Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Oivalluksista muodostuu tähdistö

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.03.2023

Oman työuran tähtihetki ei aina ole yksi yksittäinen tilanne. Se saattaa koostua useista pienemmistä hetkistä, jotka yhdessä muodostavat tuikkivan tähdistön. Parhaimmillaan näiden tähdistöjen kirkkaudesta nauttivat meidän opettajien ohella myös opiskelijat, työelämä sekä yhteiskunta laajemmin.

Oivaltamisen hetki muokkaa ajattelua

Voisi ajatella, että opettajan työssä tähtihetkiä ovat sellaiset avainkohdat, jolloin opiskelijat menestyvät projektitöissä, saavat opinnäytetyöprosessin valmiiksi tai valmistuvat tradenomeina työelämään. Nämä ovat ehdottomia tähtihetkiä, mutta yhtä lailla – ja ehkä enemmänkin – tähtihetkiä ovat ne pienet pilkahdukset, jotka näkyvät opiskelijoiden silmistä, kun he oivaltavat jotakin tai saavat uuden idean. Heidän ajatteluaan liikuttaa jokin, jonka jälkeen asiat eivät enää näytä samalta kuin ennen.

Oivallus tai muunlainen muutos on tähtihetki, sillä ihminen oppii ja ymmärtää jotain, mikä liikauttaa ajattelua uudella tavalla. Useimmilla meistä ihmisillä on halu oppia uutta ja kehittyä sekä kehittää omaa asiantuntijuuttamme, ja juuri sitä on opettajana ilo olla todistamassa.

Oivalluksen hetkiä tulee vaalia, sillä ne ovat merkityksellisiä niin meille opettajille, koululle, opiskelijalle, yritykselle kuin koko yhteiskunnalle. Näiden tähtihetkien avulla muutetaan maailmaa, toimintatapoja, ajattelua ja jopa toimintaympäristöä.

Työnantaja – panosta jatkuvaan oppimiseen

Sanotaan, että mikään ei ole jatkuvaa paitsi muutos. Kun toimintaympäristö muuttuu, vaikuttaa se myös asiakaskäyttäytymiseen. Tämä asettaa yrityksille tarpeet osaavasta ja uuden tiedon aallonharjalla olevasta henkilökunnasta. Työntekijät, jotka ovat olleet pitkään saman työnantajan palveluksessa tai ylipäätään tehneet samaa työtä pitkään, saattavat kokea, ettei työ ei enää tuo samaa intohimoa ja merkityksellisyyttä kuin aiemmin. Ajattelu on voinut urautua eikä osaamista tai motivaatiota ole oman työn ja osaamisen kehittämiseksi.

Yritykset, jotka ovat sisäistäneet oppimiskulttuurin tärkeyden ja tarjoavat omalle henkilökunnalle mahdollisuutta jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, pitävät yllä motivoivaa ja kannustavaa työkulttuuria. Panostamalla henkilökuntaan voidaan vaikuttaa myös työn tuottavuuteen.

Taitekohdat elämässä ovat usein merkittäviä oivalluksen hetkiä. Kun työntekijä palaa töihin vuorottelu- tai vanhempainvapaalta, hän on saattanut kokea muutoksen ja on oivaltanut jotain oleellista niin, etteivät aiemmat työtehtävät tunnukaan enää mielekkäiltä. Nämä ovat niitä tilanteita, joissa työnantaja voi tarjota omalle henkilökunnalleen oppimisen edellytyksiä ja oivaltamisen kokemuksia, mahdollisuuden alkaa loistaa uudella tavalla.

Yhteistyö luo oivalluksia

Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ei tarkoita aina opiskelua. Kehittymishaluinen organisaatio voi tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa yhteisten projektien muodossa, tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja esimerkiksi aiheita opinnäytetyöhön. Parhaimmillaan tämä johtaa win-win-tilanteeseen, jossa opiskelijat pääsevät rakentamaan työelämän verkostoa ja luomaan tärkeitä kontakteja, ja yritykset saavat puolestaan uusia ja tuoreita ajatuksia sekä ideoita ja voivat yhteistyön kautta tavoitella yritykselle potentiaalisia, innostuneita ja uusimmilla opeilla varustettuja työntekijöitä.

Haaga-Heliassa on paljon aikuisopiskelijoita, joiden opiskelusta saattaa olla jo vierähtänyt aikaa tovi. On hienoa havaita, kun opiskelija mahdollisen alkukankeuden jälkeen alkaa verkostoitua toisten opiskelijoiden kanssa, vertaisoppii muilta ja oivaltaa opetuksen kautta uusia asioita. Parhaimmillaan oivallusten ketju vie ajattelun uudelle tasolle ja syntyy oivallusten hetkistä koostuva tuikkiva tähdistö.