Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Älykäs automaatio kuuluu myös pienille yrityksille

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyteknologioiden käyttöönotto on yleistynyt nopeasti isoimmissa yrityksissä. Moni kuitenkin miettii, onko pienillä yrityksillä mahdollisuutta hyödyntää automaatioita. Älykkään automaation osaamiskeskus -hanke rakentaa pieniä yrityksiä tukevan osaamis- ja koulutuskeskuksen digitaalisen taloushallinnon edistämiseksi.

Kirjoittajat:

Heli Kortesalmi

lehtori, laskentatoimi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.12.2021

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyteknologioiden käyttöönotto on yleistynyt nopeasti isoimmissa yrityksissä. Moni kuitenkin miettii, onko pienillä yrityksillä mahdollisuutta hyödyntää automaatioita, koska automaatioratkaisujen kannattava kehittäminen on tyypillisesti vaatinut suurempaa liiketoimintatapahtumien volyymia.  Pienillä yrityksillä ei yleensä ole suuria volyymejä eikä resursseja kehittämiseen. Rahan lisäksi haasteena on ajan ja osaamisen puute.

Suomen Yrittäjien ja Elisa Oyj:n teettämän tutkimuksen (2019) mukaan pk-yritykset kaipaavat tietoa digitaalisuudesta sekä tarvitsevat apua tarvemäärittelyyn ja oikean ratkaisun valitsemiseen. 

Älykäs automaatio ja tulevaisuuden menetystekijät

Digitaalisen automaation ja tekoälyn hyödyntäminen voi tulevaisuudessa muodostua pienenkin yrityksen kriittiseksi menestystekijäksi.  Digitaalinen automaatio edistää yritysten suorituskykyä neljää kautta.  Automaatio parantaa

  • tuottavuutta (tuotos/panos suhde),
  • kannattavuutta (alentuneet kustannukset) sekä
  • tuotosten laatua ja
  • tuo lisäarvoa asiakkaille. 

Ohjelmistorobotiikkaa oli käytössä 40 prosentilla Midpointed (2021) tutkimukseen vastanneista yrityksistä ja tuottavuuden kasvua oli tapahtunut yhdeksässä kymmenestä vastanneista yrityksistä.  Kyselyyn vastanneet olivat eri kokoluokan yrityksistä. Toisaalta, 60 prosentilla vastanneista ei siis ole vielä ohjelmistorobotiikkaa käytössä.

Yritysten on helppo aloittaa tekoälyteknologioiden hyödyntäminen ohjelmistorobotiikalla taloushallinnan prosesseissa. Taloushallinnon prosessien automaatio toimii usein väylänä koko liiketoiminnan kattavalle digimurrokselle. Automaation edistämisen perusta on digitaalisessa muodossa oleva yrityksen datavirta ja siksi perusasioiden ja prosessien tulisi ensin olla kunnossa.

Tekoälyä soveltavan koneoppimisen hyödyntäminen vaatii laadukasta opetusdataa, toisaalta asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin nopeasti vastaavan chatbotin voi saada jo helpommin käyttöön.

Mikroyrityksillekin edistystä pienin askelin

Kukapa ei haluaisi käyttää enemmän aikaa arvon luomiseen asiakkailleen, miten siis alle 10 henkeä työllistävien yritysten tai yksinyrittäjien digiloikkaa voidaan edistää ja liiketoiminta turvata?

Tekemämme selvityksen mukaan erityisesti mikroyrityksissä digitaalisten ratkaisujen ja ohjelmistojen kustannukset koetaan usein hyötyjä korkeampina. Miten digitaalisen automaation hyötyjä suhteessa kustannuksiin tulisi arvioida? Ovatko kustannukset todella liian korkeita? Onko omalle tai työntekijän manuaaliselle työlle laskettu hintaa?

Isommissa yrityksissä kansalaiskehittäjät (ei-koodaus osaamista omaavat työntekijät) helpottavat jo arkeaan automatisoimalla työtehtäviä uusilla helppokäyttöisillä työkaluilla purkaen samalla IT-osaston ruuhkaa. Voisiko mikroyrityksen ja yksinyrittäjänkin ensiaskeleet automaation ja tekoälyn maailmaan tapahtua vaikkapa näiden uusien henkilökohtaisten assistenttien avulla? Todennäköisesti on myös mahdollista tunnistaa yhteisiä useaa mikroyritystä koskevia ongelmia ja niihin kopioituja ratkaisuja.

Älykkään automaation osaamiskeskus

Syyskuussa 2021 alkaneen Älykkään automaation osaamiskeskus -hankkeen tavoitteena on rakentaa pieniä yrityksiä tukeva osaamis- ja koulutuskeskus digitaalisen taloushallinnon edistämiseksi.  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Verkostoitumalla pienten yritysten on mahdollista luoda volyymiä sekä yhtenäisempää näkemystä älykkään automaation mahdollisuuksista ja tarpeista palvelu- ja teknologia tarjoajien suuntaan.  Älykkään automaation osaamiskeskuksessa on mahdollista testata ja käynnistää yrityksen ensimmäisiä automaatiohankkeita asiantuntijoiden verkoston tuella. Osaamiskeskus tarjoaa maksuttomia koulutuksia ja ohjausta mikro-ja pk-yrityksille hankkeen aikana.

Kuva: www.shutterstock.com