Siirry sisältöön
3AMK
Tulevaisuusviikko – 3 AMK:n hittikoulutuskokeilu

3AMK-yhteistyössä on syntynyt laadukas viiden opintopisteen Tulevaisuuden osaajat opintojakso sekä alemmille että ylemmille amk-opiskelijoille. Opintojakso on ehdottomasti jatkamisen arvoinen merkittävä peili ja opastin, joka osoittaa nuorten aikuisten näkemyksiä ja mielialoja tulevaisuuksista.

Kirjoittajat:

Maria Haukka

lehtori, HR ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Vesa Heikkinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2021

Pedagogisesti ja aikataulullisesti loppuvuosi on aina hankalaa aikaa täysien kalenterien vuoksi. Toisaalta tulevaisuus on aina juuri NYT, eikä sen pidä antaa odotuttaa. Meiltä kolmelta metropolialueen korkeakouluilta odotetaan myös yhä enemmän yhteistä tarjontaa sekä vaikuttavia ja näkyviä tuotoksia. Mikä onkaan paras keino kuin saattaa opiskelijat poikkialaisesti yhteen online-opintojen ääreen.

Innovatiivinen Tulevaisuusviikko-konsepti

Vuonna 2020 tulevaisuusviikoille ilmoittautui mukaan peräti 200 opiskelijaa. Tänä vuonna sekä langoilla vieraili että tallenteita kuunteli yli 100 opiskelijaa ja opettajaa. Massiivinen kokonaisuus vaati massiivista resurssia. Molempina vuosina, koko viikon ajan oli mukana opettajien ja koordinaattorien lisäksi Zoom-tuki ja ryhmätöissä useita fasilitaattoreita. Yhteistyö oli todellista kolmen korkeakoulun välistä yhteistyötä!

Tämän vuoden 2021 läpileikkaavana teemana oli työn muutos. Horisontti oli vuodessa 2051. Viikolle sijoitimme jälleen Suomen johtavien futuristien ja oman toimialansa asiantuntijoiden luentoja. Tarjolla oli mm. ennakointitaitoa, keinoälyä, datataloutta, kuluttajatrendejä ja teknologioita.

Luennoista kerättiin mukaan heikkoja signaaleja työn, ammattien ja tehtävien muutoksesta edeten kohti laajempia muutosajureita. Opiskelijat oppivat ennakointiprosessin toimintamallin käytännössä.

Vuoden 2020 toteutus oli toisenlainen. Silloin poikkialaisissa opiskelijaryhmissä innovoitiin tulevaisuustutkija Ilkka Halavan tarjoamia tulevaisuuden bisnesaihioita: jakamistaloutta, automatisoitua kuntaa, Off-grid -kaupunginosan suunnittelua ja kehon ruokatarpeen tunnistamista. Opiskelijat oppivat innovoinnin ohella uusien ideoiden konseptointia.

Kaikilla katseet horisontissa

Kaikkinensa palautuneiden oppimistehtävien taso on molempina vuosina ollut korkea. Oppiminen on ollut monialaista ja opiskelijoiden pohdinnan taso on yltänyt korkealle. Parhaimmista töistä on löytynyt oman toimi- ja koulutusalansa sekä oman työnsä realistisia ja visionäärisiä ennusteita sekä rohkeita tulkintoja.

Kolmen AMK:n opettajat onnistuivat toista vuotta peräkkäin saamaan aikaan innostavan ja intensiivisen opintojakson. On syntynyt laadukas viiden opintopisteen kurssi Tulevaisuuden osaajat sekä alemmille että ylemmille amk-opiskelijoille. Tulevaisuusviikko oli antoisa osaamisen kehittämisen viikko myös henkilökunnalle.

Opintojakso on ehdottomasti jatkamisen arvoinen merkittävä peili ja opastin, joka osoittaa nuorten aikuisten näkemyksiä ja mielialoja tulevaisuuksista. Esitykset ja tuotokset toimivat erinomaisina lähteinä, osoittaen millaista Suomea ja pääkaupunkiseutua he arvostavat, miten he maailmaa katselevat ja millaisia mikroympäristöjä he haluavat. On enemmän kuin toivottavaa, että 3AMK resurssoi tätä intensiiviviikkoa jatkossakin.

Viime vuonna opiskelijoita pyydettiin kiteyttämään oppimansa. Seuraava twiitti on tiivistänyt oivalluksen, miten tulevaisuutta opittiin tulkitsemaan:

Tulevaisuus tehdään tänään. Oikeastaan pitäisi sanoa, että tulevaisuuksia. Ja kyllä, niitä tehdään. Tulevaisuus ei ole nurkan takana odottamassa passiivisesti, että ehdimme sinne asti. Tulevaisuus on täynnä uhkia ja mahdollisuuksia, mutta vain osa niistä toteutuu. Toisiin voimme vaikuttaa, toisiin emme, mutta silti ei kannata jäädä maahan makaamaan.

Kuva: www.shutterstock.com