Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Opinnäytetyön ryhmäohjaus tehostaa ohjaajan ajankäyttöä

Voisi ehkä ajatella, että ryhmäohjaus vie rutkasti enemmän aikaa kuin yksilöohjaus. Tämä ei pidä paikkaansa – päinvastoin.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.12.2022

Kaikki opiskelijamme tarvitsevat opinnäytetyöohjausta viimeistään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetöitä on perinteisesti ohjattu yksilöohjauksessa joko heti aivan alusta alkaen tai mahdollisen aloitusopintojakson jälkeen.

Haasta itsesi ohjaajana

Joudumme yhä useammin pohtimaan tarkemmin omia työskentelytapojamme ja resurssejamme. Ovatko omat työskentelytapasi ajankäytöllisesti hyviä vai vaativatko ne hiomista?

Mitä jos kokeilisit seuraavan opinnäytetyön aloitusopintojakson jälkeen erilaista työskentelytapaa? Voit esimerkiksi opintojakson viimeisellä tapaamisella sopia ohjattaviesi kanssa seuraavasta ryhmätapaamisesta ja kertoa, että ohjaat heitä jatkossakin pääsääntöisesti ryhmänä.

Tämä säästää aikaa, sillä kerrot kaikille asiat vain yhteen kertaan sen sijaan. Vastaat kysymyksiin yhden kerran, et moneen kertaan. Tapaat kaikki ohjattavasi yhtä aikaa sen sijaan, että sovit heidän kanssaan yksittäisiä tapaamisia. Pysyt koko ajan perillä siitä, miten kukin ohjattavistasi edistää opinnäytetyötään.

Ryhmäohjauksen hyödyt ohjattaville

Myös ohjattavien näkökulmasta ryhmäohjaus tuo selkeitä hyötyjä. Koko ohjausprosessi näyttäytyy entistä selkeämpänä ohjattaville. He saavat ohjaajan lisäksi tukea toisiltaan, iso opinnäytetyökokonaisuus muuttuu helpommin hahmotettavaksi ja opinnäytetyö valmistuu usein jopa etuajassa.

Säännölliset tapaamiset ohjaajan kanssa rytmittyvät kenties ryhmän keskinäisillä välitapaamisilla. Ryhmä saattaa haluta määrittää ja sopia etenemisen aikataulusta keskenään ja kaikki sitoutuvat siihen. Tämä toimii erityisesti opinnäytetyöprojekteissa, joissa on toimeksiantaja.

Ryhmässä koetaan yhteisöllisyyden tunnetta, eikä kenenkään tarvitse puurtaa yksin opinnäytetyönsä parissa. Tietysti tämä kaikki edellyttää, että ryhmä on sopinut pelisäännöistä ja ohjaaja on heidät selkeästi alussa ohjeistanut. Ryhmätyöskentely myös vaatii ohjattavilta harjaantuneita työelämätaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kykyä yhteisöohjautuvuuteen.

Ohjaajan työn mitoitus

Yksilöohjauksesta vapautuneen ajan voi käyttää ohjattavien opinnäytetöiden tarkempaan kommentointiin loppuvaiheessa. Tämä puolestaan auttaa opiskelijaa paremmin saavuttamaan tavoittelemansa arvosanan opinnäytetyöstään.

Ohjausryhmien sopiva koko on ollut 3–9 opiskelijaa teemasta ja mahdollisesta toimeksiantajasta riippuen. Jos työssä on toimeksiantaja ja selkeät pienryhmien projektit on saatu määriteltyä, toimii suurempikin ryhmä hyvin. Ajankäytöllisesti toimivin tapaamismuoto on ollut verkossa, koska silloin ryhmään on kaikista helpoin osallistua.

Positiivinen ilmapiiri vaikuttaa tuloksiin

Ohjaajana on hyvä muistaa viestittää, ohjeistaa ja antaa palautetta ohjattaville säännöllisesti. Kun asioista puhuu suoraan niiden oikeilla nimillä, jää vähemmän tulkinnallisuutta. Positiivisen ilmapiirin luominen on ehkä tärkein ohjaajan tehtävä ryhmäohjauksessa.

Ohjattavien omat tavoitteet tulee ottaa huomioon ryhmän tavoitteiden lisäksi. Kun ohjaaja on helposti lähestyttävä ja vastaa viesteihin nopeasti, edistyy ohjattavienkin työ sujuvasti.

Kirjoittaja on Haaga-Helian HR ja johtaminen -osaamisalueen lehtori.

Teemaan liittyviä blogitekstejä

Berström, H., Forssén, M-K., Hakonen, A. 2022. Master-opiskelijat kokivat opinnäytetyöprojektin merkityksellisenä. Haaga-Helia E-Signals.

Bergström, H. & Törnroos, T. 2022. Vinkkejä projektipäällikölle – kuinka johdat asiakasprojektia. Haaga-Helia E-Signals.