Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Matkailun jakelukanavien moniulotteinen kenttä

Matkailutuotteiden tarjoajan on tarkkaan mietittävä, mitä jakelukanavia hänen kannattaa käyttää tavoittaakseen tehokkaasti potentiaalisia asiakkaita. Strategisuus kannattaa, sillä matkailualan jakelukanavien kenttä on varsin moniulotteinen ja jatkuvasti kehittyvä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.10.2021

Matkailutuotteiden, kuten yöpymisen, kohdevierailun tai aktiviteetin ostaminen verkosta on arkipäiväistä ja tarjonta hyvinkin laajaa erilaisissa jakelukanavissa. Matkailutuotteiden tarjoajan on tarkkaan mietittävä, mitä kanavia hänen kannattaa käyttää tavoittaakseen tehokkaasti potentiaalisia asiakkaita, sillä yritysten resurssit ovat rajalliset ja asiakaskunta yleensä varsin heterogeenistä.

Pääsääntöisesti jakelukanavia on kahdenlaisia; oma verkkokauppa ja alustojen käyttö kaupantekoon.

Oma verkkokauppa koodaamalla

Oma verkkokauppa voidaan koodata tyhjästä juuri sellaiseksi kuin on tarve. Koodattu verkkokauppa mahdollistaa täysin yrityksen haluaman ulkonäön ja toiminnallisuuden.

Oman verkkokaupan tukena on usein olemassa oleva varausmoottori. Tällöin on varmistettava, että varausmoottorissa on riittävästi rajapintoja tiedon siirtämiseen järjestelmistä toisiin, kuten maksuliikennejärjestelmiin.

Koodaus on kaikkein joustavin mutta toisaalta kaikkein kallein ratkaisu. Kustannuksiin pitää laskea suunnittelu vaatimusmäärittelyineen, koodaus, testaus ja käyttöönotto servereineen.

Verkkokauppaohjelmisto räätälöitynä

Koodaamista voidaan tarvita myös valmiin verkkokauppaohjelmiston räätälöintiin. Tällöin kyseisen ohjelmiston asiantuntijat tekevät verkkokaupasta juurikin halutunlaisen, mutta kaikkea ei tarvitse aloittaa tyhjästä vaan ohjelmisto sisältää jo varsin paljon komponentteja verkkokaupan luomiseen. Kustannuksia kertyy samankaltaisesti kuin tyhjästä koodatessa, mutta kenties ennustettavammin.

Verkkokauppaohjelmistoja käyttävät monesti melko isot toimijat. Heillä on monenlaisia olemassa olevia järjestelmiä, jotka ovat helposti liitettävissä toisiinsa. Valmiita verkkokauppaohjelmistoja on muun muassa Magento ja SAP Commerce Cloud.

Verkkokauppa pilvessä

Oma verkkokauppa voidaan tehdä pilvipalveluun. Verkkokaupan luomiseksi on tarjolla lukuisia pilvessä toimivia ratkaisuja, jotka ovat varsin edullisia ja helppokäyttöisiä. Kaikki eivät sellaisenaan tue erilaisten matkailutuotteiden myyntiä, vaikka moniin on saatavissa lisämoduleita haluttuihin toimintoihin.

Pilvipalveluiden rajat tulevat usein vastaan kun tulevaisuudessa halutaan lisätä toiminnallisuuksia. Pilvipalveluita on esimerkiksi Woocommerce, Vilkas, Shopify ja MyCashFlow.

Helppokäyttöiset ja brändätyt alustat

Matkailutuotteen tarjoaja voi hyödyntää myös alustoja tuotteidensa myyntiin. Moni alusta on erikoistunut esimerkiksi majoitustuotteiden tai aktiviteettien tarjoamiseen. Alustat ovat hyvin helppokäyttöisiä ja monipuolisia ja monet niistä ovat tuttuja vahvoja brändejä.

Alustojen peruskustannukset ovat siedettävän kokoisia komissioita, mutta varmistaakseen näkyvyyden kanavassa on oltava valmis maksamaan suurempaa komissiota. Alustat pitävät usein asiakkuuden hallussaan, joka joskus vaikeuttaa suoran viestimisen asiakkaalle. Alustoja ovat esimerkiksi booking.com alabrändeineen, Expedian tuotteet kuten hotels.com sekä Airbnb ja Airbnb Experiences.

Tarjolla on myös alustan kaltaisia tuotehallintapilvipalveluita, joissa tuotetiedot kuvineen kirjataan pilveen mutta tuote näkyy omilla sivuilla. Tällöin asiakkuus säilyy matkailutuotteen tarjoajalla mutta varaus- ja maksutapahtumat toimivat alustan kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi Johku ja Bokun.

Jatkuva kehitys vaatii jakelustrategiaa

Verkko-ostaminen on laajenemassa myös hakukoneisiin ja sosiaaliseen mediaan. Facebook on lisäämässä jatkuvasti alustoihinsa ostamisen mahdollisuuksia ja Google on pikkuhiljaa muuttumassa jakelukanavaksi eikä vain hakuliikenteen ohjaajaksi. Amazon on merkittävä alusta monilla markkinoilla ja valmistautuu myös matkailutuotteiden jakelijan rooliin. Myös IATA:n NDC:llä saattaa olla merkittävä rooli jatkossa.

Jakelukanavien kenttä on varsin moniulotteinen ja jatkuvasti kehittyvä. Moni matkailualan toimija valitsisi mielellään useamman kanavan omien tuotteidensa jakeluun saavuttaakseen riittävästi näkyvyyttä ja konversiota. Ihan kaikkeen ei kuitenkaan ole resursseja.

On viisasta kirjata jakelustrategia ja päivittää sitä esimerkiksi teknologioiden tai ostokäyttäytymisen muutosten myötä. Strategia antaa myös puitteet ja resurssit kanavahallinnalle, joka sisältää jatkuvan ja aktiivisen kanavien tehokkuuden ja tuoton arvioinnin.

Kaiken tämän lisäksi pitää kannustaa potentiaalisia asiakkaita käyttämään valittuja jakelukanavia. Markkinointiin kannattaakin varata ainakin saman verran resursseja kuin jakelukanavan luomiseen on mennyt. Näin varmistat, että valinnat jakelukanavaviidakossa ovat kannattava strateginen investointi.