Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Yhteispohjoismaisella verkostotyöllä parempaa aikuiskoulutusta

Tulevina vuosina opinto- ja uraohjaus sekä osaamisen tunnistaminen nousevat yhdeksi painopistealueeksi pohjoismaisessa aikuiskoulutusverkostossa. Tämä avaa vaikuttamismahdollisuuksia monelle asiantuntijalle.

Kirjoittajat:

Kalle Vihtari

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Marjaana Mäkelä

yliopettaja, PhD, FL, YTM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.12.2022

Pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto (NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen verkosto, joka on toiminut monialaisesti kaikissa viidessä Pohjoismaassa ja kolmella itsehallintoalueella vuodesta 2005 lähtien.

Verkoston tavoitteena on

  • edistää osaamisen kehittämistä aikuisten oppimisen eri osa-alueilla
  • osallistua aktiivisesti aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämiseen liittyvään keskusteluun
  • tehdä monialaisesti pohjoismaista yhteistyötä ja edistää sitä kansalaisyhteiskunnan ja työelämän sekä erityisesti vapaan sivistystyön alalla
  • jakaa tietoa aikuisten oppimiseen liittyvistä kokemuksista ja tuloksista

Aikuiskoulutusverkoston toiminta on nivoutunut yhteen Pohjoismaiden ministerineuvoston painopistealueiden kanssa, joissa on voimakkaasti esillä yhteiskunnan kestävyys niin ympäristön kuin sosiaalisten ulottuvuuksien osalta. Kilpailukyvyn säilyttäminen osana vihreää siirtymää on myös tavoiteohjelmassa. Nämä ovat teemoja, jotka näkyvät aikuiskoulutuksen verkoston käytännön toiminnoissa.

Aikuisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksia edistämässä

Aikuiskoulutusverkoston alaisuudessa toimii useita asiantuntijaryhmiä, joissa kaikissa näkökulmana on aikuisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksien edistäminen. Asiantuntijaverkostoja on liittyen muun muassa perustaitoihin, ohjaukseen, kestävään kehitykseen ja osaamisen tunnistamiseen.

Haaga-Heliasta meitä on kaksi edustajaa pohjoismaisessa aikuiskoulutusverkostotyössä.

Yliopettaja Kalle Vihtari toimii ohjausverkostossa toisena Suomen edustajana (NVL-vägledning). Ohjausverkosto on viime vuosien aikana käynyt keskustelua aikuisten uraohjauksen määritelmästä, jakanut kokemuksia aikuisten opinto- ja uraohjauksen liittyvistä teemoista Pohjoismaissa, järjestänyt verkko-ohjaukseen liittyviä webinaareja, osallistunut kansainvälisiin ja pohjoismaisiin konferensseihin ura- ja opinto-ohjauksen osalta sekä kirjoittanut maa- ja itsehallintoaluekohtaisia selvityksiä ohjauksen tilasta eri pohjoismaissa.

Yliopettaja Marjaana Mäkelä edustaa ammattikorkeakoulusektoria aikuiskoulutusverkoston osaamisen tunnistamisen kansallisessa asiantuntijaryhmässä (NVL-validation). Validointiin keskittyvä ryhmä on laajapohjainen ja siinä on mukana asiantuntijoita ammatilliselta toiselta asteelta, molemmilta korkea-asteilta, vapaan sivistystyön kentältä sekä yrityksistä ja järjestöistä. Ryhmä on viime vuosina tehnyt tunnetuksi pohjoismaisessa yhteistyössä kehitettyjä validointityökaluja, kääntänyt työkaluihin liittyvän Laatukompassin kokonaisuuden suomeksi ja ohjannut sen käyttöönotossa.

Opinto- ja uraohjaus sekä osaamisen tunnistaminen nousevat painopistealueeksi

Validointiryhmä tekee tutkimusyhteistyötä, jossa on tällä hetkellä meneillään Suomen, Tanskan ja Ruotsin ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kartoitushanke. Sitä rahoittaa Nordplus Adult -toiminto. Suomen kansallisen validointiryhmän verkostotyöhön sisältyy yhteistyötä esimerkiksi Sitran ja hiljattain perustetun Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) kanssa.

Validointiryhmä on mukana Osaamisen aika -kampanjassa, joka yhdistää suuren joukon koulutusorganisaatioita, edunvalvojia, yritysmaailmaa ja kansalaisjärjestöjä osaamisvajeeseen vastaamiseksi ja kaiken tasoisen osaamisen näkyväksi tekemiseksi.

Pohjoismaisella tasolla suurin tapahtuma on kahden vuoden välein järjestettävä NVL Biennale, jossa esitellään sekä tutkimushankkeiden tuloksia että käytännön kehittämistyötä kaikista jäsenmaista. Pohjoismaiden verkosto toimii yhteistyössä globaalin Validation of Prior Learning -verkoston kanssa.

Tulevina vuosina opinto- ja uraohjaus sekä osaamisen tunnistaminen nousevat yhdeksi painopistealueeksi pohjoismaisessa aikuiskoulutusverkostossa. Vaikuttamismahdollisuuksia avautuukin todennäköisesti nykyistä useammille asiantuntijoille niin Haaga-Heliassa kuin koulutuksen ja työelämän yhteistoiminnan verkostoissa eri tasoilla.

Kuva: www.shutterstock.com