Siirry sisältöön
Liikunta
Viekö tekoäly urheiluvalmentajankin työt?

Voisiko tekoälyn kehittyminen nimenomaan luoda urheiluvalmentajille tilaa siihen, missä ihminen lähtökohtaisesti on konetta parempi – inhimilliseen kohtaamiseen?

Kirjoittajat:

Pekka Clewer

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.03.2023

Vuorovaikutusosaaminen urheiluvalmennuksessa

Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää urheiluvalmennuksessa, koska se auttaa valmentajia luomaan positiivisen harjoitteluympäristön ja vahvistamaan suhteita heidän valmennettaviinsa. Hyvä vuorovaikutus valmentajan ja valmennettavan välillä voi lisätä valmennettavan motivaatiota, parantaa harjoittelun tehokkuutta ja edistää valmennettavan kehittymistä urheilijana.

Vuorovaikutusosaamista voi kehittää urheiluvalmennuksessa seuraavilla tavoilla:

  • Harjoittele kuuntelemista: Valmentajan on harjoiteltava kuuntelemista ja ymmärtämistä, jotta hän ymmärtää valmennettavien tarpeet ja tavoitteet. Tämä auttaa valmentajaa antamaan valmennettavalle tarpeellista tukea ja rohkaisua.
  • Käytä positiivista palautetta: Valmentajan on käytettävä positiivista palautetta rohkaistakseen valmennettavia ja vahvistaakseen heidän menestymistään. Positiivinen palaute auttaa valmennettavia saavuttamaan tavoitteensa ja lisäämään motivaatiotaan.
  • Harjoittele empatiaa: Valmentajan on harjoiteltava samaistumista valmennettaviin ja ymmärtämistä heidän tunteistaan. Tämä auttaa valmentajaa luomaan läheisemmän suhteen valmennettaviinsa ja parantamaan heidän motivaatiotaan harjoitella.
  • Kehitä selkeää ja täsmällistä ilmaisua: Valmentajan on kehitettävä selkeää ja täsmällistä ilmaisua, jotta hän voi selkeyttää harjoitteluohjelmia ja antaa valmennettavalle tarpeellista tukea.
  • Harjoittele tilanteenmukaista vuorovaikutusta: Valmentajan on harjoiteltava tilanteenmukaista vuorovaikutusta erilaisissa harjoitus- ja kilpailutilanteissa, jotta hän voi reagoida tarpeellisesti valmennettavien tarpeisiin.
  • Huomioi valmennettavien kulttuuriset taustat ja erilaisuudet.
  • Pidä valmennuskeskustelut ja käytä erilaisia vuorovaikutustyylejä.
  • Käytä rooleja ja harjoituksia vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Yllä oleva lteksti on pieniä korjauksia lukuun ottamatta tekoälyn kirjoittamaa. Laittaa ajattelemaan, eikö? Noin hyvin tekoälykin osaa valmennushommat.

Urheiluvalmennus on inhimillistä kohtaamista, johon tekoäly ei pysty

Valmennuksen master-opintoryhmässä olemme keskustelleet tulevaisuuden valmentajan roolista ja muun muassa siitä, mikä paikka valmentajalla enää on valmennussuhteessa, kun ”tekoäly vie meidän työpaikat”.

Jos tekoäly osaa jo vuorovaikuttaa (vähintään chat-toiminnon tasolla) ihmisen kanssa ja antaa vastauksia lähes aiheeseen kuin aiheeseen, niin mihin valmentajia enää tarvitaan? Keskusteluissa on myös sivuttu pohdintaa siitä, että ovatko tulevaisuuden valmentajat tietämättömämpiä ja laiskempia itse opiskelemaan asioita, kun tekoäly kykenee aiempaa monipuolisempiin tehtäviin?

Ehkä osaavien valmentajien työpaikat eivät kuitenkaan ole vaarassa. Tekoäly pystyy varmaan tulevaisuudessa tekemään paljon valmentajan rutiinitehtäviä. Mahdollisesti se kykenisi suorittamaan joitain valmennusprosessin tehtäviä täysin itsenäisesti, tehden ehkä jopa laadukkaampaa jälkeä kuin ihminen.

Voisiko tekoälyn kehittyminen nimenomaan luoda valmentajille tilaa siihen, missä ihminen lähtökohtaisesti on konetta parempi – inhimilliseen kohtaamiseen? Tieto ei välttämättä enää olekaan se asia, joka erottaa ihmisen koneesta.

Yllä olevaa tekstiä lukiessaan jokainen voi pohtia, onko listassa olevien osaamisten tietäminen riittävää vai onko niiden käytäntöön soveltaminen kuitenkin se asia, jossa (ainakin vielä toistaiseksi) ihminen eroaa koneesta.

Inhimillisiin kohtaamisiin!

Osana liikunnan Master-opintoja, opiskelijat valmennuksen suuntautumisessa harjoittelevat niin vuorovaikutuksen kuin viestinnän taitoja. Tämä blogi on kirjoitettu opiskelijan ja koulutusohjelman lehtoreiden yhteistyönä. Kirjoitustehtävän tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista, ja lisätä yhteistä ajattelua arjesta kumpuavien kokemusten ja ilmiöiden ympärillä.