Siirry sisältöön
HR ja johtaminen
Johtamisvalmennuksilla kohti oppilaitosten hyvinvointia
Julkaistu : 09.12.2020

Pomoko-hanke mahdollistajana

Ammatillisilla opettajakorkeakouluilla on mahdollista auttaa ja valmentaa johtoa POMOKO-hankkeen tarjoamilla opintokokonaisuuksilla. Kyseessä on opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajille ja esihenkilöille. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa johtamisosaamista ja kehittää oppilaitosten toiminnan laatua aiemmin toteutuneen ammatillisen koulutuksen reformin ja vapaaseen sivistystyöhönkin vaikuttavan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön mullistuksista selviämiseen.

Täydennyskoulutusohjelman suosituimmat koulutusosiot ovat olleet pedagoginen johtaminen, ennakointi, osaamisen johtaminen ja turvallisuuden johtaminen. Toteutukset suunnitellaan organisaatioiden tarpeiden mukaisesti ja painotamme niitä osioita, jotka heille koulutusohjelman toteutushetkellä ovat tarpeellisimpia. Seuraavissa esimerkeissä kerromme, miten johtamisvalmennus hyödytti ja kehitti johtamista kohti kokonaisvaltaisesti hyvinvoivempaa organisaatiota.

Case 1: Johtaminen palvelutehtäväksi

Toisen asteen monialainen oppilaitos oli juuri kokenut ison organisaatiomuutoksen ja laajennettu johtoryhmä tarvitsi uusille esimiehille ja johtajille suunnattua ”herätystä” työhyvinvointi kattoteemana. Päivään kuului myös ohjelman rahoittajan tervehdys sekä organisaation työhyvinvoinnin ja uudistumiskyvyn palveluiden esittäytyminen – tämä tarkoitti strategisten ohjausprosessien selkeyttämistä johtajille ja esimiehille. Keskityimme päivän aikana johtamiseen palvelutehtävänä, työhyvinvoinnin rakentamiseen, päätöksentekoon ja delegointiin. Valmennus toimi hyvin uudistuneen organisaation toimijoiden verkostuttajana ja keskusteluyhteyksien avaajana. Yhdistettynä päivän lopussa olleeseen työhyvinvointitekemiseen se otti huomioon myös fyysisen työhyvinvoinnin.

Case 2: Valmentavalla johtamisella kohti uutta työkulttuuria

Toisen asteen monialainen oppilaitosorganisaatio halusi vahvistaa keskijohdon johtamisosaamista kehittäen sitä kohti valmentavaa johtajuutta. Heidän kohdallaan täydennyskoulutusohjelmaan kuuluivat seuraavat teemat: johtajuusprofiilit ja johtamisen parhaat käytännöt, itsensä, jaettu valmentava johtaminen ja muutoksessa johtaminen. Valmennus toimi lähtölaukauksena koko organisaationlaajuiselle valmentavaa työotetta soveltavalle toimintatavalle, jonka organisaatio on strategisena päätöksenä ottanut käyttöön.

Case 3: Johtajuuskonseptin kehittäminen

Erään vapaan sivistystyön organisaation kanssa lähdimme kehittämään koko johtajuuskonseptia, jossa aloitettiin strategisesta johtajuudesta, edettiin johtajuusprofiilien avulla johtamiskulttuuriin, organisaatiokulttuuriin ja osaamisen johtamiseen. Työskentely jatkui prosessien kehittämisellä ja asiakkuuksien johtamisella. Pedagoginen johtaminen aloitti ohjelman loppusuoran ja siitä edettiin ihmisten johtamiseen ja edelleen organisaation johtajuuskonseptin kehittämiseen.
Valmennusohjelma auttoi kaikkia organisaation avainhenkilöitä kiteyttämään organisaation hajanaiset johtamiskäytännöt yhdeksi kaikkien samalla tavalla ymmärtämäksi kokonaisuudeksi ja nostamaan prioriteetit esille.

Case 4: Täsmäkoulutuksia eri oppilaitosten johtajille yhteisenä tarjontana

Yksi toteutus suunniteltiin usean koulutuksen järjestäjän johtajille yhteisesti toteutettavaksi. Sisällöt rakennettiin yhteistyössä osallistujien kanssa POMOKO-hankkeen pienistä opintokokonaisuuksista kuten oppilaitosturvallisuus, osaamisen johtaminen, työelämäyhteistyön johtaminen ja ennakointi. Osallistujat kokivat saaneensa hyötyä siitä, miten alueellista ennakointia tehdään ja mistä ennakointitietoa saa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen sekä strategisiin suuntaviivoihin. Osaamisen johtamiseen tuli uusia näkökulmia yksilöllisen johtamisen periaatteista ja oppilaitosturvallisuudessa pohdittiin turvallisuussuunnitelmien ajantasaisuutta. Työelämäpalveluiden johtamisessa etsittiin kokonaiskuvaa ja jäsennyksiä kyseisen prosessin mallintamiseen sekä kehittämiseen.

Edellä kuvaamamme esimerkit tuottivat osallistujille hyötyä heidän tarpeilleen räätälöidysti. Johtamisvalmennus auttaa aina organisaatioita kokonaisvaltaisesti, sillä johdon toiminnan vaikutus ulottuu kaikkiin toimintoihin ja muutokset toiminnoissa istuvat käytäntöön nopeasti. Johdon jatkuva oppiminen on yhtä tärkeää kuin henkilöstönkin, ja siksi se on myös mahdollistettava. Oppilaitosten johdolle olisikin hyvä laatia suunnitelma vuosittaisesta osaamisen kehittämisestä vaikkapa POMOKO-hankkeen toimijoiden auttamana.