Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Ulysseus avaa ovet Eurooppaan

Ulysseusta ei tule ajatella tavallisena projektina, vaan se on pitkäkestoinen prosessi, jossa luodaan kokonaan uusi Eurooppa-yliopisto. Sellainen, joka toimii sekä digikampuksen että kuuden jo olemassa olevan kampuksen voimin.

Kirjoittajat:

Mirjam Gamrasni

communication specialist
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Kitte Marttinen

project director
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 21.05.2021

Vuonna 2017 alkunsa saaneen Eurooppa-yliopistoaloitteen tavoitteena on saattaa yhteen uusi sukupolvi luovia tulevaisuuden eurooppalaisia, jotka tekevät yhteistyötä monilla kielillä yli valtiorajojen ja eri tieteenalojen välillä.

Eurooppa-yliopistojen yhteisenä tavoitteena on vastata suuriin ja tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä paikata osaamisvajetta Euroopassa. Aloite on vielä nuori, ja ensimmäiset Eurooppa-yliopistoallianssit syntyivät vajaa kaksi vuotta sitten.

Tällä hetkellä Euroopassa toimii 41 Eurooppa-yliopistoallianssia, joista Suomessa on mukana kahdeksan tiedeyliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua.

Eurooppa-yliopistot parantavat eurooppalaisten korkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä ja luovat yhtenäisen eurooppalaisen koulutusalueen.

Ei mikään tavallinen hanke

Haaga-Helia on osa Ulysseus Eurooppa-yliopistoa. Ulysseus Eurooppa-yliopistoon kuuluu Haaga-Helian lisäksi viisi muuta eurooppalaista korkeakoulua.

Allianssi on luonut strategian seuraavalle kymmenelle vuodelle. Strategian tavoitteena on muodostaa yliopistoverkosto, jossa opiskelijat voivat suorittaa tutkintoja, joihin kuuluu opintoja ja työharjoitteluja useassa eri maassa. Tutkimus, jatkuva oppiminen, tulevaisuuden huippuosaaminen ja eurooppalaiset arvot ovat keskiössä kaikessa koulutustarjonnassa.

Ulysseusta ei tule ajatella tavallisena projektina, vaan se on pitkäkestoinen prosessi, jossa luodaan kokonaan uusi korkeakoulu. Sellainen, joka toimii sekä digikampuksen että kuuden jo olemassa olevan kampuksen voimin.

Ulysseus Eurooppa-yliopiston perustamiseen tarvitaan useita eri alojen asiantuntijoita. Haaga-Heliassa on runsaasti osaavaa henkilökuntaa ja olemmekin löytäneet asiantuntijoita useisiin eri tehtäviin, mm. jatkuvaan oppimiseen, yrittäjyyteen, kieliohjelmaan, yhteistutkintojen kehittämiseen, liikkuvuuteen, digitalisaatioon ja innovaatiohubiin.

Etsimme jatkuvasti uusia asiantuntijoita eri tehtäviin. Kaikki asiantuntijat toimivat kansainvälisessä työryhmässä, jossa opitaan toisilta ja luodaan yhdessä uutta.

Teemme konkreettiset toimintasuunnitelmat Haaga-Helian vastuulla olevista tehtävistä liittyen eurooppalaiseen haasteeseen osaamiserojen pienentämisestä ja tulevaisuuden kompetenssien kehittämisestä.

Käsikirjoja ja online-kursseja

Ensimmäisen puolen vuoden aikana olemme saaneet aikaiseksi kaksi konkreettista tuotosta tiukoista aikatauluista huolimatta.

Niina Jallinoja on tuottanut käsikirjan yhteistutkintojen suunnittelusta Handbook for Co-creation, design thinking and flexible curricula in Ulysseus degrees. Ulysseuksessa on tarkoitus luoda kuusi yhteistä Master-tutkintoa ja ainakin neljä yhteistä tohtorintutkintoa, jotka linkittyvät kussakin korkeakoulussa sijaitsevan innovaatiohubin tieteenalaan. Yhteistutkintojen suunnitteluprosessi tulee hyötymään käsikirjan ohjeista ja vinkeistä.

Maarit Ohinen-Salvénin johdolla on tehty kieliohjelman tueksi käsikirja. Tarkoituksena on tarjota Ulysseus-opiskelijoille eritasoisia kielikursseja kymmenestä eri kielestä.

Vuoden 2021 lopulla Ulysseus avaa myös kaikille avoimen tarjontansa ja ensimmäiset kuusi kielikurssia tuotetaan Haaga-Heliassa. Lisää avointa tarjontaa on luvassa mm. tekoälystä ja palvelumuotoilusta.

Vuonna 2022 saamme Ulysseuksen tarjontaan lisää online-kursseja, MOOCeja ja mikrotutkintoja mm. yrittäjyydestä, jatkuvasta oppimisesta, pedagogiikasta ja monesta muusta. Ulysseuksen tarjonta ei rajoitu vain opiskelijoihin, vaan ohjelmassa on myös korkeakoulujen henkilökunnalle räätälöityjä kursseja, kesäkouluja ja työpajoja.

Vahvistuva kansainvälinen yhteistyö

Ulysseus on aloittanut toimintansa erikoisissa olosuhteissa. Covid-19 on tuonut omat haasteensa, jotka ovat näkyneet toimintatavoissa matkan alusta lähtien.

Kun kuuden eri maan työskentelytavat ja ihmiset saatetaan yhteen vain ja ainoastaan verkossa, ei aikaansaada samanlaista vuorovaikutussuhdetta kuin normaalissa kanssakäymisessä. Kansainväliset kokoukset vedetään läpi tiukkaa asialistaa noudattaen ja epämuodollinen kanssakäyminen on valitettavasti jäänyt vähemmälle.

Toivomme kuitenkin, että maailma normalisoituu vuoden loppuun mennessä ja pääsemme vihdoin tapaamaan kumppaneitamme kasvotusten ja luomaan entistä vahvempia siteitä. Tähän mennessä Haaga-Helia on pärjännyt hienosti ja asiantuntemustamme on kiitelty hankkeen koordinaattorin, Sevillan yliopiston toimesta.

Ulysseuksen avulla Haaga-Heliasta tulee entistäkin kansainvälisempi korkeakoulu niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin yhteistyötahoille. Ulysseus Eurooppa-yliopisto avaa ovet Eurooppaan.