Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Yhteisölliset tehtävät tukevat ulkomaan harjoittelijavaihdon onnistumista

Helsingin seudun kauppakamari tukee Haaga-Helian ja Helsinki Business Collegen opiskelijoiden kansainvälistymistä ja rahoittaa yhteensä kymmenen opiskelijan FinnCham Trainee Program -ulkomaanharjoitteluvaihtoa 2022-2023. Haaga-Helia tukee harjoitteluvaihdon onnistumista valmentavalla kokonaisuudella, joka suoritetaan ennen vaihtoon lähtemistä.

Kirjoittajat:

Anna Hankimaa

lehtori, yrittäjyys, PhD

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.09.2022

Haaga-Helian tavoitteena on, että jokaiselle FinnCham-harjoitteluun valitulle opiskelijalle tulee ikimuistoinen ja onnistunut ulkomaanharjoittelukokemus. Kansainvälinen FinnCham-verkosto tukee suomalaisia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa globaalisti. Se auttaa kohdemaasta kiinnostuneita suomalaisyrityksiä pääsemään markkinoille ja etsimään paikallisia kumppaneita. FinnChamit tarjoavat verkoston jäsenille erilaisia yrityspalveluita, verkostotilaisuuksia ja tietoiskuja markkinasta.

Tavoitteena monipuoliset ammatilliset taidot ja kansainvälinen verkosto

Yhteensä 3-6 kuukauden mittaiseen harjoitteluvaihtoon lähtevät opiskelijat ovat innokkaita oppimaan erilaisia liike-elämän taitoja liittyen taloushallintoon, jäsenpalvelujen tarjoamiseen, tapahtumien järjestämiseen, artikkelien ja raporttien kirjoittamiseen sekä sosiaalisen median kanavien päivittämiseen. Harjoittelijat arvostavat myös kokemusta kansainvälisestä työstä ja mahdollisuutta verkostoitua yritysten kanssa sekä Suomessa että kohdemaissa.

”Olen toiminut harjoittelussa hyvin itsenäisesti ja vastannut omasta aikataulustani ja työni etenemisestä. Harjoittelu on vahvistanut itseohjautuvaa asennettani, ja siitä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen on avannut silmäni ihan eri tavalla. Täällä ollessani olen ymmärtänyt, että koko maailma on minulle auki, ja voin nähdä itseni tulevaisuudessa kansainvälisenä ammattilaisena”, FinnCham San Diegossa harjoittelunsa tehnyt Noora Tuomisto kiteyttää.

Haaga-Helia tukee harjoitteluvaihtoa tarjoamalla valmentavan opintokokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa sekä harjoittelumaan kulttuuriin sopeutumisessa että harjoitteluun kuuluvien tehtävien onnistuneessa suorittamisessa.

Valmennus on kahden opintopisteen laajuinen ja suoritetaan ennen vaihtoon lähtemistä. Kokonaisuus sisältää seuraavat osa-alueet:

  • onnistunut tapahtuman järjestäminen
  • asiasisällön julkaiseminen sosiaalisessa mediassa & digitaalisten kanavien käyttö b2b-viestinnässä
  • kohdemaan kulttuuri & yhteiskunta; kulttuurishokki
  • Suomi- ja Helsinki-tietous
  • tutustuminen kauppakamaritoimintaan.

Valmentava opintokokonaisuus tarjoaa konkreettisia työkaluja

Valmentavassa opintokokonaisuudessa opiskelija orientoituu tuleviin FinnCham-työtehtäviin tutustumalla muun muassa kohdemaassaan järjestettyihin kauppakamaritapahtumiin sekä kauppakamarin sosiaalisen median kanaviin ja sisältöihin ja analysoi niitä esimerkiksi tavoitteen, kohderyhmän ja teeman mukaan. Tämä luo opiskelijalle hyvän käsityksen Finncham-kohteensa aktiivisuudesta ja tapahtumista jo ennakolta. Opiskelija etsii myös kehittämiskohteita tapahtumajärjestämiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen ja ideoi valmiiksi muutamia sosiaalisen median sisältöjä, joita voi mahdollisesti hyödyntää harjoitteluaikanaan Finncham-kohteensa kanavissa.

