Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Itsensä työllistäjille oppeja digitaaliseen markkinointiin

Haaga-Helian DigiTikkaat-koulutukset ovat antaneet lukuisille itsensä työllistäjille, freelancereille ja kevytyrittäjille vahvistusta oman liiketoiminnan kehittämiseen ja toteutukseen.

Kirjoittajat:

Sari Haavisto

opettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Emma Kemppainen

assistentti, kielet ja kansainvälisyys
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.05.2023

Vuonna 2022 alkaneen hankkeen Digitikkaat-koulutuksia on järjestetty usealla eri teemalla, joista yksi on digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen. Digitaalisuus kehittyy jatkuvasti ja sen myötä on avautunut uusia mahdollisuuksia asiakkaiden kohtaamiseen ja aktivoimiseen lukuisissa eri kanavissa, niin sosiaalisessa mediassa kuin vaikkapa bussien display-näytöillä.

Erilaiset digitaaliset markkinoinnin työkalut ovat tärkeitä itsensä työllistäjille, kun he haluavat vahvistaa omaa verkostoaan ja saavuttaa asiakkaita.

Markkinointi on muutosta

Markkinointia voi lähestyä usealla tavalla. Yksi maailman suurimmista markkinoinnin ammattilaisjärjestöistä, American Marketing Association (AMA), määrittelee sen näin:

Markkinointi on toimintaa, instituutioita ja prosesseja sellaisten tarjousten luomiseksi, viestimiseksi, toimittamiseksi ja vaihtamiseksi, joilla on arvoa asiakkaille, kumppaneille ja koko yhteiskunnalle.

Määritelmän mukaan nykyaikaisessa markkinoinnissa ei keskitytä vain yrityksen omistajien kukkaron kasvattamiseen vaan kaikkiin sidosryhmiin, joten markkinoinnilla olisi tuotettava lisäarvoa myös yhteiskunnalle.

AMA:n kunniagallerian jäsenen Seth Godinin (2018) näkemyksen mukaan markkinoinnilla haetaan muutosta. Ei vain taktiseen myyntiin liittyvää, vaan esimerkiksi tarpeeseen muuttaa kohderyhmän mielikuvaa freelancerin osaamisesta tai henkilöbrändistä.

Mahdollisesti tarvitaan suurta kulttuurimuutosta, esimerkiksi siihen, että kiertotalousaatteeseen, kestävän kehityksen liiketoimintaan, sitoutuisi uusia jäseniä. Pohdinta siitä, mitä muutosta itsensä työllistäjä haluaa saada aikaiseksi, voi kirkastaa millainen markkinointi saisi aikaan tarvittavan muutoksen.

Digitaalisella markkinoinnilla on muutoksessa tärkeä rooli, sillä se mahdollistaa markkinoinnille uusia tapoja, kuten jatkuvan vuorovaikutuksen ja ketteryyden. DigiTikkaat-koulutukseen osallistujat ovatkin päässeet pohtimaan omaa rooliaan markkinoijana ja miten he pystyvät luomaan muutosta markkinoinnin kautta omaan liiketoimintaansa.

Asiakaspersoonat johtavat uusien asiakkaiden luo

Kun markkinointia lähdetään tekemään, on tärkeää ymmärtää, kenelle sitä tehdään ja kenen toimintaan halutaan näin muutosta. Tähän sopiva työkalu on asiakaspersoonat, jotka edustavat potentiaaliseen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.

Asiakaspersoonan avulla voidaan esimerkiksi saada paremmin tietoa siitä, miten kohderyhmä käyttää aikansa, mistä kanavista heidät löytää ja miksi he hyötyvät markkinoitavasta palvelusta.

DigiTikkaat-koulutuksessa osallistujat ovat päässeet syvällisemmin pohtimaan, miltä heidän asiakaspersoonansa näyttävät. Asiakaspersoonan avulla he ovat saaneet paremman käsityksen heidän asiakkaidensa käyttäytymismalleista ja missä kohdata asiakkaat.

Kuluttajat liikkuvat sujuvasti digimaailmassa

Suomalaiset (15–69-v.) käyttivät yli yhdeksän tuntia aikaa median parissa vuonna 2020. Lähes puolet ajasta meni digitaalisten medioiden seuraamiseen ja siellä seurataan varsin laajasti erilaisia yhteisöpalveluita. (Tilastokeskus 2020.) Vuonna 2021 suomalaisista 70 % seurasi yhteisöpalveluita (Tilastokeskus 2021).

Itsensä työllistäjän on syytä harkita laajemminkin omaa digitaalista läsnäoloaan ja kaupankäyntiä. Yli puolet (58 %) 16–89-vuotiaista suomalaisista oli ostanut palveluita ja tuotteita suoraan internetin kautta viimeisen kolmen kuukauden aikana vuonna 2022 (Tilastokeskus 2022).

Digitaalinen maailma ja erilaiset digipalvelut ovatkin suomalaisille tuttuja ja niiden käyttö on yleistynyt vuosien varrella. Itsensä työllistäjän on hyvä osata tuoda oma liiketoimintansa ja brändinsä osaksi tätä digitaalista maailmaa. Heidän tulee päästä kuluttajien lähelle luomalla omaa läsnäoloaan niissä kanavissa, joissa heidän uudet ja nykyiset asiakkaansakin liikkuvat.

DigiTikkaat-hankeedistää digitaalisten työelämätaitojen kehittymistä kolmessa erityyppisiä tarpeita omaavassa kohderyhmässä. Haaga-Helian kohderyhmä hankkeessa on itsensä työllistäjät, freelancerit ja kevytyrittäjät, jotka työskentelevät tyypillisesti irrallaan työyhteisöistä. Kumppaneina hankkeessa ovat Metropolia amk, Laurea amk ja Posintra. Rahoitus on REACT EU / ESR osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Godin, S. 2018. This is Marketing: You Can’t Be Seen Until You Learn To See, London: Portfolio Penguin.

Tilastokeskus. 2021. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. Liitetaulukko 21. Yhteisöpalvelujen seuraamisen yleisyys ja uses, nettideittipalvelujen käyttö 2021, %-osuus väestöstä.

Kuva: www.shutterstock.com