Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Yhteinen oppimisympäristö tukee verkostoitumista – Yritysyhteistyötä parhaimmillaan!

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.06.2017

Haaga-Heliassa olemme jo pitkään kehittäneet oppimisympäristöä erilaisten ICT-projektien kasvualustaksi. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman hyvin oppimista ja verkostojen syntymistä tukeva ympäristö, jossa voimme yhteistyössä kehittää ja protoilla – eli testata – monipuolisesti ja -alaisesti yritysten ICT:hen liittyviä innovaatioita.

Tämän pitkällisen kehitystyön tuloksena on syntynyt Softala, jossa opiskelijamme yhdessä opettajatiimin kanssa luovat mitä mielenkiintoisimpia juttuja Softalan kumppaneille ja toimeksiantajille.

Erinomainen esimerkki Softalan opiskelijoiden työn tuloksista on ICT-alaa esittelevää Super-Ada tapahtumaa varten yhteistyössä Futuricen kanssa rakennettu mobiilisovellus. Sovellus koostuu kahdeksasta eri ICT-alan yrityksen/organisaation ylläpitämästä ”rastista”. Jokaisella rastilla Super-Ada-tapahtuman osallistujat suorittivat tiiminä ICT:hen tavalla tai toisella liittyviä tehtäviä.

Super-Ada tapahtuma rantautui Haaga-Heliaan helmikuussa 11.2.2017. Tapahtuman organisoinnissa oli mukana iso joukko vapaaehtoisia yhteensä 250 henkilöä yli 30 ICT-alan yrityksestä. Paikan päälle Haaga-Heliaan saapui kahdeksan innokasta yritystä ja organisaatiota, ICT-alan koulutusta tarjoavia oppilaitoksia sekä erityisesti noin 150 nuorta naista! Lauantaisena kevättalven päivänä nuoret naiset muodostivat ryhmät ja vierailivat yritysten rasteilla ja kisailivat paremmuudesta ICT-alaan liittyvissä tehtävissä. Yritykset kirjasivat tiimien tulokset käyttäen Softalan opiskelijoiden luomaa Super-Ada-sovellusta.

Sovellus toimi moitteettomasti ja nopeutti merkittävästi parhaan tiimin löytymistä tapahtuman aikana. Päivän päätteeksi sovelluksen avulla selvinnyt paras tiimi palkittiin kesätyöllä!

Softalan yhteistyö sekä Futuricen että NiceTuesdayn kanssa jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa. Futurice yhteiskuntavastaavan Teemu Turusen sanoja lainaten: ”Uskon, että yritysten kannattaisi ottaa myös yhteiskunnallisesti aktiivisempi rooli, eikä pelkästään keskittyä liikevaihdon kasvattamiseen.”

Tätä työtä Futurice ja Haaga-Helian Softalan opiskelijat jatkavat yhdessä myös tulevaisuudessa. Yhteistyön tuloksena syntyy Super-Ada-sovelluksen kaltaisia innovaatioita erityisesti voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, joilla muuten saattaisi olisi haasteita ideoiden konkreettisessa toteuttamisessa.  Mitä tulee Super-Adaan, Nice Tuesdayn kanssa on alustavasti sovittu, että tapahtuma saapuisi Haaga-Heliaan jälleen 10.2.2018!

SUPER-ADA

Super-Ada tapahtuman tarkoitus on tuoda ICT-alan työtehtäviä ja opiskelumahdollisuuksista esille ja luoda erityisesti tytöille esikuvia vieläkin ehkä hiukan miehiseksi mielletylle alalle. Tapahtumaa organisoi vuosittain vapaaehtoisvoimin Nice Tuesday yhdistys (www.nicetuesday.fi), joka tarjoaa ICT-alalla toimiville naisille verkostoitumismahdollisuuden yli yritys- ja ikäpolvirajojen.

Itse Super-Ada tapahtuman nimi juontaa juurensa ensimmäiseen naispuoleiseen ohjelmoijaan Ada Lovelaceen (10.12.1815–27.11.1852). Ada Lovelace oli todellisuudessa matemaatikko, joka oli hyvin kiinnostunut myös ensimmäisistä mekaanisista tietokoneista ja siksi hän on oiva esikuva alaa harkitseville nuorille naisille.

Kirjoittaja on Haaga-Helian tietojenkäsittelyn koulutusohjelmajohtaja Minna Kivihalme.