Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Myös erityisen tuen opiskelijoilla on oikeus kansainvälistymiseen

Kaikille opiskelijoille vaihtojakso ulkomailla ei ole itsestäänselvyys. Mobility for All -hankkeessa pyritäänkin mahdollistamaan entistä useamman erityisen tuen oppijan kansainvälisyys.

Kirjoittajat:

Janne Mertala

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.02.2023

Korkeakoulujen henkilöstö haluaa tukea kaikkia opiskelijoita hyvien oppimiskokemusten saamisessa. Myös kansainvälisessä korkeakouluverkostossa on tunnistettu selkeä tarve sille, että jokaisella henkilöstön jäsenellä on hyvä olla tiedot ja taidot kohdata erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Inklusiivisuus on tärkeää arjen kohtaamisissa sekä viestinnässä – oltiinpa sitten Suomessa tai ulkomailla.

Erityisen tuen opiskelijat ovat selvästi aliedustettuina erilaisissa liikkuvuusohjelmissa. Mobility for All -hankkeessa tutkitaankin, miten erityisen tuen opiskelijoita voitaisiin paremmin tukea kansainvälistymisessä. Tavoitteena on varmistaa, että emme korkeakouluna vahingossa sulje ulkomaanjakson tuomia mahdollisuuksia erityisen tuen opiskelijoilta.

Erityisen tuen opiskelijalla oppimista voivat hankaloittaa esimerkiksi lukivaikeus, tarkkaavaisuuden haasteet, autismikirjo, fyysisen terveyden tai mielenterveyden ongelmat, liikkumisen haasteet tai aistivamma. Nämä vaikuttavat moniin asioihin elämässä, mutta eivät missään nimessä estä monipuolisia oppimiskokemuksia. Ulkomaanvaihto voi olla osaltaan mahdollisuus kehittää osaamista ja oppimisstrategioita, jotka ovat arvokkaita myös opiskelijan tulevan työelämän näkökulmasta.

Virtuaalikoulutus ajatusten herättäjänä ja tiedon jakajana

Korkeakoulujen ja kansainvälisyyden parissa toimivalle työntekijälle voi herätä kysymys: miten minun pitää toimia, kun opiskelija kertoo oppimisen vaikeudesta? Pitääkö minun huomioida asia jotenkin? Miten minä voisin tukea vaikkapa lukivaikeuden tai tarkkaavaisuuden pulmien kanssa elävää opiskelijaa?

Mobility for All -hanke vastaa näihin kysymyksiin muun muassa virtuaalisen koulutuksen avulla. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä ovat suoraan kansainvälistymisen kanssa työskentelevät henkilöt, kuten esimerkiksi kv-asiantuntijat. Jos työntekijä kohtaa työssään vaikkapa lukivaikeuden kanssa eläviä opiskelijoita, hän saa Moodle-alustan materiaalin avulla kätevästi tarvitsemansa taustatiedot ja konkreettisia vinkkejä opiskelijan tukemiseen. Sisällöt on laadittu siten, että oppimisvaikeuksien monimutkainen maailma olisi helposti omaksuttavissa – jo tunnin perehtymisen jälkeen käyttäjä on taatusti tietoisempi oppimisvaikeudesta ja tuen muodoista.

Mobility for All -hankkeen aikana on käynyt ilmi, että esimerkiksi monilla opettajilla ja opinto-ohjaajilla on aito tarve syventää tietoja ja päästä jakamaan kokemuksia tarkkaavaisuuden haasteiden kanssa elävien opiskelijoiden ohjauksesta. Koska virtuaalikoulutus on laadittu korkeakoulujen toimesta, sisällöissä näkyvät vahvasti korkeakouluopiskelijoiden näkökulma ja ne käytännön tilanteet, joihin työarjessamme törmäämme. Käytännönläheisen näkökulman kautta myös henkilökunnan on helpompi ymmärtää, minkälaisia haasteita erityisen tuen opiskelija voi kohdata polulla kansainvälistymiseen.

Ulkomaanjakso on mahdollisuus kenelle tahansa

Verkkokurssin hyödyntämisen lisäksi Haaga-Heliassa on hankkeen aikana luotu mm. erityisen tuen kuvaus englanniksi sekä haastateltu erityisen tuen opiskelijoita kohderyhmähaastatteluissa. Olemme myös järjestäneet viikon mittaisen Train the trainer -tilaisuuden, jossa kehitimme koulutusta yhteistyössä neljän korkeakoulun kanssa.

Kaikille vaihtojakso ei ole toimiva tapa kartuttaa osaamista. Jos korkeakoulututkinnon suorittaminen on oppimisvaikeuden vuoksi jo valmiiksi erittäin työlästä, haastavuutta ei ole tarkoituksenmukaista lisätä ulkomaanjaksolla. Toisaalta ulkomaanjakso tarjoaa kaikessa monimutkaisuudessaan myös loistavia oppimiskokemuksia, aivan kaikille opiskelijoille.

Mobility for all -hanke pyrkii parantamaan erityisen tuen opiskelijoiden osuutta erilaisissa liikkuvuusohjelmissa korkeakoulujen henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta. Hankkeessa laadittavan virtuaalisen koulutuksen avulla korkeakoulujen henkilöstön on mahdollista hankkia perustietoja, joiden avulla erityisen tuen opiskelijoita voi tukea eteenpäin kansainvälisellä opintopolulla. Mobility for All -hanke toteutetaan yhteistyössä Ulysseus Eurooppa -yliopiston kanssa. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta: https://mob4all.ulysseus.eu/