Siirry sisältöön
Digifasilitoinnin palapeli, OSA 1

Tämän palapelin avulla pääset alkuun digitaalisessa fasilitoinnissa. Esittelyssä palapelin ensimmäiset palat: SUUNNITTELE ja VALMISTELE.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 15.04.2020

Maailmanlaajuisella epidemialla on rutkasti negatiivisia, mutta onneksi myös muutamia positiivisia vaikutuksia. Yksi niistä on maailmanlaajuinen digitaitojen kehittyminen. Moni maa ottaa todellisen tiikerinloikan digitaalisuuteen pakollisen etäopiskelun ja etätyön seurauksena. Miettikää mikä osaamispiikki! Se, mitä olisimme saavuttaneet digitaalisesti kahdessa vuodessa ilman pandemiaa, saavutettaneen alle puolessa vuodessa pandemian ansiosta.

Tässä blogissa tarjoan helpon palapelimäisen ja prosessipohjaisen työkalun digitaalisen fasilitoinnin taklaamiseksi. Palapeli soveltuu kelle tahansa fasilitointia etäkohtaamisissa tekevälle. Lähestyn asiaa pala palalta, tarjoten fasilitoijalle vaihtoehtoja, joista hän voi koostaa parhaiten verkkosessioonsa sopivan kokonaisuuden. Olen arvioinut kunkin palan tekemiseen kuluvan ajan, ajankäyttö on kuitenkin yksilöllistä etäkohtaamisesta riippuen. Palat on esitetty tietyssä järjestyksessä, mutta voit kokeilla palojen järjestyksen muuttamista tai jonkin palan pois jättämistä.

fasilitointipalapeli
Kuva 1. Digifasilitoinnin palapeli

Jotta palapeli ei jää liian yleiselle tasolle, puran sen alla pala palalta konkreettisemmalle tasolle. Käyn tässä blogisarjani ensimmäisessä osassa läpi SUUNNITTELE ja VALMISTELE -palat.

Palapelin SUUNNITTELE -palat:

  • Kirkasta session tavoite. Pohdi kohderyhmää ja kirkasta mitä haluatte saavuttaa tai oppia etäkohtaamisen aikana. Hyödynnä tavoitteen asetannassa SMART-mallia. Mikäli tavoitteena on pelkästään tiedotus, tee aiheestasi video ja jaa se osallistujille esim. Teams-alustan tai s-postin kautta. Näin kukin voi käydä sen läpi.
  • Valitse työskentelyyn sopivat fasilitointimenetelmät ja virtuaalialustat. Vaiheista työskentely menetelmien avulla ja päätä
    • Mitkä fasilitointimenetelmät tukisivat parhaiten tavoitteen saavuttamista kasvokkain? Hyödynnä Session Lab -menetelmäkirjastoa. Pohdi sitten miten voisit soveltaa niitä menetelmiä virtuaalisesti? Kokeile rohkeasti!
    • Mitkä virtuaalialustat mahdollistavat osallistujien työskentelyn? Tehokas verkkokohtaamisen alusta, joka mahdollistaa myös pienryhmätyöskentelyn on Zoom. Hyödynnä näiden lisäksi esimerkiksi Padlet, Howspace, Trello, Tricider, Google Docs tai organisaatiokohtaisia  Microsoft Teams ja Sharepoint -alustoja. Nämä auttavat työskentelyn visualisointia ja yhteisymmärryksen syntymistä. Harjoittele kunkin alustan käyttöä, jotta tositilanteessa käyttö sujuu sukkelasti.
  • Käsikirjoita ja kellota session juoksutus. Määritä ajankäyttö. Kuinka paljon verkkokohtaamiseen on aikaa? Mikä on riittävä aika digitaalisessa ympäristössä kullekin menetelmälle ja vaiheelle? Missä voit oikaista kiireessä? Käsikirjoita session kulku ja tee lyhyt ohjelma. Hyödynnä kellotuksessa Kanbanflow tai Pomodoro-verkkotyökaluja.

Palapelin VALMISTELE-palat:

  • Luo tarvittavat materiaalit ja alustat. Mieti mitä materiaalia osallistujat tarvitsevat työskentelyn tueksi ja tavoitteen saavuttamiseksi? Mikä saisi heidät kiinnostumaan? Mitä voit jakaa etukäteen, aikana ja jälkeen? Mitä voitte tuottaa session aikana yhdessä? Hyödynnä sisäänrakennettua kysely-toimintoa (Polly Teamsissa tai Poll Zoomissa), Powtoon-videoita, Prezi-, Mentimeter– tai Microsoft PowerPoint-esityksiä, MindMeister-ajatuskarttoja, yhteiskehittelyn alustoja kuten Padlet, Flinga, Google Jamboard tai LessonUp, jne. Voit jakaa etukäteen myös artikkeleita, podcasteja, linkkejä, videoita. Mitä visuaalisempaa, sitä mielenkiintoisempaa osallistujille!
  • Luo ja lähetä kutsu. Kirjoita kutsuteksti, kokoa osallistujat vastaanottajiksi, lisää linkit ja ohjeet digialustoille ja lähetä heille kutsu s-postilla tai suoraan esim. Teamsin kalenteria hyödyntäen. Liitä mukaan mahdollinen ennakkotehtävä. Tarkista vielä, että teksti on innostavaa! Hyödynnä mitä, missä, milloin, miten ja kuka -kysymyksiä.

Kerro ja jaa kokemuksiasi, kuinka palapelin SUUNNITTELE ja VALMISTELE -palat toimivat etäkohtaamisessasi? Jos palat halusta oppia lisää, perehdy myös blogisarjan toiseen (ALOITA ja VIRITÄ -palat) sekä viimeiseen osaan, jossa käyn läpi loput palapelin paloista (TAUOTA, TÖRMÄYTÄ ja REFLEKTOI -palat).

Palapelin kehittämisen tausta-aineistona hyödynsin oppimismuotoilun kanvaaseja ja digipedagogiikan työkaluja sekä verkostoni arvokasta asiantuntemusta. Erityiskiitos Vilma Mutkalle (Mukamas Learning Design) sekä Merja Alanko-Turuselle (Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu) sparrailusta.

Opi lisää digitaalisesta fasilitoinnista, digipedagogiikasta ja verkko-opetuksesta:

Grape People 2020. Virtuaalifasilitointi.

Huhtanen, A. 2019. Verkko-oppimisen muotoilukirja. FITech & Aalto-yliopisto.

Marstio, T. 2020. Verkko-opinnon muotoilu. Käsikirja. Laurea ammattikorkeakoulu.

Mukamas Learning Design 2019. Oppimismuotoilu / Learning Design Canvas.

Mäkitalo, I. & Liimatainen, H. Top 10 ideas for Powerful Digital Facilitation. Howspace.