Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Avointen oppimateriaalien esiinmarssi

Kirjoittajat:

Merja Drake

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.12.2019

Työelämän nopeat muutokset vaativat työntekijöiden jatkuvaa kouluttautumista. Opiskella täytyy ja halutaan vaikka kahvitunnilla, bussissa matkalla töihin tai iltaisin kotona. Futuristi Frey on ennustanut, että tutkinnolla ei tulevaisuudessa tule olemaan samanlaista roolia kuin nykyisin. Tärkeää on olla joustava ja oppia uusia asioita itseopiskellen ja avoimia oppimateriaaleja hyödyntäen. Mitä oppimateriaalien avoimuus merkitsee ja mihin niitä voi tallentaa?

Avoimet oppimateriaalit tarkoittavat sanan mukaisesti oppimateriaaleja, jotka ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimateriaalipalvelut puolestaan ovat alustoja, joihin materiaalit tallennetaan ja joiden kautta materiaaleja voi hyödyntää

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishanke ” Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen –hanke kehittää avointen oppimateriaalien kansallista palvelua. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaikille kouluasteille soveltuva palvelu, johon voi tallentaa erilaisia sisältöjä kuten videoita, pelejä, tekstitiedostoja, tehtäviä ja muita sisältöjä. Hanketta koordinoi Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Miksi yhteistä alustaa tarvitaan?

Toistaiseksi Suomessa ei ole ollut yhteistä kaikille oppilaitoksille avointa alustaa. Erilaisissa projekteissa hanketoimijat ovat toki alustoja rakentaneet ja sisältöjä tuottaneet, mutta ongelmana on ollut se, kuka maksaa alusta ylläpidon projektin päättymisen jälkeen. Oppilaitosten edustajille päävaivaa on aiheuttanut myös oppimisen todentaminen, opintopisteiden kirjaaminen ja todistusten antaminen. Koska opintopisteet tuovat rahaa talolle, omista oppimateriaaleista halutaan pitää kiinni.

Työssä käyvälle opintopisteet, todistukset tai oppimismerkit eivät välttämättä ole se tärkein asia, vaan itse oppiminen ja oppimateriaalien helppo löytyminen. Oppimateriaalien halutaan toimivan kuin luotettava tietosanakirja, josta uusi asia on nopeasti ja löydetty ja omaksuttu.

Tähän alustaproblematiikkaan törmättiin SotePeda 24/7 -hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa yhteiskehittämisen menetelmin ja trialogista oppimisnäkemystä toteuttavia yhteisiä monialaisia opintoja. Materiaalit ovat tällä hetkellä pilotointivaiheessa ja kaikkien käytettävissä vuonna 2020. Hankkeessa on mukana yhteensä 21 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa. Tällä hetkellä materiaalit ovat Digikampuksen Moodlessa. Digikampus –hanke on OKM:n korkeakoulujen kärkihankkeita, jonka tavoitteena on luoda korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö. DigiCampus on rakennettu Moodlen alustalle ja materiaaleihin pääsy vaatii kirjautumisen. DigiCampus toimii toistaiseksi projektirahalla.

DigiCampus ei tarjoa esimerkiksi tilaa videoiden tallentamiselle. Jokaisella ammattikorkeakoululla ja yliopistolla on omat paikkansa, joihin videot on tallennettu. Ongelma tulee esille videoita tehtäessä usean oppilaitoksen yhteistuotantona – jokaisen tekijän pitäisi päästä videota myös tarvittaessa päivittämään. Yhteinen YouTube kanava toimii niin kauan, kun sillä on sovittu ylläpitäjä. Siksi tarvitaan valtakunnallista alustaa, johon kaikilla tekijöillä on yhtäläinen pääsy.

Aoe.fi avautui – Creative Commons lisenssit tarvitaan materiaaleille

Avoimet oppimateriaalit alusta aoe.fi avautui marraskuun 2019 alussa. Alusta on avoin opettajille, opiskelijoille, oppilaille ja jokaiselle halukkaalle. Oppijat ja kansalaiset voivat käyttää materiaaleja ilman tunnestautumista. Materiaalien tallentajat voivat tunnistautua joko Haka- tai Suomi.fi-tunnuksilla tai MPASSid:llä. MPASSid on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama tunnistusratkaisu, joka on suunnattu perus- ja toisen asteen oppilaitoksille.

Materiaalia saa tallentaa kuka tahansa, joka on antanut sisällöilleen Creative Commons l-isenssit. Lisenssit kertovat, miten materiaalia saa käyttää. Aoe.fi-palvelu suosittelee käyttämään Creative Commons Nimeä 4.0 tai Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssejä. Nämä lisenssit mahdollistavat materiaalien muokkaamisen alkuperäiset tekijät mainiten. Näin materiaalien käyttö on mahdollisimman joustavaa, mutta oikeudet säilyvät alkuperäisillä tekijöillä.

Alustalle voi tallentaa kaikki yleisimpiä formaatteja kuten eri videoiden, podcastien ja muiden äänitallenteiden, erimuotoisten tekstien, grafiikan, tehtävien ja esitysten sekä erilaisten sivustototeutusten tekemiseen käytetyt formaatit, muun muassa avi, mp4, mp3, pdf, docx, doc, odt, rtf, txt, markdown, h5p, ppt, pptx, odp, opt, html. Alusta ratkaisee siten esimerkiksi Sotepeda 24/7 –hankkeen ongelman yhteisestä materiaalien tallennusalustasta.

Tulevaisuus näyttää, toteutuuko Freyn ennustus tutkintojen roolin rapautumisesta. Jo tutkinnon suorittaneelle ja tai omaa osaamistaan täydentävälle aoe.fi tarjoaa tulevaisuudessa erinomaisen mahdollisuuden.


Linkit: avoimet oppimateriaalit

Sotepeda 24/7 hankesivu

DigiCampus Moodle