Siirry sisältöön
5 asiaa, jotka ovat paremmin tulevaisuuden työelämässä

Kirjoittajat:

Julkaistu : 19.03.2019

Muutosvoimat yritysten ympärillä jylläävät, joten seuraavan kymmenen vuoden aikana ne joutuvat uudistamaan tapaansa toimia. Se tarkoittaa työelämään siirtyvien nuorten kannalta entistä monipuolisempia työtehtäviä yksilölliset tarpeet huomioivissa organisaatioissa, joissa monimuotoisuutta ja kykyä uuden oppimiseen arvostetaan.

Kysyimme työelämäasiantuntijalta, mitkä ovat viisi myönteistä piirrettä tulevaisuuden työelämässä.

1. Työtehtävät ovat monipuolisia ja joustavia

Tulevaisuudessa työntekijöillä on enemmän mahdollisuuksia oppia uutta ja tehdä hyvinkin erilaisia asioita yrityksen sisällä. Työhön ei enää palkata pelkän taustan perusteella, vaan kyky oppia uutta on yhä ratkaisevampaa. Työtä tehdään yhä enemmän tiimeissä, jotka saavat itse määritellä tavoitteitaan ja työtapojaan. Työ, etenkin asiantuntijatyö, on siis yhä joustavampaa.

2. Vähemmän rutiineja, enemmän aikaa ajattelulle

Ohjelmistorobotiikka ja muut älykkään automaation sovellukset yleistyvät hiljalleen. Sen seurauksena rutiininomaiset työt vähentyvät ja aikaa vapautuu luovuutta ja analytiikkaa vaativille tehtäville. Kun rutiineja on vähän, työstä saattaa samalla tulla henkisesti kuormittavampaa. Se vaatiikin yrityksiltä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista.

3. Alan vaihto on helpompaa

Tulevaisuudessa ei tarvitse jumittaa alalla, joka ei tunnu kyllin kiinnostavalta, sillä mahdollisuudet alan vaihtoon lisääntyvät. Yksilöltä se vaatii paitsi oman osaamisen kehittämistä, myös kykyä nähdä miten työmarkkinat muuttuvat ja mitä erilaisia mahdollisuuksia se tuo.

4. Työura on monipuolisempi

Elämä ei koostu enää kolmesta erillisestä vaiheesta: opiskelusta, työurasta ja eläkkeestä. Ne lomittuvat toisiinsa: opiskelussa on yhä enemmän työssä oppimista, työssä yhä enemmän opiskelujaksoja ja eläkkeellä halutaan tehdä muutakin kuin loikoilla. Kun tietoja ja taitoja kehittää koko elämänsä ajan, myös työurasta muotoutuu monipuolisempi.

5. Yksilöllisyys ja monimuotoisuus kukoistavat

Tulevaisuuden yritys huomioi työntekijän yksilölliset tarpeet: yhtä kaikille sopivaa työnteon mallia ei enää ole. Perheen ja uran yhteensovittaminen on entistä houkuttelevampaa myös miehille. Osaajapulan vuoksi työperäinen maahanmuutto on kasvanut huomattavasti, joten monimuotoisuutta on työpaikoilla yhä enemmän – monimuotoisuus auttaakin yrityksiä ratkomaan liiketoiminnan haasteita ihan uudella tavalla.

Katsauksen tulevaisuuden työelämään antoi Marjaana Toiminen, senior advisor, MindMill Network

Ota tulevaisuuden työelämätaidot haltuun Suomen johtavin opein. Tutustu Haaga-Helian koulutusohjelmiin!