Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Valmentavalla pedagogisella johtamisotteella tukea jatkuvaan muutokseen

Valmentava johtamisote on nykypäivän johtamista. Sen vaikuttavuus näkyy ennen kaikkea asiakasrajapinnassa, jossa tulokset kertyvät energisoituneen henkilöstön työpanoksina.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 17.03.2022

Muuttuvassa toimintaympäristössä valmentava ote antaa lähijohtajille konkreettisia työkaluja ja tukea johtaa arjen tilanteita paremmin. Koska itseohjautuvuuden vaatimus kasvaa työelämässä, tarvitsevat ihmiset ohjausta, kannustusta ja ennen kaikkea lähijohtajan, joka mahdollistaa.

Jotta lähijohtaja löytäisi oman tapansa soveltaa valmentavaa johtamisotetta omassa kontekstissaan, tarvitsee hän tukea omien vahvuuksiensa löytämiseen ja esille tuomiseen. Lähijohtajan kannattaa kerätä itselleen valmentavan johtamisen työkaluvalikoimaa, jota hän voi hyödyntää eteen tulevissa haasteellisissa arjen johtamistilanteissa.

Valmentava toimintakulttuuri oppilaitosorganisaatiossa

Jatkuvat muutokset oppilaitosten toimintaympäristössä vaikuttavat opettajiin eri tavoin. Yksilöiden reaktioiden ymmärtäminen ja johtaminen vaatii lähijohtajalta sekä muutoksen ymmärtämistä että kykyä yksilöiden valmentavaan johtamiseen.

Muutos toimintaympäristönä on haaste jo yksinään, ja kun siihen lisätään muutosprosessin vaiheet ja ihmisten tunnereaktiot, on lähijohtaja usein tilanteessa, joka ei välttämättä aina suju ongelmitta. Valmentava johtamisote palvelee myös tässä haasteellisessa tilanteessa, kunhan se on sisäistetty ja valmentavan johtamisen asenne omaksuttu.

Oppilaitosorganisaation kulttuurin muuttaminen kohti valmentavaa toimintakulttuuria lähtee liikkeelle valmentavan vuorovaikutuksen opettelemisesta. Valmentavan vuorovaikutuksen keinoin lähijohtaja auttaa johdettaviaan kehittymään ammattilaisina ja ihmisinä kannustaen heitä samalla jatkuvaan oppimiseen.

Valmentajan rooli on tähän sopiva, sillä valmentajan roolissa lähijohtaja voi tukea organisaation ja ihmisten toiminnan tavoitteellisuutta. Tällöin hän soveltaa omaksumaansa valmentavaa asennetta ja otetta ja pystyy siten lisäämään johdettaviensa itsensä johtamisen taitoja.

Tuloksena energisoitunut henkilöstö

Valmentava johtamisote on nykypäivän johtamista, ei ohimenevä johtamistrendi. Sen vaikuttavuus on merkittävä, paitsi omassa johtamistyössä ja omassa yksikössä sekä omassa organisaatiossa, myös oppilaitoksen toimintaympäristössä. Tämä näkyy ennen kaikkea asiakasrajapinnassa, johon valmentavan johtamisen positiiviset tulokset kertyvät energisoituneen henkilöstön työpanoksina.

ValPeda eli Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa on opetushallituksen rahoittama kaupallinen hanke, jonka kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johto ja lähijohtajat, sekä myös opettajat, joilla on suunnitelmissa siirtyä em. tehtäviin. Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.