Siirry sisältöön
Liikunta
Nuoren urheilijan rasitusvamma – kenen on vastuu?

Fysioterapeutit ja fysiikkavalmentajat törmäävät valitettavan usein nuoriin, joilla on urheilusta johtuva rasitusvamma tai murtuma. Kyseiset vammat eivät synny itsestään, vaan taustalla on valitettavan usein liian intensiivinen ja yksipuolinen harjoittelu sekä vääränlaiset suoritustekniikat.

Kirjoittajat:

Pekka Clewer

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.02.2023

Vaikka valmentaminen on ammattimaisempaa ja tietopohja parempaa, vammoja silti syntyy. Kun nuorta kehoa rasitetaan liikaa suhteessa sen kykyyn palautua, vamma syntyy ja lääkärissä käynti on edessä. Vastaanotolla lääkäri kertoo faktat ja antaa liikuntakiellot ja suositukset. Lisäksi lääkärit ohjaavat ammattilaisille, jotka kuntouttavat ja antavat yksilölliset ohjeet siitä, miten vamman kanssa tulee edetä. Nämä tiedot ovat myös arvokasta vanhempien ja valmentajien vuorovaikutusta.

Nuori urheilija luottaa aikuisten harkintakykyyn

Vamman kanssa elävää nuorta urheilijaa pitää vanhempien ja valmentajan tarkasti kuunnella. Jos hän kertoo, että selkä kipeytyy harjoituksissa tai nilkka ei kestä juoksua, niin asia kannattaa ottaa vakavasti. Nuori haluaa luottaa aikuisiin ja heidän harkintakykyynsä. Aikuisten omat toiveet ja ambitiot nuoren urheilijan suhteen eivät koskaan saa ohittaa terveyttä ja liikunnasta irtoavaa iloa.

Isoin vastuu on aina vanhemmilla. Nuorten urheilun pitää perustua avoimuuteen ja turvalliseen kehitykseen. Vanhempien vastuulla on katsoa oman nuoren jaksamisen perään ja vamman sattuessa noudattaa saatuja ohjeita niin, että kuormitus pysyy hallinnassa.

Valmentajan pitää omalta osaltaan kantaa vastuunsa nuoren urheilijan ylikuormittamisesta. Hänen tulee kouluttautua riittävästi tunnistaakseen liikaa kuormittavat tekijät, hallitakseen ennaltaehkäisevän harjoittelun periaatteet ja suhtautuakseen vammoihin niiden vaatimalla vakavuudella. Sanonta enemmän on parempi ei päde lasten ja nuorten valmennuksessa.

Painotus rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn

Pieni vamma paranee muutamassa viikossa levolla ja saatuja ohjeita noudattaen, mutta selän rasitusmurtuma vie puolisen vuotta parantuakseen täysin. Hoitamaton murtuma saattaa myöhemmällä iällä altistaa vakavammille vammoille, kuten välilevyn pullistumalle tai nikamasiirtymälle.

Parasta vastuunottoa lasten ja nuorten urheilijoiden vammojen suhteen on niiden ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisevään harjoitteluun kuuluu ohjattu RAMP mallin mukainen alkulämmittely, jonka tavoitteena on eri kehon osien voiman, stabiliteetin ja lihastasapainon kehittäminen (Soomro ym. 2016). Kehon eri liikesuuntien monipuolinen voimaharjoittelu ja tasapainoharjoittelu kuuluvat ennaltaehkäisevään harjoitteluun (Lauersen ym. 2018). Ennaltaehkäisevää harjoittelua tulee olla 30-60 minuuttia, 2-3 kertaa viikossa, jotta siitä alkaa olla hyötyä (Steib ym. 2017).

Vinkit vammojen ennaltaehkäisyyn

  • Kehoa kuuluu vahvistaa monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Pelkkä lajitreeni ei siis riitä.
  • Oikeat suoritustekniikat pitää opetella ja tietoa pitää jakaa. Jos itse ei osaa, pitää pyytää ulkopuolista apua.
  • Nuorten turha istuminen vähemmälle ja huomio ryhtiin sekä kehon hallintaan.
  • Nuori urheilija tarvitsee monipuolista arkiruokaa niin, että energiaa on riittävästi. Tarvittaessa voi harkita kalsiumin ja D-vitamiinin lisäystä
  • Lihasten ja hermoston palautumiseen tulee panostaa. Ainakin yksi lepopäivä viikossa.
  • Unesta ei saa tinkiä, sillä väsyneenä rasitusvamman riski nousee. Unta 8-9 tuntia vuorokaudessa ja tarvittaessa päiväunia​ (Walsh ym. 2021)​.

Osana liikunnan Master-opintoja, opiskelijat valmennuksen suuntautumisessa harjoittelevat niin vuorovaikutuksen kuin viestinnän taitoja. Tämä blogi on kirjoitettu opiskelijan ja koulutusohjelman lehtoreiden yhteistyönä. Tehtävän tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista, ja lisätä yhteistä ajattelua arjesta kumpuavien kokemusten ja ilmiöiden ympärillä.

Lähteet

Lauersen, J. B., Bertelsen, D. M., & Andersen, L. B. 2018. Strength training as superior, dose-dependent and safe prevention of acute and overuse sports injuries: a systematic review, qualitative analysis and meta-analysis. BMJ.

Soomro, N., Sanders, R., Hackett, D., Hubka, T., Ebrahimi, S., Freeston, J., & Cobley, S. 2016. The Efficacy of Injury Prevention Programs in Adolescent Team Sports. The American Journal of Sports Medicine, 44(9), 2415–2424.

Steib, S., Rahlf, A. L., Pfeifer, K., & Zech, A. 2017. Dose-Response Relationship of Neuromuscular Training for Injury Prevention in Youth Athletes: A Meta-Analysis. Frontiers in Physiology, 8, 920.

Walsh, N. P., Halson, S. L., Sargent, C., Roach, G. D., Nédélec, M., Gupta, L., Leeder, J., Fullagar, H. H., Coutts, A. J., Edwards, B. J., Pullinger, S. A., Robertson, C. M., Burniston, J. G., Lastella, M., le Meur, Y., Hausswirth, C., Bender, A. M., Grandner, M. A., & Samuels, C. H. 2021. Sleep and the athlete: Narrative review and 2021 expert consensus recommendations. British Journal of Sports Medicine, 55(7), 356–368.

Kuva: www.shutterstock.com