Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Digital & Creative School kehittää sisältöjen ja teknologian keskinäistä kemiaa

Sisällön ja teknologian välille tarvitaan vähintäänkin järkiavioliitto, mutta miksei suhde voisi perustua myös aitoon intohimoon innovoida yhdessä ja oppia toinen toisiltaan? Samalla voitaisiin hylätä siilot ja muuttaa rohkeasti saman katon alle.  

Julkaistu : 13.11.2017

Sisällöntuottajat ja teknologiaosaajat ovat perinteisesti puuhastelleet omissa siiloissaan. Vaikka digitaalisia palveluita tuotetaan yhdessä, tutuista ja turvallisista siiloista ei ole haluttu luopua. Digitaalinen murros pakottaa muuttamaan ajattelu- ja toimintatapaa. Sisällön ja teknologian välille tarvitaan vähintäänkin järkiavioliitto, mutta miksei suhde voisi perustua myös aitoon intohimoon innovoida yhdessä ja oppia toinen toisiltaan? Samalla voitaisiin hylätä siilot ja muuttaa rohkeasti saman katon alle.  

Haaga-Heliassa tätä visiota toteuttamaan on perustettu strateginen ydinosaamisalue Digital & Creative School, joka tuo eri alojen yritykset, opiskelijat ja opettajat yhteen työstämään sisältö- ja teknologiaosaamista yhdistäviä hankkeita. Kehittämisen aiheita voivat olla esimerkiksi käyttäjäystävälliset digitaaliset palvelut tai uusien teknologioiden käyttö liiketoiminnassa ja oppimisen tukena. 

Sisältöjen ja teknologian parisuhde vaatii työtä – asiakkaan hyväksi 

Järjestimme kesän kynnyksellä Yritystreffit, jonne kutsuimme yrityksiä ideoimaan hankeaihioita kanssamme. Treffeiltä saimme rohkaisua uuden kokeiluun, luovuuden kehittämiseen ja siilojen purkamiseen:  

  • Ei ole valmiita vastauksia, joten tärkeää on oppimaan oppiminen, erilaisuuden kunnioittaminen, omat oivallukset, ongelmanratkaisu ja itseohjautuvuus. 
  • Luovuutta voi harjoitella ja oppia: kokeillaan erilaisia ja uusia asioita. 
  • Uudet teknologiat oppii parhaiten tekemällä. Samalla, kun opiskelijat selvittävät, suunnittelevat ja kokeilevat, yritys oppii ja hyötyy. 
  • Reippaasti vaan kokeilemaan kaikkia uusia teknologioita! 
  • Luovuus vaatii asiantuntemusta useammalta alalta; ei pelkkää yhteistyötä, vaan yhdistettyä täsmäosaamista. 
  • Ei tungeta luovia ihmisiä siiloihin, vaan kannustetaan yhdessä tekemiseen monialaisissa tiimeissä.  
  • Puretut siilot ovat iso unelma, koska asiakasnäkökulma unohtuu siiloissa. Koskee koulutusta ja yritysmaailmaa!  

Yritystreffien osallistujien mielestä monialainen kehittäminen on keino parantaa asiakkaan kokemusta. Digipalvelun käyttäjä nimittäin huomaa nopeasti, jos kokonaisuus ei ole loppuasiakkaan ehdoilla suunniteltu sisällön ja teknologian saumaton liitto. Tökkii ja turhauttaa. Käsi sydämelle: koska viimeksi kohtasit digitaalisen alustan tai palvelun, jota oli intuitiivista, luontevaa ja vaivatonta käyttää?  

Kun eri alojen asiantuntijat ja asiakkaat kehittävät palveluita yhdessä, tarvitaan paljon kuuntelua, keskustelua ja neuvottelua, koska yhteinen kieli ja ymmärrys eivät kehity hetkessä. Pitkäjänteinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, tositarkoituksella, vahvistaa sisältö- ja teknologiaosaajien keskinäistä kemiaa ja luottamusta – ja asiakas kiittää. 

Monialaiset verkostot oppimisen tukena 

Ihmisten ja teknologioiden yhteinen tulevaisuus haastaa ja inspiroi hakemaan tukea osaamisen kehittämiseen monialaisista verkostoista. Yhteisöissä toimiminen avartaa ajattelua ja innostaa kokeiluihin. Kokeilut puolestaan opettavat epävarmuuden sietoa ja epäonnistumisten käsittelyä: oppia voi virheistäkin.  

Tekemiseen voi hakea mallia ja potkua start-up-kulttuurista ja Slushin kaltaisista rajoja rikkovista yhteisöistä. Myös digimarkkinoinnin yhteisön IAB Finlandin 20-vuotisjuhlaseminaari syyskuussa nosti upeasti esiin, miten verkoston tuella voi jatkuvasti kehittää digiosaamistaan. Lue tästä opiskelijoidemme yhteenveto tapahtumasta: IAB Finland 20 vuotta – yhdessä oppimisen iloa.

Opitaan toisiltamme! 

Kirjoittaja Tanja Vesala-Varttala on Haaga-Helian yliopettaja, markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden Luova toimisto Krean vetäjä sekä Digital & Creative Schoolin ohjausryhmän puheenjohtaja