Siirry sisältöön
Digitaalisuus
I love 8-bit® : Erilainen IT-innovaatio liike-elämän palvelukseen

Haaga-Helia on toiminut puitteena I love 8-bit® innovaatiolle ja sen tuotteistamiselle. Aina ei tarvita lisäkursseja tai jatkotutkintoja osaamisen kehittymiseen, sillä arvokasta kokemusperäistä osaamista voi syntyä myös itsenäisesti tuotettujen produktioiden ohessa.

Kirjoittajat:

Tuomo Ryynänen

lehtori, ICT ja liiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.09.2022

Innovaatio tarkoittaa tässä tapauksessa täysin uuden palvelutuotteen kehittämistä, tuotteistamista, jakelua ja käyttöönottoa. Tämä kirjoitus perustuu tapahtuneeseen ja kokemusperäiseen toimintaan, jota tarkastelen mahdollisimman objektiivisesti. Kirjoituksen tavoitteena on jakaa tietoa innovaation syntymisestä, suunnittelusta, toteuttamisesta, tuotteistamisesta, tavoitteista ja muista asioista, jotka ovat vaikuttaneet prosessin aikana.

Kirjoituksen toisena ja yhtä arvokkaana tavoitteena on innostaa ja rohkaista lukijoita oivaltamaan, kokeilemaan ja tuotteistamaan itse keksimiään asioita.

Mikä on innovaatio tässä tapauksessa?

Kirjoituksessa esiteltävä innovaation keskeinen idea lähti liikkeelle keskustelusta, jossa pohdittiin mitä 8-bittisillä tietokoneilla kukaan tekisi yhtään mitään nykyaikana? Varsinainen innovaatio teknisessä mielessä on vaatimaton, sillä siinä ei ole mitään sellaista, joka vaatisi korkeaa osaamista tai investointeja tietotekniikkaan. Tietotekniikan perusinfrastruktuurin vuosikustannus ohjelmistoineen on yhteensä vain noin 500 euroa sisältäen pilvipalvelut, ohjelmistot, verkkosivut, tietoliikenneyhteydet ja tapahtumia varten kameravartiointijärjestelmän.

On hyvä pohtia yleisestikin, mikä on innovaatio ja mitä se ei ole. Jos innovaatio määritellään uutena ideana, jossa on mukana toteutus, niin silloin innovaation merkit täyttyvät tässä tapauksessa. Tämä on uuden markkinointialustan luomista, kehittämistä, tuotteistamista ja tuottamista.

Toteutuksellisesti innovaatio tässä yhteydessä tarkoittaa liiketoimintaa 8-bittisillä tietokoneilla, joka toimii markkinointialustana sitä tilaaville tapahtumanjärjestäjille tuotemerkillä I love 8-bit®. Se on tilattava erikoistapahtuma, joka esittelee aikansa tietokonekulttuuria. Tapahtumat kiertävät eri järjestäjillä ilman sidosta tiettyyn paikkakuntaan.

Pääosaa I love 8-bit® -tapahtumissa esittävät 1970- ja 1980-luvun tietokoneet ja niiden ohjelmat, jotka tuottavat kulttuurikokemuksia tapahtumavieraille. Tärkeää osaa esittävät tapahtumissa yleisö ja tapahtumien järjestäjät, sillä tapahtumat osallistavat yleisöä niin verkossa kuin paikanpäällä.

I love 8-bit® -tapahtumissa on tavoitteena luoda sisältöä digitaalisen kulttuurin avulla. Samalla levitetään tietoisuutta ja osaamista digitaalisen kulttuurin varhaisista ajoista sukupolvelta toiselle.

Viihteellisiä ja uniikkeja tapahtumia

Liiketoiminnallisen innovaation tavoitteena on tapahtumien toimiminen markkinointialustana sitä tuottaville järjestäjille. I love 8-bit® -tapahtumien tavoitteena on saada ihmisiä käymään paikalla, tehdä ihmiset hyvälle tuulelle ja kerätä positiivista huomiota ilmoittamalla tapahtumien järjestämisistä eri kanavissa. Tapahtumien toteutus, niiden sisältö ja huomioarvo toimivat vetonaulana yleisöjen tavoittamiseen tapahtumapaikalle.

Koska tätä kirjoittaessa I love 8-bit® -tapahtumat ovat ainutlaatuisia ilman kilpailua, ne antavat järjestäjille paljon uutta kerrottavaa ennen tapahtuman järjestämistä, tapahtuman aikana sekä myös sen jälkeen. Viihteelliset ja uniikit tapahtumat saavat ihmiset hyvälle tuulelle, ja hyvällä tuulella oleva ihminen myös kuluttaa enemmän. Yrityskäytössä sopimuksistakin on kivempi neuvotella, jos asiakkaita viihdytetään busineksen teon ohella.

Vaikka I love 8-bit® on reaalielämän fyysinen palvelu, niin se on myös huolellisesti harkittu tuote sosiaalisen median kanavia varten. I love 8-bit® on tapahtumavieraille epäkaupallinen tapahtuma, siitä ja sen järjestämistä voidaan välittää pyyteetöntä ja positiivista viestiä vaikkapa sosiaalisen median yhteisöihin.

Hyvä myös tietää, että I love 8-bit® tapahtumanjärjestäjät tai heidän kumppaninsa eivät koskaan myy tilaamissaan I love 8-bit® -tapahtumissa mitään. Tämä syystä, jotta tapahtumien epäkaupallinen luonne säilyy, joka on brändiarvon kannalta tärkeä tekijä. Uusi asia on myös se, ettei I love 8-bit ®-tapahtumalla ole sosiaalisen median sivuja tai muuta some-profiilia. Tällä halutaan turvata tapahtumanjärjestäjille maksimaalinen näkyvyys. Jokainen I love 8-bit® tapahtuma kuuluu sen tilanneelle osapuolelle.

I love 8-bit® -tapahtumien sosiaalisen median profiilit ovat joko tapahtuman järjestäjien tai jonkun, joka haluaa luoda tapahtumille vaikkapa oman yhteisön. Tästä seuraa, että I love 8-bit®-tapahtumien paikallisuus ja omaleimaisuus säilyy. Tapahtumien järjestäjät voivat kerätä omiin yhteisöihin helpommin seuraajia, sillä he omistavat järjestämänsä I love 8-bit®-tapahtumat. Näin uutuusarvo säilyy paremmin ja I love 8-bit® ei brändinä kulu sosiaalisessa mediassa.

Omat verkkosivut on toki olemassa osoitteessa www.ilove8bit.fi ja sieltä voi lähettää lisäkysymyksiä tähän asiaan liittyen.

Haaga-Helia on toiminut puitteena tämän innovaation keksimiselle ja tuotteistamiselle. Koulu on mahdollistanut osaamisen kehittämisen eri tavoin, sillä aina ei tarvita lisäkursseja tai jatkotutkintoja osaamisen kehittymiseen. Arvokasta kokemusperäistä osaamista voi syntyä myös itsenäisesti tuotettujen produktioiden ohessa.
Keskeistä osaamista tähän innovaatioon on kerätty Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa Pasilan kampuksella vuosina 2014-2016 -järjestetyissä Happy Hacking Day -tapahtumissa, jotka toteutettiin opiskelijayhteistyössä.

Kuva: www.shutterstock.com