Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Kansainvälistymistä kaikille! Siis aivan kaikille?

Kirjoittajat:

Janne Mertala

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.09.2022

Haaga-Helia haluaa tarjota kaikille opiskelijoilleen mahdollisuuden kansainvälistyä opintojensa aikana. Mobility for All -hankkeessa keskitytään siihen, että kansainvälistyminen on aidosti mahdollista jokaiselle opiskelijalle.

Vaihtojakso ulkomailla tarjoaa paljon myös opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeus. Erityisen tuen opiskelijan oppimista hankaloittaa esimerkiksi luki-vaikeus, tarkkaavaisuuden haasteet, autismikirjo, fyysisen terveyden tai mielenterveyden ongelmat, liikkumisen haasteet tai aistivamma.

Erasmus-ohjelmassa on todettu, että erityisen tuen opiskelijat ovat selkeästi aliedustettuina kansainvälisessä liikkuvuudessa. Mobility for All -hanke luo positiivista muutosta tähän tilanteeseen. Luomme kansainvälisellä tiimillä koulutuspaketin, jonka avulla korkeakoulujen asiantuntijoiden tiedot ja taidot kohdata erityisen tuen opiskelijoita paranevat.

Hankkeen aikana tunnistetaan myös elementtejä, jotka voivat rajata erityisen tuen opiskelijoita liikkuvuusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Kohderyhmähaastatteluissa erityisen tuen opiskelijat toivat konkreettisesti esille, kuinka työläs prosessi avun hankkiminen voi olla esimerkiksi näkövamman kanssa elävälle opiskelijalle. Myös viestinnän inklusiivisuuteen kiinnitettiin huomiota.

Tuen tarpeet saman kaltaisia ympäri Eurooppaa

Työskentely on herättänyt meitä ajattelemaan, millaisia opiskelijoita haluamme lähettää maailmalle opiskelemaan ja oppimaan: Onko viestintämme ja käyttämämme kuvasto sellaista, että se ottaa mukaan kaikenlaiset opiskelijat? Kun erityisen tuen opiskelija haluaa lähteä vaihtoon, onko meillä riittävä osaaminen vaihtoprosessin tukemiseen? Millä tavalla esteettömyys ja inklusiivisuus on huomioitu partnerikouluissamme? Kuinka tarkasti tiedämme, millaista tukea oppimisvaikeuden kanssa elävä opiskelija voi saada vaihto-opintojen aikana?

Työskentely espanjalaisten, italialaisten, ranskalaisten ja itävaltalaisten kollegoiden kanssa on ollut silmiä avaavaa. Paljon oivalluksia on tullut. Esimerkkinä mainittakoon pääsy tukitoimien piiriin eri maissa. On ollut ilahduttavaa huomata, että tuen tarpeet ja tukitoimet itsessään ovat pitkälti samankaltaisia.

Pääsy tuen piiriin voi kuitenkin vaihdella. Joissain maissa myös maltillisiin tukitoimiin voidaan vaatia lääketieteellisiä tutkimuksia, kun taas Suomessa kynnys oppimisen tuelle tuntuu olevan matalampi. Eri maissa on myös omia hyviä erityisen tuen käytänteitä. Meillä voisi olla opittavaa muun muassa vertaistuen hyödyntämisen saralla.

Moninaisuus luo haasteensa, mutta toisaalta viesti on selvä: kaikilla on tahtotila tukea erityisen tuen opiskelijoiden liikkuvuutta. Paljon on vielä oivallettavaa. Onneksi hanke jatkuu – stay tuned!

Haaga-Heliasta mukana Mobility for All -hankkeessa ovat kansainvälisten asioiden asiantuntija Maarit Haukka, erityisopettaja Janne Mertala sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Katri Salmi. Partnerikorkeakoulut ovat mukana Ulysseus-verkostossa.