Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Tietoinen johtaja uuden äärellä

Haaga-Helian Tietoinen johtaja kursseilla olemme lukuisille ryhmille toteuttaneet uudenlaista kokemuksellista oppimistapaa tietoisen itsensä johtamisen tiimoilta.

Kirjoittajat:

Monica Åberg

johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2022

Tietoinen johtaja -kurssin alussa jokainen opiskelija määrittelee itselleen johtamishaasteen. Haaste voi liittyä itsensä tai toisten johtamiseen, stressinhallintaan tai keskittymiskyvyn parantamiseen. Lähtökohtana on, ettei haastetta tarvitse suorittaa tai ratkaista. Se voi myös muuttua kurssin aikana. Tärkeintä on matkanteko ja oman kokemuksen tutkiminen avoimin ja uteliain mielin. Ensimmäisestä tunnista lähtien opiskelijat aloittavat hyväksyvän tietoisen läsnäolon, eli mindfulnessin harjoittamisen.

Pysähtyminen on radikaalia mutta tarpeellista

Kurssille tullaan usein korkein odotuksin. Tästä huolimatta monelle mindfulnessin harjoittamisen aloittaminen on vaikeaa, koska paine suorittaa on niin kiinteä osa arjen automaatiotamme. Sen kautta kykenemme tehokkaaseen ja skaalattuun toimintaan. Tämän aikakauden monisäikeisten ja vaikeaselkoisten haasteiden osalta pelkästään tehokkuus ei riitä, tarvitaan myös uudenlaista luovuutta, intuitiivista älykkyyttä, nyanssien huomaamista sekä kokonaisuuden hahmotuskykyä.

Mindfulnessin kautta harjoitamme tarkoituksellisesti mieltämme pysymään kokemuksemme äärellä hyväksyvällä asenteella. Löydämme tapoja rentoutua. Alamme huomata, miten laajasti omat, usein tiedostamattomat uskomukset sekä epämiellyttävän väistämisimpulssit vaikuttavat toimintaamme ja siihen, miten toimimme arjessa yksilöinä ja yhdessä. Huomaamme, etteivät ajatuksemme ja tulkintamme aina ole totuuksia. Ne voivat olla osa mielen automaatiota ja niiden takana on usein epämukava tunnelataus.

Nykytutkimuksen valossa tiedetään, että nämä tuntemukset kumpuavat evoluutiosta ja vaaraan liittyvästä puolustus- ja väistämismekanismeista, jotka ovat olleet välttämättömiä hengissä pysymisen kannalta. Lisäksi lapsuusajan sekä ympäröivän yhteiskunnan kulttuurin ehdollistumat vaikuttavat siihen, miten koemme maailman ja miten toimimme siinä. Tämä aika haastaa meitä tunnistamaan näitä rajoitteita ja niiden vaikutusta toimintaamme.

Opiskelijat huomaavat, että harjoittelun yhteydessä saatamme kohdata juuri sitä, mistä haluaisimme päästä eroon. Kokemusta supistavia tulkintoja ja niihin liittyviä reaktiotapoja, jotka arjessa näyttäytyvät esim. dominointina, vetäytymisenä tai miellyttämisenä. Tämän tyyppiset reaktiot kumuloituvat helposti vastakkaisasetteluun, monimutkaisiin ratkaisuihin ja jäykkiin muotoihin, joiden hallinta ja ylläpito kuluttavat energiaa. Saatamme todeta esim. ”meillä ei ole muuta vaihtoehtoa” tai ”tää on nyt tätä, ei sille mitään voi”.

Kokemuksellisuus on kehollisuutta – ja reitti sydämen viisauteen

Kokemuksellisuuteen kuuluu omakohtaisuus, eli kokeminen oman kehon kautta. Viemällä huomio kehoon ja aistien sen tuntemuksia siirrymme hetkeksi pois mielemme jatkuvasta tulvasta ja parannamme kykyämme tunnistaa tunteita. Vähitellen huomaamme, että tunnetilasta riippumatta, pystymme suuntaamaan kohti tarkoituksenmukaista ratkaisua. Tätä matkaa tehdään pehmeällä ja suvaitsevalla otteella, johon kuuluu myötätunto ja itsensä sekä muiden arvostaminen. Jokainen tunne kuuluu ihmisenä olemiseen ja se on osa kunkin omaa henkilökohtaista informaatiojärjestelmää.

Tietoisuus on radikaali kokemus koska se on matka omaan inhimillisyyteen, johon liittyy keskeneräisyys ja haavoittuvuus. Se vaatii rohkeutta. Turvallisessa ilmapiirissä opiskelijat huomaavat, etteivät ole yksin näiden haasteiden ja tuntemuksien kanssa. Jokaiselle on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään ja kuulua ryhmään.

Tietoinen johtaja kykenee selkeään havainnointiin ja toimintaan haastavissa olosuhteissa ja on motivoitunut löytämään uusia tuoreita ratkaisuja. Laajempi tietoisuus auttaa luottamaan omaan potentiaaliin ja viisauteen.

Kirjoittaja Monica Åberg on johtamisen lehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen erikoistumisala on tietoinen johtajuus ja läsnäolotaidot (Mindfulness-ohjaaja CFM®). Hän toimii lehtorina sekä mahdollistajana hanketyössä, jossa kehitetään yksilöstä nousevaa uudistumisen potentiaalia tukemaan työelämän muutosta.

Kuva: www.shutterstock.com