Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Softala-kurssilla kehitettiin mobiilisovellus tapahtumille

Softala-projekti on tietojenkäsittelyn koulutusohjelman lukukausittain järjestämä kurssi, jossa asiakkaina on liike-elämän yrityksiä.

Kirjoittajat:

Juha Hinkula

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.06.2021

Tietojenkäsittelyn ohjelmistokehityksen opiskelu Haaga-Heliassa on käytännönläheistä ja antaa opiskelijalle hyvät työkalut siirtyä työelämään. Opiskelussa käytetään nykyaikaisia menetelmiä ja yleisesti käytettyjä teknologioita. Opintojen loppuvaiheen Softala-kurssi on tästä erinomainen esimerkki. Opintojaksolta on moni opiskelija löytänyt tulevan työpaikkansa.

Keväällä 2021 opiskelijaryhmä toteutti Softala-kurssilla Qvik Oy:n toimeksiannosta ohjelmiston tapahtumien järjestäjille. Yritys on toteuttanut mobiilisovelluksen Slush-tapahtumalle vuosina 2013-2017. Heillä on herännyt ajatus ohjelmistosta, jolla tapahtuman järjestäjät voisivat helposti muokata sovelluksen omalle tapahtumalleen.

Sovelluksesta voi tarkistaa ohjelman

Haaga-Helian opiskelijaryhmä aloitti työn projektin parissa tammikuussa 2021. Ryhmässä oli kuusi opiskelijaa sekä suomen- että englanninkieliseltä linjalta. Tällä opintojaksolla tavoitteena on työskennellä kuten nykyaikainen ohjelmistokehitysyritys toimii. Tässä apuna on erityisesti toimeksiantajayrityksen yhteyshenkilö, joka sparraa ja tarvittaessa ohjaa opiskelijoita oikeaan suuntaan.

Työskentely toteutetaan Scrum-menetelmällä. Lukukausi jaetaan kuuteen sprinttiin, joiden tuloksina tuote syntyy iteratiivisesti. Jokaisen sprintin lopussa on katselmointi, jossa toimeksiantaja kommentoi sen hetkistä tuotetta. Sprinttien lopussa sovitaan myös seuraavan sprintin tavoitteet. Tärkeä osa on myös ns. retrospektiivi, jossa käydään läpi työskentelyä ja pyritään kehittämään sitä jatkuvasti.

Opiskelijaryhmä onnistui työssään erinomaisesti ja kaikki projektin alussa asetetut tavoitteet onnistuttiin toteuttamaan. Tuloksena syntyi taustajärjestelmä, jossa itse tapahtuma voidaan rakentaa. Kehitettävä ohjelmisto sopii kaiken tyyppisille tapahtumille, joissa kävijöille halutaan tarjota tapahtuman ohjelma helposti. Esimerkkeinä voidaan mainita teknologiatapahtumat, musiikkifestivaalit jne.

Tapahtuman kävijöille toteutettiin mobiilisovellus, josta tapahtuman ohjelmaa voidaan katsoa. Mobiilisovellus toimii iPhone ja Android -puhelimilla. Mobiilisovelluksesta näkee muun muassa tapahtuman ohjelman, aikataulun sekä ravintolapalvelut.

Järjestelmä on avoin kaikille

Opiskelijat olivat projektista todella innostuneita, mikä näkyi aktiivisena työskentelynä. Projektin aikana rooleja vaihdettiin aina sinne, missä sillä hetkellä tarvittiin resursseja. Opiskelijat pitivät kurssista, koska se vastaa todellista työskentelyä ohjelmistoyrityksessä. Projekti tehtiin keskellä koronapandemiaa, joten kaikki työskentely tapahtui etäyhteyksien välityksellä. Kommunikointi tapahtui pääasiassa Slack-ohjelmiston välityksellä ja viikottaiset tapaamiset MS Teams -ohjelmistolla.

Toimeksiantaja Qvik Oy oli tyytyväinen lopputulokseen. Yrityksen ”marketing gorilla” Niko Hälvän mukaan Softala sopi hienosti heidän kulttuuriinsa. Hän oli yllättynyt siitä, kuinka valmiita opiskelijat olivat. Myös Haaga-Helian puolelta yhteistyö koettiin erittäin hyvänä.

Sovellus julkaistaan avoimen lähdekoodin periaatteella, joten kuka tahansa voi tutustua lähdekoodiin ja ottaa järjestelmän käyttöön. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus jatkaa kehitystä ja perustaa sen ympärille liiketoimintaa.