Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Veto- ja pitovoimaa matkailu-, ravintola- ja majoitusalalle

Matkailu-, ravintola- ja majoitusalan (MaRaMa) vetovoima on kärsinyt viime aikoina. Työvoiman tarve pandemian rajusti kohtelemalla alalla on lisääntynyt ja osaavasta henkilöstöstä on pula. Alalla vallitseva epävarmuus heijastuu jopa alan koulutuspaikkojen hakijamääriin. Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle hankkeella etsimme ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Riitta Räisänen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.02.2023

Monet MaRaMa-alan työntekijät ovat siirtyneet koronapandemian aikana töihin muille toimialoille ja ala on jo pitkään koettu väliaikaiseksi ratkaisuksi esimerkiksi opiskeluiden ohella (Collin ym. 2022). Alan kilpailukyvyn ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta ratkaisevassa asemassa on alan veto- ja pitovoimatekijöiden tunnistaminen.

Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle -hanke on lähtenyt liikkeelle juuri tästä tarpeesta. Tavoitteena meillä on selvittää veto- ja pitovoimatekijöitä alalla sekä tämän perusteella tukea esihenkilötyötä. Tarjoamme työkaluja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työntekijäkokemuksen parantamiseen. Kun esihenkilöt ymmärtävät, mitä työntekijät odottavat ja arvostavat, on heillä mahdollisuus kehittää työntekijäkokemusta oikeaan suuntaan.

Työntekijäkokemuksen ymmärrys avainasemassa

Haluamme luoda joustavan ja nopean osaamisenkehittämisen mallin ja moduuleja tukemaan lähiesihenkilötyön ja työntekijäymmärryksen kehittymistä toimialalla ja yrityksissä. Jussilan (2016) mukaan työntekijäymmärrys on edellytys työntekijäkokemuksen johtamisessa. Oikeanlaisella johtamisella ja laadukkaalla perehdytyksellä on suuri merkitys sille, miten yritys onnistuu motivoimaan työntekijöitään kohti yhteisiä tavoitteita ja onnistumaan työssään (Joki 2021).

Lähiesihenkilöille suunnattujen osaamismoduulien tarkoituksena on vahvistaa erityisesti vuoron johtamis- ja lähiesihenkilötehtävissä työskentelevien osaamista ja ymmärrystä työntekijäkokemuksen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä. Hyvän pohjan tälle tarjoaa alkuun keräämämme tutkimustieto.

Alan toimijat mukana kehitystyössä

Yhteistyöverkostoa olemme kartoittaneet ja rakentaneet syksystä 2022. Yritykset ovat ottaneet yhteisen tavoitteemme hyvin vastaan ja työ etenee vaiheittain. Olemme kartoittaneet MaRaMa-alan nykytilannetta haastattelemalla 19 alan toimijaa ja parhaillaan selvitämme työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä työntekijöiltä.

Kevään 2023 aikana luomme tarjolle pilotoidut lähiesihenkilötyön osaamistarpeita vastaavat osaamismoduulit. Kun varsinainen kehittämistyö on tehty ja ratkaisut testattu, luomme mallin, joka yhdessä yhteistyöverkoston kanssa vakiinnutetaan osaksi toimialan käytänteitä.

Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama hanke. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lähteet

Joki, M. 2021. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. Helsinki: Kauppakamari Oy. s.86, 98.

Jussila, M. 2016. Työntekijäymmärrys ratkaisee asiakaskokemuksen. Leidenschaft.

Collin P., Kainulainen J., Loukkola P., Rautoma H., Uusi-Kraapo K., Manninen C. 2022. Ravintola-alan työvoimapula vaivaa kaikkialla Suomessa – sulkemisilta on pääosin vältytty. Yle uutiset.

Kuva: www.shutterstock.com