Siirry sisältöön
Digitaalisuus
eIDAS – askel kohti yhtenäistä ja turvallista digitaalista Eurooppaa

Oletko joskus tunnistautunut palveluihin sähköisesti tai allekirjoittanut digitaalisen asiakirjan? Tällöin olet mitä luultavimmin ollut tekemisissä eIDAS-asetuksen kanssa.

Kirjoittajat:

Lari Iso-Anttila

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.09.2023

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) on Euroopan unionin asetus, joka astui voimaan vuonna 2014. Asetus määrittelee yhteiset standardit ja säännöt sähköiselle tunnistamiselle, todentamiselle ja luottamuspalveluille koko Euroopan unionin alueella. Asetuksen tarkoituksena on helpottaa rajat ylittävää verkkokauppaa ja sähköistä hallintoa, lisätä tietoturvaa ja luottamusta digitaalisiin palveluihin sekä vähentää byrokratiaa.

eIDAS-asetus mahdollistaa EU-kansalaisille ja yrityksille yhdenmukaisen tavan tunnistautua ja käyttää sähköisiä palveluita kaikkialla Euroopassa. Asetus luo myös kehyksen sähköisten allekirjoitusten käytölle, mikä helpottaa digitaalisten asiakirjojen allekirjoittamista ja vähentää paperin käyttöä. eIDAS-asetus on tärkeä askel kohti yhtenäistä ja turvallista digitaalista Eurooppaa.

eIDAS-asetuksella on useita hyötyjä sekä EU-kansalaisille että yrityksille

Asetus luo yhtenäiset standardit sähköiselle tunnistamiselle, todentamiselle ja luottamuspalveluille kaikkialla Euroopan unionin alueella, mikä helpottaa rajat ylittävää verkkokauppaa ja sähköistä hallintoa. eIDAS mahdollistaa EU-kansalaisille yhdenmukaisen ja turvallisen tavan tunnistautua ja käyttää sähköisiä palveluita kaikkialla Euroopassa. Tämä vähentää tarvetta muistaa useita käyttäjätunnuksia ja salasanoja eri palveluihin, mikä vuorostaan tekee verkkopalveluiden käytöstä helpompaa ja nopeampaa.

eIDAS-asetus määrittelee tiukat standardit tietoturvallisuudelle ja yksityisyydensuojalle, mikä lisää tietoturvaa, luottamusta digitaalisiin palveluihin, sekä helpottaa sähköisten allekirjoitusten käyttöä. Yksinkertaisimmillaan asetuksen edut näkyvät vähentyneenä paperin käyttönä ja tehokkaampana asiakirjojen käsittelynä.

eIDAS-asetuksen ansiosta yritykset voivat tarjota palveluitaan koko Euroopan unionin alueella, mikä lisää markkinoiden potentiaalia ja helpottaa kansainvälistä kauppaa. Asetus myös vähentää byrokratiaa, kun esimerkiksi sähköiset allekirjoitukset voidaan hyväksyä kaikkialla EU:ssa. Lisäksi eIDAS-asetus mahdollistaa hallintojen välisen sähköisen tiedonvaihdon, mikä nopeuttaa ja helpottaa viranomaisten välisiä tiedonhakuprosesseja.

Kehittyykö eIDAS?

Vuonna 2022 eIDAS:sta julkaistiin uusi versio, joka tunnetaan nimellä eIDAS v2. eIDAS-asetuksen muuttamisella pyritään vastaamaan digitaalisen ympäristön kehitykseen ja uusiin teknologisiin haasteisiin, jotka ovat ilmenneet asetuksen voimaantulon jälkeen.

Asetuksen muuttamisen tärkeimpiä syitä ovat:

  1. Teknologian kehitys. eIDAS-asetus tuli voimaan vuonna 2014, jonka jälkeen teknologia on kehittynyt huomattavasti. Asetuksen muuttamisella pyritään vastaamaan uusiin teknologisiin haasteisiin, kuten blockchain-teknologiaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin.
  2. Sähköisen allekirjoituksen käytettävyys. Sähköisen allekirjoituksen käyttöä halutaan edistää asetuksen muutoksilla. Asetus pyrkii esimerkiksi helpottamaan sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa pienyrityksille ja yksityishenkilöille.
  3. Rajat ylittävä käyttö. Asetuksen muutoksella halutaan helpottaa rajat ylittävää käyttöä ja edistää digitaalisten palveluiden käyttöä koko EU-alueella. Asetuksen muutokset pyrkivät esimerkiksi helpottamaan kansalaisten ja yritysten tunnistautumista ja todentamista muissa EU-maissa.
  4. Yhteentoimivuus. eIDAS-asetus mahdollistaa jäsenmaiden keskinäisen yhteistyön, mutta yhteentoimivuus on edelleen haaste. Asetuksen muutoksilla pyritään parantamaan jäsenmaiden välisen yhteentoimivuuden laatua ja mahdollistamaan parempi tietojen jakaminen.
  5. Tietoturva. Asetuksen muutoksilla tahdotaan vastata digitaalisessa ympäristössä ilmeneviin tietoturvan haasteisiin. Muutoksilla pyritään parantamaan tietoturvallisuutta, tietosuojaa ja luottamuksellisuutta digitaalisissa palveluissa.

Näiden syiden vuoksi eIDAS-asetuksen muuttaminen on tarpeellista. Muutosten ansiosta asetus vastaa paremmin digitaalisen ympäristön tarpeisiin ja edistää rajat ylittävää digitaalista liiketoimintaa koko EU-alueella.

eIDAS v2 laajentaa alkuperäistä eIDAS:ia

eIDAS v2 tuo mukanaan myös uusia tunnistusvälineitä, kuten mobiililaitteiden biometriset tunnistusmenetelmät. Tämä mahdollistaa käyttäjille entistäkin kätevämmän tavan tunnistautua, sillä esimerkiksi sormenjäljen lukijan avulla tunnistautuminen tapahtuu nopeasti ja helposti. Lisäksi eIDAS v2 sisältää uusia tietoturvastandardeja, jotka parantavat käyttäjien tietojen turvallisuutta ja yksityisyyttä.

Uudistuksessa on myös huomioitu kansainväliset tunnistusstandardit, mikä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä ja yhteistyötä sekä parantaa hallintojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Uusi asetus mahdollistaa lisäksi jäsenvaltioiden hallintojen välisen sähköisen tiedonvaihdon ja yhteistyön, mikä nopeuttaa ja helpottaa esimerkiksi viranomaisten välisiä tiedonhakuprosesseja entisestään.

eIDAS v2 -asetuksen vaikutus sinuun

eIDAS v2 -asetuksen vaikutus sinuun riippuu siitä, millä tavalla käytät digitaalisia palveluita ja kuinka usein tarvitset sähköistä tunnistautumista tai allekirjoitusta.

eIDAS v2 -asetus mahdollistaa muun muassa uusien digitaalisten tunnistusvälineiden käytön, mikä helpottaa tunnistuksen käyttöä ja tekee siitä samalla turvallisen käyttää. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos käytät paljon erilaisia digitaalisia palveluita, kuten verkkopankkia, sähköpostia tai verkkokauppaa, ja haluat varmistaa, että tietosi ovat turvassa.

Kaiken kaikkiaan eIDAS v2 -asetus pyrkii edistämään digitaalista liiketoimintaa ja helpottamaan digitaalisten palveluiden käyttöä koko EU-alueella. eIDAS v2 tarjoaa tervetullutta parannusta ja käyttömukavuutta alkuperäiseen eIDAS:iin verrattuna.