Siirry sisältöön
Teknologia-avusteinen moniaistitila tuo lisäarvoa terveysliikuntaan

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.05.2019

Mitä jos tavalliseen ryhmäliikuntatuokioon tuotaisiin kuvaa ja ääntä? Terveysliikunnan kanssa töitä tekevät joutuvat etsimään jatkuvasti uusia keinoja liian vähän liikkuvien aktivoimiseen sekä liikuntamotivaation herättelyyn. Testasimme Haaga-Helian Vierumäen kampuksella kunto- ja terveysliikunnan opiskelijoiden kanssa, saadaanko liikuntatilaan projisoidusta audiovisuaalisesta ympäristöstä lisäarvoa ohjattuun liikuntaan tai palautumiseen.

Opiskelijaryhmät suunnittelivat erilaisille kunto- ja terveysliikunnan asiakasryhmille yhden tai kaksi liikunta- tai rentoutustuokiota. Asiakkaat olivat taukoliikuntaa kaipaavia toimistotyöntekijöitä, mielenterveyskuntoutujia, taitoluistelijoita sekä kansainvälisiä soveltavan liikunnan opiskelijoita. Opiskelijoiden tehtävänä oli selvittää kohderyhmänsä tarve ja etsiä tarpeeseen sopivaa tilaan heijastettavaa kuva- tai videomateriaalia, äänimaailmaa unohtamatta.

Valmiissa liikuntapalvelussa ohjaajan toimintatapojen, valittujen liikkeiden ja audiovisuaalisen maailman tuli tukea toisiaan ja kohdata asiakasryhmän tarve. Opiskelijat päätyivät järjestämään muun muassa luontoaiheista rentoutusta mielenterveyskuntoutujille, avaruusteemaista lihashuolto- ja tasapainoharjoittelua taitoluistelijoille ja sekä vesi- ja delfiiniaiheista irtautumista työpäivästä toimistotyöntekijöille.

Oikeanlainen tila tuo teknologian hyödyn esille

Haaga-Helian Haagan kampuksen The Box -palvelukonseptin kokeileminen hyvinvointi-, liikunta- ja urheiluvalmennukseen on ollut Haaga-Helian Vierumäen kampuksen asiantuntijoiden kiinnostuksen kohteena jo toista vuotta. Hanke tutki ja kehitti vuosina 2016-  2018 uudenlaisen aisteihin vaikuttavan, teknologiaa hyödyntävän elämyskonseptin, jossa erilaisilla projektoreilla luodaan haluttuun ympäristöön elämyksiä. Hankkeen pilotit toteutettiin pääasiassa matkailun ja ravitsemuksen toimintaympäristössä. Kunto- ja terveysliikuntaan tai urheiluun tätä elämyskonseptia ei oltu aikaisemmin kokeiltu.

Box-ympäristö rakennettiin Vierumäen kampuksen noin 30 neliön suuruiseen luentotilaan. Tilaan mahtui projektorin lisäksi noin 12 hengen ryhmä. Laitteistona kahden viikon kokeilussa oli Box-hankkeen Broomx-projektori, joka mahdollistaa 270-asteisen kuvamateriaalin projisoinnin haluttuun tilaan.

VR-laseihin verrattuna Box-tilan audiovisuaalisen kokemuksen etuna on yhteisöllisyys. Kaikki tilassa olevat kokevat saman ympäristön ja voivat jakaa elämyksen yhdessä. Lisäksi tilaan projisoitu video mahdollistaa turvallisen ja vapaan liikkumisen tilassa  ilman lasien tuomaa epävarmuutta tai mahdollista VR-lasien aiheuttamaa pahoinvointia (cybrsickness).

Asiakkaiden kokemuksista lisää intoa palvelukonseptin kehittämiseen

Opiskelijoiden toteutukset olivat pääasiassa onnistuneita, mutta myös kehitettävää löytyi. Asiakkaiden kokemuksia kysyttiin liikunta- ja ohjaustuokion jälkeen, ja suurimman osan mielestä audiovisuaalinen elämys sopi liikuntatuokioon.

Toimivimpia olivat rauhalliset tuntirakenteet, jossa tilassa heijastetulle kuvamaailmalle annettiin riittävästi tilaa ja asiakkaan oli mahdollista seurata liikkeen lomassa, mitä tilaan heijastetussa kuvamaailmassa tapahtui. Audiovisuaalinen maailma koettiin voimakkaimmin silloin, kun liikkeet ja harjoitteet toteutettiin istuma-asennossa. Myös makuuasento koettiin miellyttäväksi, mutta siihenkin tulisi parannusta, mikäli tilan katto olisi pinnaltaan tasainen. Nyt kokemusta häiritsivät katossa olevat loisteputket ja av-tekniikka.

Miellyttävintä videomateriaalia olivat luontoon ja veteen liittyvät ympäristöt. Delfiinien kanssa uiminen sekä norsujen tarkkaileminen savannilla antoivat muun muassa nuorille jääkiekkoilijoille lisämotivaatiota keskittyä pitkiin lihashuoltoharjoituksiin. Myös mielenterveyskuntoutujien kokemukset luontoaiheisesta rentoutuksesta olivat erittäin positiiviset.

Lyhyen kokeilun aikana saimme selville, että audiovisuaalinen kuvamaailma tuo suurimmalle osalle lisäarvoa, mikäli kuva- ja äänimaailma on laadukasta ja sovitettu hyvin yhteen muun liikuntasisällön kanssa. Suurin hyöty Box-konseptista oli tässä kokeilussa rentoutumiseen, lihashuoltoon ja palautumiseen tähtäävien ohjausten yhteydessä.

Selvitettäväksi jääkin, mitä fysiologisia muutoksia audiovisuaalista teknologiaan hyödyntävällä moniaistitilalla voidaan saada aikaan. Lisäksi kampuksellamme jäi mietintämyssyyn ympäristön hyödyntäminen esimerkiksi mentaalivalmennuksessa tai motoristen taitojen oppimisessa.