrittäjyysopinnoista opiskelijat saavat yrityksen perustamiseen tarvittavat perusteet, mutta lopulta yrityksen perustamisvaiheessa nuori yrittäjä turvautuu usein vielä erilaisiin aloittavan yrittäjän tukipalveluihin te-toimistossa tai alueellisten yrittäjän tukipalveluiden avulla.

Opintojen aikana kannustetaan yrittäjyyteen

Liikunnanohjaajien koulutusohjelmassa pyrimme tuomaan opiskelijoille opintojen loppuvaiheessa mahdollisuuden kehittää omaa alkavaa yritystoimintaa liikunta-alalla. Osa viimeisen vuoden opinnoista on ollut mahdollista suorittaa oman yritystoiminnan suunnittelun, markkinoinnin tai palveluiden kehittämisen parissa.

Viime vuosina opiskelijat ovat tehneet tuleville yrityksilleen liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmia sekä palvelumuotoilua. Yritykset ovat liittyneet perinteisen ohjaus- ja valmennustyön lisäksi muun muassa urheilumarkkinointiin, digivalmennukseen ja liikunta-alan verkkokauppaan. Liikunta-alan yrityksen perustamisesta syntyy vuosittain myös opinnäytetöitä. Se, kuinka moni opintojen jälkeen alkaa työskennellä yrittäjänä, on epäselvää, mutta kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan on yhä enemmän.

Yrittäjyyden opintojaksoa tärkeämpiä yrittäjyyteen kannustavia tekijöitä ovat ehdottomasti opintojen aikana syntyneet verkostot nuoriin liikunta-alan yrittäjiin, jotka omalla tarinallaan ja esimerkillään kannustavat yrittäjyyteen.

Emma Kosonen, liikunta-alan viimeisen vuoden opiskelija, muutti oman työelämäprojektinsa perässä Leville. Emma työskentelee markkinointi- ja kehittämistehtävissä pienelle lappilaiselle liikunta-alan yritykselle. Podcastissa Emma haastattelee Juuso Laitista, liikunta-alan yrittäjää, joka uskalsi perustaa oman kuntosalin Kittilään parikymppisenä. Kuuntele, millainen nuoren liikunta-alan yrittäjätarina on ollut.

Liikunnan ammattikorkeakouluopiskelijat saavat valmistuessaan liikunnanohjaaja (amk) -nimikkeen. Tutkintonimike antaa hyvin yksipuolisen kuvan siitä, mitä valmistuvat opiskelijat osaavat siirtyessään työmarkkinoille ja mihin kaikkeen liikunnan ammattikorkeakoulutus Haaga-Heliassa antaa eväät.

Tässä blogisarjassa tutustumme erilaisiin ilmiöihin, joihin liikunta-alan opiskelijat pääsevät käsiksi omissa työelämäopinnoissaan, joissa he kehittävät liikuntapalveluita. Lisäksi nämä julkaisut valottavat sitä monipuolista kenttää, jolla liikunnanohjaajat (amk) työskentelevät.