Siirry sisältöön
3AMK
CERN BootCamp: opiskelijat palvelumuotoilun intensiiviopissa

CERN BootCamp osoitti, miten kovassa tahdissa voi oppia palvelumuotoilun prosesseista ja työkaluista, kun on mahdollisuus viikoksi unohtaa muut asiat ja keskittyä intensiivisesti vain oppimiseen.

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.09.2023

Haaga-Helian, Laurean, Metropolian (3AMK) sekä Helsingin yliopiston eri tiedekuntien Master -opiskelijat saivat osallistua kansainväliselle palvelumuotoilun opintojaksolle, joka järjestettiin helteisessä Genevessä kesäkuussa 2023 paikkana huikea tutkimuskeskus CERN.

Ryhmäytyminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille

Opiskelijat valittiin etukäteistehtävien ja haastattelujen perusteella niin, että he edustaisivat mahdollisimman laajaa kirjoa eri tieteitä ja aloja, muodostaen lopulta mahdollisimman monialaisen, poikkitieteellisen ja kansainvälisen opiskelijajoukon. Palvelumuotoilun ympärille rakennettu hieman kilpailutyylinenkin asetelma sai opiskelijat inspiroitumaan ja venymään innokkaasti pitkiin työpäiviin Genevessä.

Opiskelijat hakeutuivat jo heti valintaprosessin jälkeen Suomessa järjestettävässä kick off- tilaisuudessa ryhmiin YK:n kestävän kehityksen teemojen ympärille. Tänä vuonna teemoiksi valikoituivat mm. Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille; Turvalliset ja kestävät kaupungit; Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys sekä Maaekosysteemien käyttö ja suojelu.

YK:n tavoitteista haasteiden muotoiluun palvelumuotoilun keinoin

Opettajajoukoissa oli edustus kaikista koulutusorganisaatioista. Meidän tehtävämme oli paitsi ohjata palvelumuotoilun prosessia alusta loppuun saakka, myös valmentaa moninaisia opiskelijaryhmiä työskentelemään ryhmissä tehokkaasti.

Opiskelijat lähtivät heti ryhmissään tutustumaan toisiinsa ja luomaan ryhmälleen sääntöjä sekä sopimaan tavoitteista. Tärkeänä tehtävänä oli myös muotoilla isosta YK:n tavoiteteemasta ryhmän varsinainen haaste. Haasteen pohjalta opiskelijat jatkoivat työskentelyä sopimallaan tavalla aina varsinaiseen CERN BootCampiin asti.

CERN BootCampissä päivät venyivät ja tunteet räiskyivät

Opiskelijat keräsivät oman haasteensa ympärille dataa eri informaatiolähteistä ja haastattelemalla asiantuntijoita. BootCamp viikkoon sisältyi opetusta mm. datan analysoinnista, ideoinnista, testauksesta ja prototypoinnista ja konseptoinnista. Opiskelijoille nämä aikataulutetut opetus- ja ohjaussessiot olivat samalla välitavoitteita palvelumuotoilun seuraavan vaiheen aloittamiseksi.

Tahti oli hyvin tiivis ja päivät venyivät usein kellon ympäri. Opiskelijat olivat kunnianhimoisia, väsyneitäkin välillä, joten kaikenlaisia konflikteja oli ilmassa. Me ohjaajat teimme parhaamme, jotta niistä aina selvittiin eteenpäin ja toivottavasti otettiin opiksi.

Varsinainen kenraaliharjoitus oli tyyliltään Leijonan luola, jonka jälkeen opiskelijat saivat vielä tehdä viimeiset parannukset perustuen meidän ”leijonien” palautteeseen. Loppuhuipennuksena opiskelijat esittelivät koko konseptinsa CERNin yleisölle, joka koostui oman porukan lisäksi yritysten edustajista ja CERNin työntekijöistä.

Kovasta tahdista ja stressistä huolimatta opiskelijat vaikuttivat olevan lopulta oikein tyytyväisiä tuotoksiinsa ja vilkkaaseen palautteeseen, jota he saivat yleisöltä. Välipalautumisessa viikon aikana auttoivat opastetut ekskursiot CERNissä ja yhteiset illallistapaamiset Geneven kauniissa maisemissa.

Opiskelijat hämmästyttivät oppimiskäyrällään ja luovuudellaan

Oli mahtava nähdä, miten opiskelijat tarttuivat valtavaan haasteeseen ja osasivat rajata sen tarpeeksi kompaktiksi tarkasteluunsa. Todistimme, miten kovassa tahdissa voi oppia palvelumuotoilun prosesseista ja työkaluista sekä prototypoida ja konseptoida luovan ideansa, esittäen sen lopuksi vielä ymmärrettävästi tuntemattomalle yleisölle.

Esimerkiksi ryhmä, joka keskittyi teemaan Turvalliset ja kestävät kaupungit, lähti purkamaan aihetta rauhattomien alueiden kautta ja parantamaan tilannetta automaattisella, ekologisella valaistuksella. Prototyyppinä saimme ihailla pienoismallia kaupungista ja siinä syttyvistä valoista. Toinen ryhmä haastoi muovinkulutuksen vähentämiseen take-away liiketoiminnassa astioilla, jotka pestään ja käytetään aina uudelleen. Heidän protyyppinsä oli puolestaan pieni teatteriesitys aiheesta.

Itse uskon, että CERN BootCamp on onnistunut opintojaksokonsepti osittain sen takia, että se järjestetään täysin muussa, kuin arkisessa ympäristössä. Opiskelijoilla on mahdollisuus viikoksi unohtaa muut asiat ja keskittyä intensiivisesti vain oppimiseen. Valtaosalla Master-opiskelijoita on hektinen päivätyö sekä perhe, joten he ovat motivoituneita ottamaan intensiivisestä ajasta kaiken irti.

Opiskelijapalautteen pohjalta kehitämme CERN BootCamp -intensiiviopintojaksoa edelleen ja toivottavasti keväällä 2024 pääsemme uuden yhtä innokkaan opiskelijajoukon kanssa matkaan.

3UAS CERN BootCamp is part of the project ATTRACT, that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme.

Kuva: www.shutterstock.com