Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Opiskelijoiden ohjaamana kohti kestävää kiertotaloutta

Haaga-Helian partneryritys Ahlsell haastoi opiskelijoita kiertotalouden innovointikurssilla ratkaisemaan taloteknisen tukkukaupan liiketoiminnan uudistamista kiertotalouden mallein.

Kirjoittajat:

Satu Harkki

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eeva Aarnio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.03.2024

Pohjoismaiden suurimman yritysvastuun verkoston FIBSin asiantuntijat ovat listanneet vuoden 2024 vastuullisuustrendejä, joihin suomalaisten yritysten kannattaa erityisesti panostaa vastuullisuuden osalta. (FIBS Ry 2024.)

  1. Sisäisen yhteistyön tehostaminen
  2. Muutosjohtamisen taitojen kehittäminen
  3. Kokonaisvaltaisen ympäristötyön käynnistäminen
  4. Vastuullisuuden jalkautus talous- ja IT-yksiköihin
  5. Vastuullisuusjuridiikan osaamisen laajentaminen
  6. Siirtyminen haittojen minimoinnista todelliseen vaikuttavuuteen

Kaikkia kuutta trendiä yhdistää vahvasti yhteistyön teema. Vastuullisuustrendeihin panostaminen vaatii yrityksiltä rohkeutta ja uskallusta oppia pois vanhoista ajattelutavoista ja toimintamalleista. Pohdittavaksi nousee, mitä uutta osaamista, tietoa ja taitoa yrityksissä tarvitaan. (FIBS Ry 2024.)

FIBSin asiantuntijoiden listaamat kuusi asiaa ovat tärkeitä myös Haaga-Helian partneryrityksen Ahlsellin liiketoiminnassa. Yrityksellä riittää rohkeutta kokeilla ja katsoa tulevaisuuteen.

Ahlsellin tulevaisuuden tila kiertotaloudessa

Ahlsell on talotekniikan tukkukauppa ja myy mm. LVI- ja sähkötarvikkeita esimerkiksi kiinteistöhuoltoyrityksille. Ahlsellilla on teollisuusasiakkaita, jotka hankkivat työvaatteita, työkaluja, asiakasratkaisuja ja laitteita.

Yritys haastoi opiskelijoita kiertotalouden innovointikurssilla ratkaisemaan taloteknisen tukkukaupan liiketoiminnan uudistamista kiertotalouden mallein. Haastetehtävän tavoite oli kunnianhimoinen mutta laaja, jotta se ei sitoisi opiskelijoiden ajatuksia liiaksi rajoittaen innovointia. Vaikka pienet asiat ovat usein toteuttamiskelpoisempia nopealla aikataululla, haasteessa haluttiin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.

Oivaltavia ratkaisuja

Opiskelijoiden tulokset olivat monipuolisia. Näimme, että niihin oli todella panostettu. Ratkaisut olivat isoja ja sisälsivät kumppanuuksia muihin yrityksiin, sillä kukaan ei pysty tekemään mitään yksin kiertotaloudessa. Lisäksi ratkaisut edellyttivät tietoteknisiä sovelluksia.

Opiskelijat ratkaisivat haastetehtävää kansainvälisissä ryhmissä ja esittivät kurssin lopuksi kiertotalouskonseptinsa Ahlsellille.

  • Kiertotalouden koulutuskonsepti: Ahlsell tarjoaisi laajempaa tukea asiakkailleen kestävämpien valintojen tekemisessä ja ymmärtämisen kasvattamisessa.
  • Heating as a Service: Lämmityslaitteistoja vuokrataan kiinteistöasiakkaille sen sijaan että laitteistot myydään asiakkaiden omiksi, jolloin yrityksen liiketoimintamalli muuttuisi tavaran myynnistä palvelumyyntiin.
  • Return, receive & reduce: Asiakas saisi tuotteen palauttamisesta käytön jälkeen hyvityksen, jolloin motivaatio palauttamiseen kasvaisi ja materiaalit tulisivat uudelleen käyttöön. Hyvässä kunnossa oleva tuote voitaisiin korjata ja myydä uudelleen.

Opiskelijat olivat innoissaan tehtävästä. Kiertotalous ja kestävä kehitys ovat aiheina selvästi tärkeitä opiskelijoille itselleen ja he olivat perehtyneet asioihin yllättävän syvälle ratkaisuissaan.

Tulosten hyödyntäminen

Ahsellissa käydään ideat läpi ja niistä valitaan toteuttamiskelpoisimmat jatkojalostukseen sekä Suomessa että konsernin muissa toimintamaissa.

Saamamme palautteen mukaan yhteistyössä Haaga-Helian kanssa yritys sai uutta näkemystä. Kun toimeksiannossa ei liiaksi haluttu rajoittaa opiskelijoiden ajattelua ja heitä haastettiin ajattelemaan laatikon ulkopuolelta, haastoi Ahlsell samalla henkilöstönsä ajattelua.

Jos yritys haluaa erottautua, pitää sen haastaa itseään, tehdä yhteistyötä ja hakea ideoita ulkopuolelta.
– Leena Takaveräjä, Sustainability Manager, Ahlsell Oy

Haaga-Helian kiertotalouden ja liiketoiminnan asiantuntijat auttavat yrityksiä siirtymään kannattavasti kiertotalouteen, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä kehittämään vastuullisia ratkaisuja.

Lähteet

FIBS Ry. 2024. Vastuullisuustrendit 2024. Luettu 19.2.2024.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock