Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Digifasilitoinnin palapeli, OSA 3

Tämän palapelin avulla pääset alkuun digitaalisessa fasilitoinnissa. Esittelyssä palapelin viimeiset palat: TAUOTA, TÖRMÄYTÄ ja REFLEKTOI.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 17.04.2020

Tämä blogi on jatkoa blogisarjani ensimmäiselle ja toiselle osalle. Jatkan tässä blogissa helpon palapelimäisen ja prosessipohjaisen työkalun esittelyä digitaalisen fasilitoinnin taklaamiseksi. Palapeli soveltuu kelle tahansa fasilitointia etäkohtaamisissa tekevälle. Lähestyn asiaa pala palalta, tarjoten fasilitoijalle vaihtoehtoja, joista hän voi koostaa parhaiten verkkosessioonsa sopivan kokonaisuuden. Olen arvioinut kunkin palan tekemiseen kuluvan ajan, ajankäyttö on kuitenkin yksilöllistä etäkohtaamisesta riippuen. Palat on esitetty tietyssä järjestyksessä, mutta voit kokeilla palojen järjestyksen muuttamista tai jonkin palan pois jättämistä.

fasilitointipalapeli
Kuva 1. Digifasilitoinnin palapeli

Kävin blogisarjani edellisessä osassa läpi ALOITA JA VIRITÄ -palat. Tässä blogisarjan osassa keskityn TAUOTA, TÖRMÄYTÄ ja REFLEKTOI -palojen purkamiseen pala palalta, jotta ne eivät jää liian yleiselle tasolle.

Palapelin TAUOTA-palat:

  • Ohjaa osallistujat tauolle ajoittain. Yksi tauko voi olla esim. 5 min. Hyvä rytmi on esimerkiksi 30 min. 45 min. tai 60 min. välein. Hyödynnä Pomodoro-kelloa tauottamisessa ja keksi tauolle energisoivaa ohjelmaa. Laita esimerkiksi jokin biisi soimaan Youtubesta tai Spotifystä (muista tekijänoikeudet) ja pyydä osallistujia tanssimaan hetki koneensa edessä. Bonuksena voit pyytää tanssijoita matkimaan jotakuta toista tanssijaa.

Palapelin TÖRMÄYTÄ-palat:

  • Ohjeista ja ohjaa osallistujat yhteiskehittämisen äärelle. Anna osallistujille ohjeet ja linkit työskentelyyn. Jaa osallistujat tarvittaessa ryhmiin, pyydä dokumentoimaan ja visualisoimaan työskentely ja valmistautumaan esittämään se muille. Tarjoa esim. Padlet, Howspace, Trello, Tricider tai FunRetro työskentelyn pohjaksi. Ruoki luovuutta! Kerro monelta palataan yhteiseen tilaan. Tarjoa tukea käyttämäsi keskustelu- tai virtuaalialustan kautta työskentelyn aikana tai vieraile virtuaalisissa pienryhmähuoneissa. Hyödynnä idearikkautta ja ratkaisukeskeisyyttä.
  • Pura yhteiskehittämisen tulokset. Pyydä ryhmiä kiteyttämään työskentelynsä oivallukset ja tulokset vuorotellen esim. 2 min. hissipuheen ja virtuaalialustan avulla. Pyydä muita esittämään kysymyksiä tai kommentteja. Hyödynnä Wheel of Names -sovellusta ryhmien esitysjärjestyksen päättämisessä.

Palapelin REFLEKTOI-palat:

  • Arvioi ja sitouta jatkoon. Kysy osallistujilta palautetyökalulla parhaita oivalluksia ja mitä asioita osallistujat haluavat työstää tästä eteenpäin. Sopikaa ja priorisoikaa yhdessä mitä asioita (1-3) lähdette työstämään eteenpäin arjessa ja missä kukin haluaa olla mukana. Hyödynnä chat-toimintoa, Slidoa, Tricideriä, Padletia tai MindMeisteriä palautteen keruussa, priorisoinnissa ja vastuuttamisessa. Voit myös asemoida tuloksia matala / korkea vaikuttavuus vs. työpanos -arviointikenttään ja priorisoida sen avulla tulokset.
  • Vedä yhteen ja päätä etäkohtaaminen. Kertaa vielä mitä asioita etäkohtaamisessa käytiin läpi, minkä asioiden työstämistä jatketaan yhdessä seuraavalla kerralla sekä kiitä lopuksi osallistujia aktiivisuudesta. Hyödynnä yhteenvedossa kiitollisuutta, positiivista lähestymistapaa ja kiteytyksen taitoa ja visualisoi tarvittaessa esim. Google Jamboardilla.
  • Kerää palaute ja ideat jälkikäteen. Kiitä osallistujia vielä etäkohtaamisen jälkeen, jaa yhteenveto sovituista seuraavista askelista ja kerää tarvittaessa lisää palautetta ja ideoita seuraavaa tapaamista varten em. työkaluja ja alustoja hyödyntämällä.

Lopuksi, palapelejä on monenlaisia, rakenna rohkeasti omanlaisesi. Ja kuten laulamaan oppii laulamalla, myös digifasilitoimaan oppii vain digitaalisesti fasilitoimalla – eli ei muuta kuin rohkeasti kokoamaan palapeliä! Kerro ja jaa kokemuksiasi, kuinka palapelin TAUOTA, TÖRMÄYTÄ ja REFLEKTOI -palat toimivat etäkohtaamisessasi?

Palapelin kehittämisen tausta-aineistona hyödynsin oppimismuotoilun kanvaaseja ja digipedagogiikan työkaluja sekä verkostoni arvokasta asiantuntemusta. Erityiskiitos Vilma Mutkalle (Mukamas Learning Design) sekä Merja Alanko-Turuselle (Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu) sparrailusta.

Opi lisää digitaalisesta fasilitoinnista, digipedagogiikasta ja verkko-opetuksesta:

Grape People 2020. Virtuaalifasilitointi.

Huhtanen, A. 2019. Verkko-oppimisen muotoilukirja. FITech & Aalto-yliopisto.

Marstio, T. 2020. Verkko-opinnon muotoilu. Käsikirja. Laurea ammattikorkeakoulu.

Mukamas Learning Design 2019. Oppimismuotoilu / Learning Design Canvas.

Mäkitalo, I. & Liimatainen, H. Top 10 ideas for Powerful Digital Facilitation. Howspace.