Siirry sisältöön
Liikunta
Itsensä johtamisen taidot opiskelumenestyksen takana

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.03.2023

Nykyinen ammattikorkeakoulupedagogiikka vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. Opiskelu on työelämälähtöistä, ja hyviin projekteihin pääseminen vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta ja motivaatiota läpi opintojen.

Ryhmätyöskentelyyn ja omiin tehtäviin on varattava aikaa ja resursseja. Töiden ja oppituntien lisäksi tulisi olla oppimiskykyisenä myös tehtäviä tehdessä ja tenttiin valmistautuessa. Opiskelijan jaksamiseen ja korkeakouluopinnoista suoriutumiseen vaikuttavat luonnollisesti motivaatio, opiskelukyky, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen terveys sekä se, kuinka hyvin kykenee johtamaan itseään. Uni ja palautuminen, terveellinen ravinto ja oikeanlainen liikunta ovat hyvinvoinnin kulmakivet, joiden toteuttamisessa tarvitaan hyvää itsensä johtamista.

Itsensä johtamista voi opiskella

Moni korkeakoulu tarjoaa hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen kursseja alasta riippumatta. Itsensä johtamisen osaamistavoitteita voi olla myös erilaisissa työelämään kytketyissä opintojaksoissa. Oulun yliopisto tarjosi muun muassa syksyllä 2022 Maailman onnellisin opiskelija (itsetuntemus ja itsensä johtaminen) -kurssia. Kurssi toteutettiin kymmenen luentokerran pituisena luentosarjana, ja sisällöt oli suunniteltu opiskelijalähtöisesti. Kurssin yhteistyökumppani oli Nyyti ry.

Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen ovat keskeisiä teemoja, jotka edistävät yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointia ja onnellisuutta ja joita täytyy nostaa keskusteluun vahvemmin. Itsensä johtamisen teemojen ymmärtämisessä ja sisäistämisessä on suurta potentiaalia edesauttaa niin opinnoissa jaksamista ja onnistumista kuin tulevaisuuden työelämässä suunnistamista. Opiskelijat voivat viedä opintojen aikana oppimansa itsensä johtamisen taidon mukanaan työelämään ja näin myös rohkeasti muuttaa tulevaisuuden työelämää hyvinvoivemmaksi. Tässä on myös kyse työn tuottavuuden lisäämisestä hyvinvoinnin kautta. (Nyyti 2022)

Lab-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toteuttivat vuosina 2019-2022 Tikissä työelämään -hankkeen, jonka tavoitteena oli parantaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia muun muassa aktiivisemman arjen ja palautumisen avulla. Hankkeessa kehitettiin ”opiskelijalta opiskelijalle” -hyvinvointimentorointimalli, jossa itsensä johtamisen teemat olivat vahvasti esillä. Vertaisten antama hyvinvointivalmennus yllätti hankkeen aikana suosiollaan.

Liikunta-alan opiskelijat opiskelevat itsensä johtamisen taitoja omaa hyvinvointiaan varten, mutta heille näistä taidoista on hyötyä myös esimerkiksi valmennuksessa. Sekä hyvinvointi- että urheiluvalmennus vaativat valmentajalta taitoja opettaa itsensä johtamista ja itsetuntemuksen parantamisen taitoja. Viimeisen vuoden liikunta-alan opiskelija Antti Haavisto pohti oman työelämäorojektin aikana itsensäjohtamista ja onnellisen elämän avaimia. Kuuntele podcastista opiskelijan pohdintoja aiheista.

Liikunnan ammattikorkeakouluopiskelijat saavat valmistuessaan liikunnanohjaaja (amk) -nimikkeen. Tutkintonimike antaa hyvin yksipuolisen kuvan siitä, mitä valmistuvat opiskelijat osaavat siirtyessään työmarkkinoille ja mihin kaikkeen liikunnan ammattikorkeakoulutus Haaga-Heliassa antaa eväät.

Tässä blogisarjassa tutustumme erilaisiin ilmiöihin, joihin liikunta-alan opiskelijat pääsevät käsiksi omissa työelämäopinnoissaan, joissa he kehittävät liikuntapalveluita. Lisäksi nämä julkaisut valottavat sitä monipuolista kenttää, jolla liikunnanohjaajat (amk) työskentelevät.

Lähteet

Halonen, M. & Kangas S. 2022. Tikissä työelämään. Lab-amk. Julkaisusarja 48.