Lisäksi opiskelija hankkii tietoa tapahtuman järjestämisestä, kohdemaan kulttuurista ja siitä, mitä hän voisi kertoa Suomesta ja Helsingistä toimiessaan harjoittelun ajan Suomen ja Helsingin Kauppakamarin ”lähettiläänä”. Havainnoistaan hän keskustelee Moodlen keskustelualueella yhdessä muiden FinnCham-harjoitteluvaihtoon lähtevien opiskelijoiden kanssa. Yhteisistä keskustelusta muodostuu harjoittelijoille konkreettisia muistilistoja, joita he voivat hyödyntää harjoittelunsa aikana. Lisäksi Keskuskauppakamari järjestää harjoittelijoille tietoiskun kauppakamaritoiminnasta ennen harjoitteluvaihtoon lähtöä.

”Valmentava opintojakso kurssi oli mielestäni hyödyllinen, sillä sen kautta pääsi oppimaan FinnCham-verkoston toiminnasta. Etenkin virtuaalitapaaminen, jonka Keskuskauppakamari järjesti ja jossa pääsi tutustumaan sekä Kauppakamarin että FinnChamin toimintaan, oli mielestäni hyvä”, FinnCham Brazilin harjoittelija Julia Töytäri kiittää.

”FinnCham-harjoittelijat raportoivat harjoittelustaan myös FinnChamille. Valmentava kokonaisuus auttoi saamaan paremman käsityksen myös siitä, mihin kaikkialle harjoittelijan tulee harjoittelun aikana olla yhteydessä”, Noora Tuomisto lisää.

Opiskelujen aikana hankitut valmiudet edistävät onnistumista

Harjoittelu paikallisten FinnChamien pienessä organisaatiossa antaa opiskelijoille paljon vapauksia toteuttaa uusia konsepteja ja ideoita. Valmentava opintokokonaisuus on antanut opiskelijoille tärkeää konkreettista osaamista työtehtävien suorittamiseksi.

”Moodlen valmentava kokonaisuus auttoi hahmottamaan työtehtäviä jo etukäteen. Valmennus on tehokkainta suorittaa ennen harjoittelua, koska silloin piti laittaa ajatuksia tapahtuman järjestämisen prosessiin yms. jo ennakolta. Tämä käynnisti itsessä ajatuksia, ja kun harjoittelun aikana suunniteltiin tapahtumaa, prosessit olivat jo mielessä”, toteaa FinnCham Hongkongin harjoitteluvaihdossa ollut opiskelija Otto Tunturi.

”Valmennuksen tapahtumiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät tehtävät olivat mielestäni hyviä. Itseäni auttoi erityisesti tapahtumiin liittyvä tehtävä, sillä harjoittelussani tapahtumat olivat vahvassa osassa. Oman harjoitteluni aikana tehtäviini ei kuulunut päivittää sosiaalista mediaa, mutta tehtävä oli silti mielestäni hyödyllinen. Myös kulttuurishokkiin liittyvä tehtävä oli mielestäni erittäin olennainen. Toiseen maahan muuttaessa eteen tulee erilaisia hankaluuksia käytännön asioihin, mutta myös kulttuuriin liittyen. Näiden seikkojen pohtiminen etukäteen auttaa sopeutumaan ja ymmärtämään omia kulttuurishokista johtuvia tuntemuksiaan”, Julia Töytäri pohtii.

Haaga-Helian opintojen aikana kertyneiden projektiosaamisen ja tiimityöskentelytaitojen on koettu auttaneen työtehtävissä onnistumisessa. Opiskelijoiden harjoittelustaan tekemissä loppuraporteissa nousee esille, kuinka arvokasta harjoitteluaikana oli Haaga-Helian opintojen aikana opittu luovuus ja rohkeus tarttua tehtävään, kyky keksiä uusia ideoita ja luoda erottuvia ratkaisuja.

”Harjoittelu antoi minulle eniten hyviä suhteita työelämään. Pystyin luomaan hyvän verkoston, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Käytännön oppeja työharjoittelusta tuli englannin kielellä business-ympäristössä toimimisesta sekä oikeiden tapahtumien luomisesta ja niiden hallinnasta”, Otto Tunturi summaa.