Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Voiko tiimityötaitoja oppia omatahtisessa virtuaalitoteutuksessa?

Tiimityö ja projektiosaaminen -opintojakson siirtäminen opiskelijoiden omatahtisesti suoritettavaan jatkuvaan virtuaalitoteutukseen nosti esille kysymyksiä.

Julkaistu : 05.05.2021

Luomme Haaga-Heliassa parasta aikaa yhteistä oppimisen ympäristöä ammattikorkeakoulututkinnoille ja jatkuvalle oppimiselle, eli yhtä yhteistä opetussuunnitelmaa. Uudistamalla tutkintokoulutusta Haaga-Helia vastaa työelämän murrokseen, teknologian kiihtyvään kehittymiseen ja jatkuvan oppimisen kysyntään.

Uusi opintojakso pilotoinnissa

Osana uudistusta opettajatiimimme tehtävänä oli rakentaa täysin uusi Tiimityö ja projektiosaaminen -opintojakso hyödyntäen aiemmin käytettyjä materiaaleja. Nimensä mukaisesti opintojakso sisältäisi kaksi pääteemaa, jotka kulkevat toteutuksessa rinnakkain.

Ensimmäisissä online-monimuotototeutuksissa opetuksen painotus oli tiimityössä, ja projektiasioihin opiskelijat saivat tutustua pääasiassa itseopiskelupaketin avulla. Päivätoteutuksessa opiskelijat opettelivat molempia teemoja rinnakkain osin lähiopetuksessa ja osin online-toteutuksena.

Opiskelijoiden antamat palautteet opintojaksosta olivat positiivisia; he kokivat mielekkäänä valitun lähestymistavan ja kertoivat palautteissaan oppineensa paljon motivoivalla tavalla lyhyessä ajassa. Opettajan näkökulmasta tämä opiskelijaryhmä ansaitsee välittömät kiitokset aktiivisesta keskustelusta ja paneutumisesta opintojakson teemoihin.

Virtuaalitoteutus toi pohdittavaa

Siinä missä opettajatiimi teki suuren työn suunnitellessaan opintojakson avainsisällöt annettujen osaamistavoitteiden mukaiseksi, kokonaisuuden siirtäminen opiskelijoiden omatahtisesti suoritettavaan jatkuvaan virtuaalitoteutukseen nosti esille kysymyksiä.

Opettajatiimimme pohti, miten varmistaa, että ryhmätehtävät skaalautuvat, jos opiskelijoita tippuu pois kurssin aikana. Lisäksi tarkastelimme vielä opintojakson sisällöllisiä painotuksia, jotta opintojakso varmasti hyödyttäisi sekä liiketalouden, tietotekniikan että avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Ennen kaikkea suunnitellussa nousi kysymykseksi se, miten varmistamme tiimi- ja projektityötaitojen oppimisen, kun opiskelijat suorittavat opintojaksoa täysin itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Tiimi- ja projektityötä teoriassa ja käytännössä

Opintojakson tavoitteena oli erityisesti tukea tulevia opiskeluihin liittyviä ryhmätöitä. Korostimme sopivia tärkeitä käytäntöjä, kuten aikataulun suunnittelua ja säännöllisiä tapaamisia ja edistymisen seuraamista.

Opintojakson opiskelijat aloittivat tiimityön ja projektityön perusteet kattavilla yksilötehtävillä ja myös analysoivat omaa toimintaansa tiimissä. Nämä tehtävät ajoivat sisään opintojaksoon ja testasivat jo alustavasti opiskelijoiden sitoutumista. Kun pohjatiedot oli varmistettu, opiskelijat muodostivat tiimit keskustelupalstoilla.

Tiimiytyminen, eli tutustuminen ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen, piti tehdä sekin täysin virtuaalisesti. Tiiminä opiskelijat tekivät projektisuunnitelman sekä toteuttivat suunnitelman pohjalta yhteisen tiimiblogin opintojakson aihepiiristä. Tiimityötä tuli näin testattua samalla kun projektiasioita opeteltiin.

Opiskelijat siis harjoittelivat samanaikaisesti tiimityöskentelyä ja projektitaitoja. Lopuksi he antoivat vertaispalautetta ryhmälleen ja reflektoivat omaa oppimistaan.

Tiimityö ulottui myös opetukseen. Opettajaparin kanssa työskentely osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Olemme näin voineet jakaa päivystysvastuuta ja tarvittaessa pohtia yhdessä, kuinka hioa arviointikriteerejä ja ohjeistuksia mahdollisimman informatiivisiksi ja selkeiksi.

Virtuaalitoteutuksen opiskelijoilta saatu palaute on ollut positiivista: selkeät ohjeet ja tarvittaessa saavutettavissa olevat opettajat ovat tukeneet etenemistä. Virtuaalitoteutuksen opiskelijat kiittävät mahdollisuutta aloittaa ja edetä omaan tahtiin. Tieto siitä, että opettajat ovat tarvittaessa tukena on niin ikään antanut varmuutta itsenäiseen työskentelyyn.