Siirry sisältöön
Liikunta
Itseluottamusta vaativiin valmennustehtäviin

Liikunta-ala kehittyy yhteiskunnan muutosten mukana ja alan ammattilaisten on päivitettävä osaamistaan ja haastettava ajatteluaan. Muiden kehityshaluisten kollegojen ajattelun piiriin pääseminen on samalla etuoikeus.

Kirjoittajat:

Pekka Clewer

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nita Rikström

valmennuspäällikkö
Suomen Cheerleadingliitto

Mika Saarinen

opettaja, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.03.2023

Urheiluvalmennuksessa on herätty pohtimaan yksilöllisyyden ja hyvinvoinnin kautta saavutettavan, maksimaalisen suorituskyvyn teemoja. Myös valmennuksen master-opinnoissa tunnistetaan oppimisprosessin henkilökohtainen luonne ja kyvykkyyden tukemisen hyödyt.

Taitojen tunnistamista ja kehittämistä

Valmennuksen Master-opintojen keskiössä on oppilaan aktiivinen rooli oman osaamisen vahvistamisessa ja kehittyminen tapahtuu vuorovaikutuksen kautta. Opintojen sisällöt ovat laajoja ja tutkittua tietoa on saatavilla runsaasti. Alkuun on siis tärkeää tunnistaa osaaminen yksilötasolla ja tarjota jokaiselle opiskelijalle arkeen sopivaa haastetta ruokkimaan osaamista ja kehitystä.

Yhdessä olemme selvittäneet jokaisen opiskelijan tavoitetta suorittaa opintoja työelämän ohella, ja suunnitelmiin tehdään ketterästi muutoksia ryhmän tarpeita kuunnellen.

Keskeistä ryhmämme opettajien roolissa on kyetä tarjoamaan riittävästi yksilökohtaista tukea jokaiselle. Lisäksi opettajilla on selkeä pyrkimys luoda luottamuksellinen ilmapiiri opiskelijaryhmään. Opettajat valitsevat alustavat oppimisen tavat, mutta muokkaavat niitä prosessin edetessä. Ryhmän ja yksilöiden tunteminen auttavat löytämään parhaat tavat oppia.

Ryhmässä osaamista jaetaan avoimesti ja oppilaat pääsevät myös opettamaan toisiaan. Näissä tilanteissa, esimerkiksi opetusmenetelmiä pohtiessa ja asioita kiteyttäessä, saa soveltaa oppimaansa ja kokea pystyvänsä. Jos ryhmässä sattuu olemaan esimerkiksi huippuvaiheen valmentaja, niin mikä on parempi tapa oppia, kuin kuulla hänen kokemuksiaan. Onhan joukossa myös niitä, jotka voivat tuoda esille valmennettavan urheilijan näkökulmaa.

Ymmärrys ja kyvykkyyden kokemus kasvaa

Master-opintojen opintoryhmä koostuu eri lajien ja organisaatioiden osaajista ja tiiviit lähijaksot opetuksessa luovat hyvän ja motivoivan ympäristön uuden oppimiseen. Koulutehtäviä tehdään erilaisilla kokoonpanoilla, pari- ja ryhmätöinä, ja aina jollain on kokemusta ja asiantuntijuutta myös toisen työpöydällä akuutisti olevasta asiasta. Omaa kyvykkyyden tunnetta kasvattaa, kun huomaa voivansa olla itse muille avuksi.

Oppimistehtävissä päästään harjoittelemaan esimerkiksi ryhmätyötaitoja, päätöksentekoa, teorioihin viittaamista ja esittämistä. Oppijana tuntuu merkitykselliseltä, kun kokee oman osaamisensa kehittyvän käytännön tasolle ja omaan arkeen vietäväksi.

Työelämälähtöisten opintoprojektien edistyessä, kasvaa myös itsensä sekä muiden johtamisen taidot kuten verkostoitumistaidot, suunnitelmallisuus, viestintätaidot ja prosessien ymmärtäminen. Oman kehittymisen arviointi ja osaamisen kehittymisen reflektointi, on se vaihe, jossa lopulta ymmärtää sen kaiken hienon oppimansa. Se, jos jokin, kasvattaa itseluottamusta ja kyvykkyyttä valmennuksen ammattilaisena.

Kun tiivis opintoryhmä kulkee yhdessä samoja tavoitteita kohti, avautuu uusia näkökulmia ja ymmärrystä. Muiden kehityshaluisten kollegojen ajattelun piiriin pääseminen on etuoikeus.

Osana liikunnan Master-opintoja, opiskelijat valmennuksen suuntautumisessa harjoittelevat niin vuorovaikutuksen kuin viestinnän taitoja. Tämä blogi on kirjoitettu opiskelijan ja koulutusohjelman lehtoreiden yhteistyönä. Tehtävän tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista, ja lisätä yhteistä ajattelua arjesta kumpuavien kokemusten ja ilmiöiden ympärillä.