Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Uusi opetussuunnitelma – opiskelija luo oman polkunsa työelämään

Olemme luomassa yhteistä oppimisen ympäristöä ammattikorkeakoulututkinnoille ja jatkuvalle oppimiselle, eli yhtä yhteistä opetussuunnitelmaa.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 30.03.2021

Haaga-Helia vastaa työelämän murrokseen, teknologian kiihtyvään kehittymiseen ja jatkuvan oppimisen kysyntään uudistamalla tutkintokoulutustaan. Olemme luomassa yhteistä oppimisen ympäristöä ammattikorkeakoulututkinnoille ja jatkuvalle oppimiselle, eli yhtä yhteistä opetussuunnitelmaa.

Siirrymme kymmenistä hakukohteista ja koulutusohjelmista laajempiin sisääntuloväyliin ja viiden ammattikorkeakoulututkinnon yhteiseen opintotarjontaan vuoden 2022 aikana.

Koulutusuudistuksen ytimessä on opiskelijan valinnan vapaus

Vallitsevan käytännön mukaan koulutusohjelmat määrittävät opiskelijan puolesta opetuksen sisällön ja oppimisen tavat. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen 210 opintopisteen tutkinnosta opiskelija voi valita noin 15-30 opintopistettä erillisestä vapaasti valittavien opintojen ryhmästä.

Haaga-Helian uudessa opetussuunnitelmassa opiskelija valitsee vapaasti koko tarjonnasta noin puolet opinnoistaan, (lähes 100 opintopistettä) sekä entiseen tapaan opinnäytetyön ja työharjoittelun kohteet (yhteensä 45 op).

Valmiiksi suunniteltu opiskelujen osa varmistaa opiskelijoille liiketalouden ja digitaalisten työkalujen avainosaamisen sekä oman tutkinnon keskeisen asiantuntijaosaamisen kaikille viidelle tutkinnolle: tradenomi (liiketalous), tradenomi (tietojenkäsittely), restonomi, medianomi ja liikunnanohjaaja.

Henkilökohtaiset oppimispolut

Opiskelijat voivat uudessa opetussuunnitelmassa muotoilla oman henkilökohtaisen oppimispolkunsa suunnaten osaamistaan yhteen tai useampaan asiantuntija-alueeseen.

Esimerkiksi liiketalouden tradenomiopiskelija voi suuntautua vaikkapa markkinointiin, talouteen tai henkilöstöhallintoon, mutta valita lisäksi opintoja ICT-teknologian tai journalismin alueelta. Journalistiopiskelija voi valita talouden ja rahoituksen opintoja ja valmistua mielessään taloustoimittajan ura.

Jotta opiskelija osaa muotoilla työllistymistään edistävän oppimispolun, kuvaamme työelämän ammattiprofiileja ja niihin tähtääviä esimerkkipolkuja. Muotoilemme myös opinto-ohjausta tukemaan entistä paremmin opiskelijan valintoja.

Oppimispolun voi rakentaa jo olemassa olevan osaamisen päälle. Juuri lukio-opinnot päättänyt opiskelija aloittaa liiketalouden perusteista, kun taas työelämässä osaamista hankkinut opiskelija valitsee suoraan asiantuntijatason opintoja.

Suomenkielisille opiskelijoille tarjoutuu entistä paremmat mahdollisuudet hankkia asiantuntijan osaamista englannin kielisillä opintojaksoilla ja monikulttuurisissa oppimisryhmissä.

Dynaamisesti päivittyvät osaamiset

Työantajille uusi opintosuunnitelma mahdollistaa sekä syvä- että moniosaajien rekrytoinnin.

Kaikilla Haaga-Heliasta valmistuvilla on valitsemiensa alojen viimeisin tieto, taito ja soveltava osaaminen, sillä siirrymme noin viiden vuoden välein tehdyistä päivityskierroksista dynaamisesti päivittyvään opetustarjontaan.

Huomioimme jatkossa työelämän impulsseja ja tutkimustietoa opetuksen suunnittelussa entistä nopeammin. Osaamistarpeita seuraamme keskitetyn ennakointitiedon lisäksi tulevaisuudessa myös työantajien rekrytointidatan ja tekoälyn avulla.

Monipuoliset oppimistavat

Opiskelijoiden valinnan vapaus koskee Haaga-Heliassa myös oppimistapoja – korkeakoulun termein pedagogiikkaa.

Toteutamme edelleen opintojaksoissa asiantuntijaluentoja ja luokassa tapahtuvaa yhdessä oppimista. Samalla kehitämme edelleen varsinkin etäopiskelua verkossa ja lähiopiskelun ja etäopiskelun yhdistelmää, monimuoto-opiskelua.

Opiskelijat voivat kehittää osaamistaan tekemällä organisaatioiden kanssa yhteistyöprojekteja, esimerkiksi Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän (Krea) ja ohjelmistokehityksen (Softala) toimintaympäristössä.

Uusi modulaarinen rakenne

Käytännössä uusi opetussuunnitelmamme on rakennettu modulaariseksi, jossa on viiden opintopisteen laajuisia opintojaksoja. Koska suunnittelemme opintojaksojen osaamistavoitteet kokonaisuutena, opiskelijan valitsemat opintojaksot linkittyvät hyvin ja kerryttävät osaamista.

Tammikuussa 2022 aloittavat tradenomiopiskelijat ovat ensimmäisiä, jotka opiskelivat tutkintonsa kokonaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Opiskelunsa aiemmin aloittaneet voivat suorittaa opintonsa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta niin halutessaan, vaihtaa opintojaksoja uusiin. Jatkossa kaikki opiskelijat voivat päivittää omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa uuden tarjonnan tai muuttuneiden tavoitteidensa mukaisesti.

Uusia aiheita opetussuunnitelmien tutkimuksessa

Haaga-Helian uutta opetussuunnitelmaa voidaan pitää monella tavalla mielenkiintoisena koulutustutkimuksen eri näkökulmista.

Uudistus lisää opiskelijoiden toimijuutta, mutta myös vastuuta oman oppimisensa suhteen (student agency). Toisaalta opetussuunnitelma palaa juurilleen. Tutkinto-opinnoilla on yhtenäinen rakenne, jota hallinnoidaan kokonaisuutena (curriculum design).

Koulutusuudistus vie opetuksen suunnittelua kohti opiskelijoiden, opettajien, korkeakouluhallinnon ja työnantajien yhteiskehittäjyyttä niin osaamisen määrittelyssä kuin oppimisen toteuttamisessakin (co-creation of curruculum).

Koulutuspoliittisesta näkökulmasta voidaan kysyä, millaisia merkityksiä ja tavoitteita uusi opetussuunnitelma heijastelee suomalaisessa korkeakoulukentässä (curriculum in education policy). Näihin teemoihin pureudutaan koulutusuudistuksen artikkelisarjan seuraavissa osissa.

Niina Jallinoja (PhD) työskentelee Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun hankejohtajana projektissa, jossa uudistetaan vuosina 2019-2023 ammattikorkeakoulututkinnot.