Siirry sisältöön
Liikunta
Monta tietä liikunnan korkeakouluopiskelijaksi

Opiskelu on nykyisin mahdollista monenlaisissa elämäntilanteissa. Opintoja voi suorittaa alusta alkaen tutkinto-opiskelijana tai opiskella ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Myös opetusmuotoja ja opetustapoja on tarjolla erilaisia.

Julkaistu : 13.03.2023

Opetushallituksen mukaan korkeakoulutettujen työntekijöiden tarve kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti (Opetushallitus 2020). Jotta korkeakouluopiskelu mahdollistetaan nykyistä useammalle, täytyy opiskelumuotoja ja -tapoja kehittää. Haaga-Heliassa toteutettu opetussuunnitelmien uudistus onkin jo tarttunut tähän haasteeseen.

Esimerkiksi liikunnanohjaajatutkinto on aiemmin mielletty vahvasti kontaktiopetukseksi. Nyt rinnalle on tullut mahdollisuus suorittaa erilaajuisia opintoja myös virtuaalisesti. Vaikka uuden opetussuunnitelman myötä opinnot sisältävät edelleen paljon käytäntöä, on opettajat haastettu toteuttamaan opintoja myös uudella tavalla.

Tutkintoon mutkan kautta tai suorinta reittiä

Suurin osa opiskelijoista hakeutuu ammattikorkeakouluun yhteishaussa. Yhteishaun rinnalle on tullut myös muita reittejä suorittaa ammattikorkeakouluopintoja, kuten esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot. Suorittamalla opinnot riittävällä opintomenestyksellä, opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. 

Tutkinto-opiskelija voi opiskella joko päivä- tai monimuoto-opinnoissa. Päiväopinnoissa opiskellaan päätoimisesti usein maanantaista perjantaihin, kun taas monimuoto-opetuksessa ryhmät tapaavat esimerkiksi kerran kuussa ja tapaamisten välissä opiskellaan itsenäisesti. Monimuoto-opiskelu sopii niille, joille päivittäinen läsnäolo kampuksella on haastavaa. Monimuoto-opinnot vaativat hyvää ajanhallintaa, itsensä johtamista ja opiskelumotivaatiota.

Opintojen toteutustavat vaihtelevat koulutuksittain ja opetusta voidaan tarjota lähiopetuksen lisäksi esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. Verkko-opinnoissa opiskellaan erillisen aikataulun mukaan sähköisiä oppimisalustoja hyödyntäen. Osa verkko-opinnoista on ns. virtuaaliopintoja, jotka eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Myös toteutustapojen yhdistelmät ovat mahdollisia.

Erilaiset toteutustavat mahdollistavat uuden oppimisen yhä laajemmalle opiskelijajoukolle. Parhaimmillaan eri opetusmuodot edistävät myös monimuotoisuutta ja tuovat erilaiset ihmiset uuden oppimisen äärelle.

Erilaisia opiskelupolkuja erilaisiin elämäntilanteisiin

Avoin ammattikorkeakoulu on hyvä tapa kehittää omaa osaamistaan, ja opinnot toimivat hyvänä jatkuvan oppimisen väylänä. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija pääsee halutessaan tutustumaan eri aloihin ja voi hyödyntää opintoja myöhemmässä vaiheessa tutkinto-opiskelijana.

Esimerkiksi liikunta-alan opintoihin voi tutustua yksittäisten opintojaksojen muodossa tai isompien opintokokonaisuuksien avulla. Ensimmäisen vuoden opinnot voi suorittaa jopa täysin virtuaalisesti ja opintoja voi rytmittää oman elämäntilanteen mukaan sekä jakaa opintoja pidemmälle aikavälille.

Opiskelu on siis nykyisin mahdollista monenlaisissa elämäntilanteissa. Opintoja voi suorittaa alusta alkaen tutkinto-opiskelijana tai opiskella ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Myös opetusmuotoon sekä opiskelutapaan voi tietyin reunaehdoin vaikuttaa. Päiväopiskelu sopii paljon kontaktiopetusta haluaville ja monimuoto-opiskelu puolestaan mahdollistaa myös perheellisen ja/tai työssäkäyvän opiskelun. Jos täysiaikainen opiskelu ei ole mahdollista, voi opintoja tehdä vaikkapa opintojakso kerrallaan mikä on hyvä alku elinikäistä oppimista silmällä pitäen.

Mikä olisi sinulle sopivin reitti?

Lähde

Opetushallitus. 2020. Koulutus ja työvoiman kysyntä 2023. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2020:6.