Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Tekoälyn käyttöönotto maksaa ‒ tulisiko ostaa palveluna vai hankkia osaaminen omaan taloon?

AI-TIE tekoälykiihdyttämössä pk-yritykset kehittivät valmiuksiaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 30.09.2022

Uuden äärellä ollaan usein innoissaan. Tekoälyratkaisuja ja tekoälyn käyttökohteita pohdittaessa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota yrityksen sisäisiin resursseihin ja osaamiseen. Tosiasioita ei sovi sivuuttaa, jotta päästään mahdollisimman sujuvasti liikkeelle.

Jos osaamista ei vielä löydy oman talon sisältä, niin sitä on jollain tavalla hankittava: on joko hyödynnettävä sisäisiä resursseja eli lisättävä asiantuntijuutta tai turvauduttava ulkoisen palveluntarjoajan apuun.

Käytän tässä tekstissä esimerkkinä Laitilasta lähtöisin olevaa Dewaco Oy:tä, joka osallistui puhtaan teollisuuden AI TIE -tekoälykiihdyttämöön. Kiihdyttämö on osa AI-TIE-hanketta, jossa tutkitaan tekoälyn roolia ja sparrataan pk-yrityksiä tekoälyn käyttöönotossa.

Tekoälykiihdyttämössä Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA sekä Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä tukeakseen puhtaan teollisuuden pk-yrityksiä tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Liiketoiminnan kannalta keskeisen tekoälyn käyttötapauksen löytyessä yrityksiä kannustetaan konseptitodistuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Dewaco on suomalainen, vuonna 1986 perustettu, globaalisti toimiva Clean Tech -alan yritys, jolla on vankka kokemus ympäristötekniikan ratkaisuista.

Osaamisen puute on iso haaste

Dewaco Oy:n myynnin johtaja Timur Uzbjakov osallistui kollegansa kanssa tekoälykiihdyttämöön. Alun perin tarkoituksena oli tarkastella, millaisia mahdollisuuksia tekoäly tarjoaisi myynnille ja tuotannon kehittämiselle. Lopulta kehityskohteiksi valikoituivat myynnin ennustaminen, tarjousten tekeminen ja tekniset dokumentit. Lisäksi after sales -palveluiden kehittäminen, tuotteiden hinnoittelu ja markkinointi nähtiin potentiaalisina tekoälyn käyttökohteina.

Kiihdyttämössä olennaisinta Dewacolle oli kuitenkin ymmärrys siitä, ettei yrityksen sisältä löydy riittävästi kompetenssia näihin tarpeisiin. Siksi osaaminen tulee hankkia palveluna talon ulkopuolelta. Tärkeintä on löytää sopiva kumppani, joka pystyy tuottamaan tekoälyratkaisuja yrityksen uniikkeihin tarpeisiin. Tämän tulisi tapahtua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia.

Vasta kun tekoäly on olennainen osa liiketoimintaa, tulee hankkia itselle osaamista ja pitää huoli siitä, että se pysyy yrityksessä.

Tekoälyratkaisuilla on kova hintalappu. Taustalla tulee olla hyvät laskelmat siitä, että hanke tukee liiketoimintaa. Kannattaa kuitenkin olla mieluummin ajoissa toteuttamassa tekoälyratkaisua kuin huomata mahdollisuuksien jo menneen.

Yrityskulttuurissa tulee olla rohkeutta. Tarvitaan rohkeutta investoida asiaan, jossa kaikki hyöty ei tule välttämättä juuri nyt vaan oppimisen kautta joskus tulevaisuudessa.

AI-TIE tekoälykiihdyttämössä pk-yritykset kehittivät valmiuksiaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja. Kiihdyttämö toteutui osana Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille eli AI TIE -hanketta. Kiihdyttämötoteutuksen yhteistyökumppanina toimi Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella AI-TIE edisti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiiviin partneriverkoston kanssa. Suomalaisten yritysten tekoälytarinoihin voi tutustua osoitteessa www.aistories.fi

Kuva: www.shutterstock.com