Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Kansainvälistymisen ja kestävän kehityksen mahdollisuudet partneriyhteistyössä

Haaga-Helia on tehnyt partneriyhteistyötä yritysten ja yhteisöjen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa monin tavoin kymmenkunta vuotta. Kestävän kehityksen edistämisen ja kansainväistymisen osalta yhteistyössä on hyödyntämätöntä potentiaalia.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.03.2022

Haaga-Helia on tehnyt partneriyhteistyötä yritysten ja yhteisöjen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa monin tavoin kymmenkunta vuotta. Yhteistyö on sisältänyt monenlaisia kehittämisprojekteja, opinnäytetutkimuksia, yhteistyökumppaneiden toimialaan ja toimintaan liittyviä selvityksiä sekä yritysvierailuja ja luentotilaisuuksia. Kestävän kehityksen edistämisen ja kansainväistymisen osalta yhteistyössä on hyödyntämätöntä potentiaalia.

Pitkäjänteistä ja monimuotoista yhteistyötä

Partnerimme voivat vaikuttaa osaltaan myös opintojen sisältöön osallistumalla tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ja tietojen ennakointihankkeisiin. Vuosittain järjestettävissä lukuisissa asiantuntija- ja tulevaisuusseminaareissa sekä rekrytoinnin ja myynnin messuilla saadaan monenlaisia uusia ideoita ja käytänteitä käytäntöön sovellettaviksi. Joustava yhteydenpito partnereiden välillä sekä työharjoittelun, harjoitustöiden ja tutkimusprojektien toteuttaminen ovat avanneet uusia potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia jatkokehittämisen perustaksi.

Kaikkiaan korkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen sekä OKM:n laaja ja pitkäjänteinen yhteistyö on merkittävä tekijä kestävän kehityksen, uuden tiedon ja osaamisen sekä menestyksen tiellä. Yhteistyön vaikutukset leviävät erilaisiin ekosysteemeihin monenlaisiksi hyödyiksi.

Partneriyhteistyötä on mahdollista laajentaa myös kansainväliselle tasolle moninaisin koulutus- ja kehittämisprojektein. Kiinalaisen sananlaskun mukaan kalan antaminen nälkäiselle auttaa häntä pari päivää, mutta opettamalla kalastustaidon annat hänelle eväät tulevaisuuteenkin. Täten kehittämisen moninaisuus voi ulottua välittömän avun lisäksi erityisesti koulutuksen kautta toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen tuottamiseen.

Osaamista ja laajenevia verkostoja

Nykyisin tietoyhteiskunta- ja digiaikana innovatiiviset ICT-, sovellus- ja palveluratkaisut mahdollistavat myös kehittyville maille mahdollisuuden digiloikkaan useillakin yhteiskunnan ja yrittäjyyden sekä koulutuksen osa-alueilla tukien ja kehittäen myös arjen askareita.

Kehittyvissä maissa naisilla on usein vastuu arjen pyörittämisessä. Täten panostaminen erityisesti naisten yrittäjyyteen avaa potentiaalisia mahdollisuuksia kestävään muutokseen. Tämän lisäksi olisi syytä huomioida paikallisen yrittäjyyden ja pienyritysten sekä nuorten ja naisten kouluttaminen aktiivisiksi toimijoiksi ja vaikuttajiksi omassa yhteisössään.

Yrittäjyyttä voidaan tukea yrittäjyyskoulutukselle ja ohjauskäytänteillä sekä uudenlaisilla mikrolainoilla. Mikrolainauksen käytäntöjä voidaan kehittää ja laajentaa siten, että myönnettävän lainan takaisimaksua voisi yrittäjä hoitaa pääosin koulutus- ja konsultointityönä jakamalla täten myös tietotaitoa ja yrittäjäkokemuksiaan seuraaville yrittäjille. Näin tieto ja osaaminen leviäisivät edelleen ja verkostoituminen kehittyisi ja voimistuisi synnyttäen uusia paikallisia yhteistyömuotoja.

Tavoitteeksi kestävien käytäntöjen muutokset

Partneriyritysten, -yhteisöjen ja ministeriöiden sekä Haaga-Helian yhteistyö voi avata valtavia mahdollisuuksia. Myös opiskelijoiden kansainvälistä työharjoittelu- ja opiskelijavaihtoa voitaisiin laajentaa osaksi kokonaisuutta. Täten myös opiskelijoiden kansainvälisyys sekä kehitystietous ja kansainvälinen osaaminen kasvaisivat merkittävästi. Korkeakoulut ovat puolestaan keskeisesti mukana liiketoiminnan kansallista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista tuottavassa kokonaisketjussa.

Lisäksi kehittyviin maihin kohdistuvilla yhteishankkeilla on potentiaalia kasvattaa suomalaisten yritysten ja yhteisöjen yhteiskunta-, yritys- ja sosiaalista vastuuta. Myös kansalaisten ja erityisesti opiskelijoiden näkemys ja tietoisuus globaalista vastuun ottamisesta ja tasa-arvosta sekä sanan-, mielipiteen ja niiden ilmaisuvapaudesta saisi aivan uuden näkökulman, moninaisen yhteiskunnallisen ja sosiaalisen osaamisen lisääntymisestä puhumattakaan.

Kaikkiaan pitkäaikaisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden tuloksena voidaan tuottaa käytännössä koeteltuja toimintamalleja, jotka ovat soveltavasti monistettavissa uusiin kohdemaihin. Kestävä käytäntöjen muutos edellyttää paikallisen kulttuurin arvostamista ja syvällistä yhteiskunnallisiin haasteisiin tutustumista sekä poliittista tilannearviota. Jotta kehittämishankkeissa onnistuttaisiin ja saataisiin kestäviä ratkaisuja, pitää päätöksentekijät motivoida ja osallistaa muutokseen sekä kuulla ja olla läsnä erityisesti paikallisen väestön arjen haasteissa sitouttamisen mahdollistamiseksi.

Kirjoittaja on pitkäaikaisen Plan International Suomi -partneruuden yhteyshenkilö Haaga-Heliassa.

Kuva: www.shutterstock.com