Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Miten etätyö edistää hyvinvointia?

Kun tiedät oman luontaisen itsesi, voit hyödyntää tätä tietoa ja tehdä töitä silloin ja siten, että hyvinvointisi lisääntyy. Toisille se on etätyö, toisille lähityö.

Kirjoittajat:

Mari Raaska

lehtori, hr ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.11.2022

Etätyö mahdollistaa työn tekemisen joustavasti. Lisäksi paikkariippumattomuus tuo iloa, koska etätyön puitteet ovat valittavissa oman kulloisenkin inspiraation mukaisesti. Etätyötä tehdessä ihminen voi nauttia myös auringon noususta tai laskusta.

Vapaus ja joustavuus mahdollistavat sen, että itse pystyy päättämään milloin ja kuinka paljon työtä tekee. Normaalisti työpaikalle mennessä laittaudutaan, mutta miten rentouttavaa onkaan joskus tehdä töitä arkiminänä – ilman meikkiä ja kotivaatteissa. Inhimillistä, eikö totta?

Hyvä etätyö rakentuu vuorovaikutuksessa

Etätyö ei estä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, koska teknologia on tehnyt elämästämme helpompaa. Vuorovaikutukseen ei tarvita fyysistä toimipaikkaa, eikä kukaan suoriudu globaalissa maailmassa kaikesta työstä yksin ja ilman vuorovaikutusta. Tiimien ja ihmisten välinen vuorovaikutus on yhä tärkeämpää, koska luottamus rakennetaan vuorovaikutuksessa.

Etätyössä vuorovaikutuksen oikea-aikaisuus saattaa jopa olla täsmällisempää kuin lähityössä. Etätyötä tehdessä yhteistyö voi helposti syventyä kun keskustelut käydään verkkoympäristössä tai puhelimessa. Sitä saattaa usein olla jopa enemmän läsnä ja avoimempi kuin läsnätyössä.

Etätyössä tehokkuutemme on huipussaan

Me, tämän tekstin kirjoittajat, olemme todenneet olevamme tehokkaimmillamme tehdessämme etätyötä. Meitä motivoi, kun näemme työmme tulokset nopeammin. Asioiden aikaansaaminen onnistuu meiltä paremmin etätöissä. Kun työmme vaatii erityistä keskittymistä, emme tiedä tehokkaampaa tapaa, kuin tehdä työtämme keskeytyksettä etänä.

Toisaalta etätyö tuo myös vaihtelua rutiinitöihin ja perinteiseen suorittamiseen. Etätyö mahdollistaa siis oleelliseen keskittymisen, mutta etätöissä voi myös innostua ja huomata luovuuden lisääntyvän. Kehittäminen on helpompaa etätöissä, koska työskentely-ympäristö mahdollistaa uusien ideoiden ja ajatusten syntymisen helpommin.

Etätyön tuottavuus

Mitä enemmän teemme etätyötä, sitä paremmin opimme myös analysoimaan sitä, millaiset mentelmät ja työskentelytavat toimivat parhaiten etätyössä. Tämä lisää tehokkuutta. Samaan on päätynyt esimerkiksi Nikkola (2021), jonka mukaan etätyö on tuottavuuden näkökulmasta varteenotettava vaihtoehto lähityön rinnalle, kunhan etätyöskentely sopii henkilölle.

Myös Savolainen (2022) korostaa etätyön tuottavuutta hyvinvoinnin näkökulmasta. Hän referoi Comon ym. (2021) tutkimusta, jonka tulosten mukaan etätyö on vaikuttanut työntekijöiden hyvinvointiin sekä työ- että yksityiselämässä.

Comon ym. (2021) mukaan etätyön selkeitä positiivisia vaikutuksia ovat tyytyväisyys työhön ja vähäisemmät stressin kokemukset verrattuna niihin, jotka työskentelevät työpaikoilla. Kun esihenkilöt ovat kiinnostuneita etätyöntekijöistä ja kohdistavat resurssinsa etätyöntekijöiden kuulumisten selvittämiseen, vaikuttavat he näin etätyöntekijöiden korkeampaan motivaatioon ja tuottavuuteen etätyössä.

Etätyö lisää hyvinvointiamme

Etätyö lisää selkeästi myös meidän kirjoittajien työtyytyväisyyttä ja onnellisuutta elämässä. Etätyössä jaksamme tehdä työtämme ihan eri tavalla, sillä puuttuvat matkat varsinaiselle työntekemispaikalle säästävät aikaa, rahaa ja luontoa.

Työ on tärkeä osa elämäämme, mutta työ on kuitenkin vain osa elämää. Työn ja vapaa-ajan tasapaino paranee, kun voimme siirtyä etätyöstä vapaalle nopeammin, kiinnostavien harrastusten tai läheisten ihmisten seuraan. Emme voisi kuvitella työympäristöä, jossa etätyötä ei sallittaisi.

Asenne ratkaisee

Etätyöhön ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia ja se sopii joillekin paremmin kuin toisille. Toisaalta kaikissa tehtävissä ei ole mahdollista tehdä etätyötä. Niissä tehtävissä, joissa etätyö toimii, täytyy toki kuunnella toisiakin ja osoittaa arvostusta toinen toistamme kohtaan.

Etätyössä tarvitaan työelämätaitoja yhtä lailla kuin lähityössä. Ennen kaikkea sekä esihenkilön että etätyöntekijän oma asenne ratkaisevat. Mitkä ovat sinun perustelusi sille, että voit paremmin etätyön ansiosta?

Lähteet

Como, R., Hambley, K. & Domene, J. 2021. An exploration of work-life wellness and remote work during and beyond COVID-19. Canadian Journal of Career Development, 20(1), 46-56.

Nikkola, M. 2021. Etätyöskentelyn vaikutus tuottavuuteen. Kandidaatintyö, LUT-yliopisto.

Kuva: www.shutterstock.com